Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Fakultná nemocnica Trenčín je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.
 
Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov:

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO: 00610470
DIČ: 2021254631
IČ DPH: SK2021254631
Sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca:  Ing. Michal Plesník
Kontaktné osoby:

Oddelenie centrálneho nákupu a verejného obstarávania

Ing. Jana Konrád Skibová, 032 6566 560,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

24.05.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Rekonštrukcia elektroinštalácií na bývalom Infekčnom oddelení 3. a 4. poschodie".
(Výzva podľa §117-Rekonštrukcia elektroinštalácie.zip)
Lehota na predloženie ponuky: do 03.06.2021 do 23:59 hod.

Oznámenie verejného obstarávateľa o zmene termínu predkladania a otvárania ponúk:

Vysvetlenie súťažných podkladov - 1:

Vysvetlenie súťažných podkladov - 2: 

Vysvetlenie súťažných podkladov - 3:

 

24.05.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Realizácia rozšírenia rozvodov kyslíka na infekčnom oddelení v budove interné/infekčné - červená zóna".
(Výzva podľa §117-Rozvody kyslíka.zip)
Lehota na predloženie ponuky: do 03.06.2021 do 23:59 hod.


9.11.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "PCR laboratórium".
(Výzva podľa § 117-PCR laboratórium.zip)
Lehota na predloženie ponuky: do 19.11.2020 do 23:59 hod.

 

27.12.2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je výber koncesionára na modernizáciu a prevádzkovanie tepelno-technologických zariadení a vonkajších rozvodov tepla, s cieľom čo najvyššieho zefektívnenia dodávky tepla do stavebných objektov Fakultnej nemocnice Trenčín.
Lehota na predkladanie návrhov: do 14.02.2019 do 10:00 hod.

Priložené dokumenty:

Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 1:

Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 2:

  1. Oznámenie verejného obstarávateľa o úpravách koncesnej dokumentácie a o vykonaní Redakčnej opravy
  2. Úprava koncesnej dokumentácie č. 2
  3. Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení koncesnej dokumentácie č. 3 a o doplnení koncesnej dokumentácie
  4. Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 4
  5. Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 5

 

 

27.10.2017

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne. Lehota na predkladanie návrhov do 18.12.2017 do 12:00 hod.  

 

16.10.2018

Informácia o výsledku vyhodnotenia návrhov a poradie uchádzačov.

 


9.10.2018
Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky „ Stavebný dozor na predmet zákazky - Modernizácia FN Trenčín, Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem “.

Lehota na predloženie ponuky: do 17.10.2018, 13:00 hod.


 

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú zákazky:

  1. nadlimitné zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk
  2. podlimitné zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk
  3. podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby bežne dostupné  na trhu podľa § 109 – 112 zákona o verejnom obstarávaní
  4. zákazky z nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

 

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 2. štvrťrok 2015 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 1. štvrťrok 2015 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 4. štvrťrok 2014 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 3. štvrťrok 2014 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 2. štvrťrok 2014 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 1. štvrťrok 2014 (.pdf)

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631