Aktuality

Včasné nasadenie liečby proti ochoreniu COVID-19 je pre zabránenie závažného priebehu veľmi dôležité!
Preto je potrebné pri diagnostikovaní koronavírusu bezodkladne kontaktovať svojho obvodného lekára, najmä ak ste osoba uvedená nižšie:
 

 

V novom roku Vám zo srdca želáme predovšetkým PEVNÉ ZDRAVIE.
 

 
O tom, že ľudskosť a kolegialita sa z ľudí ešte nevytratila, svedčí dnešná návšteva študentov 3. ročníka Fyzioterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, "na čele " s autorom myšlienky, Pavlom Mogorom,

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2022 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631