Ďalšia vakcinácia v Mestskej športovej hale Trenčín

V sobotu, 13.2.2021, sa uskutoční ďalšia vakcinácia, v Mestskej športovej hale na Mládežníckej ulici v Trenčíne, v čase od 7:30 do 19:00.

Nakoľko sa nám podarilo minulú sobotu zvládnuť zaočkovať 1.550 osôb, pre tento krát plánujeme podať vakcínu 1.800 osobám.

Pre plynulý priebeh vakcinácie je pripravených 11 očkovacích tímov a tím anestéziológov.

Na túto vakcináciu je nutné sa objednať elektronicky prostredníctvom portálu https://www.old.korona.gov.sk. Je potrebné zvoliť si ako preferované miesto pre vykonanie očkovania: Trenčín - Vakcína Trenčín športová hala (1) , (2), alebo (3).

Zaregistrovať sa aj tento krát môžu okrem osôb nad 75 rokov aj osoby podľa prioritizácie určenej MZ SR a teda, zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, zamestnanci DSS, zamestnanci odberových miest, terénni sociálni pracovníci. Pri očkovaní budeme vyžadovať potvrdenie od zamestnávateľa.

Na vakcináciu je potrebné dostaviť sa v určenú hodinu, ktorá bude občanovi objednanému cez korona.gov.sk oznámená prostredníctvom SMS. Najvhodnejšie je prísť v tričku s krátkym rukávom (pre jednoduchšie zaočkovanie).

Pacienti užívajúci warfarín musia mať vyšetrené INR. Pre uľahčenie administratívnych prác, si prosím so sebou prineste vyplnený Anamnestický dotazník a Informovaný súhlas pacienta:

Anamnestický dotazník

Informovaný súhlas

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631