Kontakty

MUDr. Oto Herman
032 6566 597

Mgr. Veronika Gogová
032 6566 789

Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie

Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie

Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie FN Trenčín má 2 jednomiestne liečebné komory, spĺňajúce technické predpoklady pre riešenie liečebných aj špecifických záchranársko-liečebných indikácií.

Posudzovanie vhodnosti pacientov sa vykonáva formou komplexného vyšetrenia pacienta.

Termín vyšetrenia sa dohovára vopred na tel. čísle  032/6566789

K vyšetreniu je potrebné priniesť vyplnený dotazník – Tlačivo HBO, a pokiaľ ste poistnecom ZP Union alebo Dôvera aj Návrh na liečbu HBO - UNION, alebo Návrh na liečbu - DOVERA.

Indikované akútne stavy majú prednosť.

Zoznam diagnóz uhrádzaných  zdravotnými poisťovňami –Indikácie Union , Indikácie DOVERAIndikácie VSZP.                             

U vybraných diagnóz, ktoré nie sú súčasťou zoznamu poisťovňou hradených indikácií - poskytujeme možnosť liečby hyperbarickou oxygenoterapiou za úhradu –

1 expozícia/90 min – 45 Eur

Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie je spoločným vedeckovýskumným pracoviskom s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka (TNUAD).

Spoločné pracovisko je vybavené 12 miestnou vedeckovýskumnou hyperbarickou komorou najmodernejšieho typu. Vo svojej činnosti sa zameriava na sledovanie účinnosti terapie kyslíkom v hyperbarickom prostredí vo vybranej skupine ochorení s hlavným zameraním na cievne komplikácie diabetes mellitus, aterosklerózy, ochorenia spojené so stratou sluchu a dôsledky cievnych ochorení mozgu.

Posudzovanie vhodnosti účasti vo vedeckovýskumnom programe podlieha špecifickým kritériám.  Prikladáme pre Vašu infomráciu Informovaný súhlas k liečbe hyperbarickou oxygenoterapiou - Informovaný súhlas.

Lekári: MUDr. Oto Herman - primár oddelenia
              

Sestry: Mgr. Veronika Gogová - vedúca sestra
               Erika Ovariová - sestra
               Bc. Katarína Gagová - sestra

Technici:     Ing. Kvetoslav Šinka
                  Daniel Šteininger
                  Miroslav Mikula
                  Jozef Ševčík

Kontaktné údaje:
Telefón (sestra): 032 6566 789
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizácia: prízemie pavilónu hyperbarickej oxygenoterapie.
Na mape areálu označené číslom 25: (mapa areálu).

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631