Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
249/09 Air Products Slovakia s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka technicko medicinálnych plynov 114617,19 0 MZ
SR
Fakultná nemocnica Trenčín 01.09.2009 31.08.2010 dodávka plynov s prenájmom tlakových nádob
52/10 BSC Line s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka výpočtovej techniky 13685,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 24.03.2010 24.03.2012
348/09 CDS s.r.o. Bratislava Zmluva o službe - Poskytovanie upratovacích služieb 2803333,65 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 01.01.2010 31.12.2013 zmluvné obdobie na 4 roky
1-348/09 CDS s.r.o. Bratislava Dodatok č. 1 -77112,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 01.01.2010 31.12.2013 Vypustenie bodu 2b) v čl. 2 zmluvy a úprava ceny podľa čl. 4 bod 5 zmluvy
2-348/09 CDS s.r.o. Bratislava Dodatok č. 2 60829,09 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 26.04.2010 31.12.2013 Rozšírenie upratovacej plochy
82/10 Cesty Nitra, a.s. Nitra Zmluva o dielo - Výstavba parkoviska vo Fakultnej nemocnici Trenčín 421490,90 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 15.04.2010 31.12.2010
1-82/10 Cesty Nitra, a.s. Nitra Dodatok č. 1 0,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 27.07.2010 31.12.2010 dodatok upravuje splátkový kalendár
210/08 CMI spol. s r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka vnútroočných šošoviek 174179,45 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 10.07.2008 09.07.2010 suma prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/€
61/10 Covidien ECE s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka chirurgického šijacieho materiálu 29830,86 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 29.03.2010 28.03.2011
302/09 E-BA tpz s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo - Stavebné úpravy jednotky intenzívnej starostlivosti 684805,97 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 28.09.2009 27.09.2012 58,6 % krytia zo štátneho rozpočtu Zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy.
315/09 E-BA tpz s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka prístroja Digitálny univerzálny skiagraf 654500,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 23.10.2009 22.10.2011 Zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy
326/09 E-BA tpz s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka prístroja Variabilný inteligentný systém 141308,93 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 10.11.2009 09.11.2011 Zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy.
367/09 E-BA tpz s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka komplexného súboru zdravotníckej techniky 1971395,84 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 17.12.2009 16.12.2011 Zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy.
1-367/09 E-BA tpz s.r.o. Bratislava Dodatok č.1 0,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 15.02.2010 16.12.2011 zmena splátok
Zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy.
265/09 I.M.D.K. Pekáreň s.r.o. Trenčín Kúpna zmluva - Dodávka pekárenského tovaru 65497,83 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 26.08.2009 31.08.2010
171/10 Intravena s.r.o. Prešov Kúpna zmluva - Dodávka pomôcok pre infúznu terapiu 27834,80 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 19.07.2010 18.07.2010
59/10 Johnson & Johnson, s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka chirurgického šijacieho materiálu 80760,49 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 29.03.2010 28.03.2011
266/09 KOBAN architects s.r.o. Martin Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia novostavby "Pavilón centrálnych operačných sál a OAIM Fakultnej nemocnice Trenčín" 499800,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 26.08.2009 podľa čiastkových termínov uvedených v zmluve v bode IV Zmluva nebude realizovaná v plnej výške z dôvodu neúspešnosti projektu čerpania prostriedkov z eurofondov
54/10 Laser Servis s.r.o. Šenkvice Kúpna zmluva - Dodávka výpočtovej techniky 17393,80 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 26.03.2010 25.03.2012
64/10 Med Leader s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo - Stavebné úpravy a dodávka prístroja počítačový tomograf 2340634,80 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 29.03.2010 28.03.2012
1-64/10 Med Leader s.r.o. Bratislava Dodatok -41000,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 29.06.2010 28.03.2012
62/10 MED-ART, spol s r.o. Nitra Kúpna zmluva - Dodávka antikoagulancií a antitrombotík 373564,21 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 30.03.2010 29.03.2012
60/10 Mediko spol s r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka chirurgického šijacieho materiálu 48710,29 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 29.03.2010 28.03.2011
86/08 MODACO s.r.o., Bratislava Rámcová dohoda - Odborné prehliadky a skúšky VTZ podľa priloženého cenníka 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 06.03.2008 05.03.2012
51/10 Versity a.s. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka výpočtovej techniky 12524,16 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 24.03.2010 23.03.2012
96/10 Worldcolour s.r.o. Trenčín Zmluva o službe - Pranie nemocničnej bielizne 449820,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 03.05.2010 02.05.2012 zmluvné obdobie na 2 roky
212/2010 Amedis s.r.o. Piešťany Kúpna zmluva - Dodávka a inštalácia náhradného dielu Magnetron

MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 13.09.2010 14.09.2012 Zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy.
215/2010 Air Products Slovakia s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Dodávka technicko medicinálnych plynov 234190,33 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 21.09.2010 21.09.2012
225/2010 IMUNA PHARM, a.s. Šarišské Michaľany Kúpna zmluva - Infúzne roztoky 96333,60 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 05.10.2010 05.10.2011
226/2010 BAX PHARMA, s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva - Infúzne roztoky 44721,60 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 05.10.2010 05.10.2011
227/2010 Intravena s.r.o. Prešov Kúpna zmluva - Infúzne roztoky 59326,00 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 05.10.2010 05.10.2011
288/2010 MAMSplus Bratislava Zmluva o dielo - softvér 47338,20 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 29.12.2010 31.01.2011
290/2010 Bohuš Šesták Galanta Kúpna zmluva - Mliečne výrobky 91956,56 0 MZ SR Fakultná nemocnica Trenčín 29.12.2010 28.12.2011