Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Odborné ambulancie a pracoviská

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje v súlade so zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára.

Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje

  • na poskytnutie ambulantnej špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti,
  • na poskytnutie špecializovanej lekárskej zdravotnej starostlivosti,
  • na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
  • na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
  • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
  • v prípade dispenzarizácie,
  • v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať:

  • osobne pri návšteve príslušnej ambulancie
  • telefonicky na telefónnom čísle príslušnej ambulancie
  • elektronicky na anestéziologickú ambulanciu a na ambulanciu hĺbkovej RTG terapie https://www.fntn.sk/online_objednavanie/


ZOZNAM AMBULANCIÍ A PRACOVÍSK:

 
Urgentný príjem
 

Chirurgická klinika:

Gynekologicko - pôrodnícka klinika:

Očná klinika:

ORL klinika:

Klinika pediatrie a neonatológie:

Psychiatrická klinika:

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie:

Lôžkové FRO:

Ambulantné FRO:

Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých:

Interné oddelenie:

Infekčné oddelenie:

Neurologické oddelenie:

Dermatovenerologická (kožná) ambulancia:

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny:

Oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb:

Onkologické oddelenie:

Oddelenie úrazovej chirurgie:

Ortopedická klinika:

Urologické oddelenie:

Oddelenie lekárskej genetiky:

Hematologická ambulancia:

Kardiologická ambulancia:

Kardiologická oddelenie:

 


 

 

   
   

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631