Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Informácie pre pozostalých

je nám veľmi ľúto, že ste stratili svojho blízkeho a prosím prijmite i touto cestou náš prejav úprimnej sústrasti. 

V snahe pomôcť Vám pri zariaďovaní náležitostí spojených s úmrtím, sme pre Vás pripravili písomný návod, čo všetko a kde musíte zariadiť:

l) príslušná klinika/oddelenie, kde došlo k úmrtiu:

 • ošetrujúci lekár Vám podá resp. podal informácie o priebehu ochorenia a úmrtí Vám blízkeho človeka
 • sestrou sú Vám odovzdané doklady, osobné veci a cennosti po zomrelom - oproti podpisu po overení Vašej totožnosti z občianskeho preukazu a zaznamenaní príbuzenského vzťahu
 • ošetrujúci lekár Vám odovzdá tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ v počte 3 ks (2ks pre matriku v mieste úmrtia, 1ks pre pohrebnú službu, alebo pre kňaza v prípade cirkevného pohrebu)
 • V prípade, že obhliadajúci lekár ÚDZS stanoví povinnosť patologicko-anatomickej pitvy, telo zosnulého sa po vykonaní tejto pitvy nevracia do FN Trenčín, ale bude prevezené do pohrebnej služby, ktorú ste si nahlásili na dispečingu sanitiek (ZZS) sídliacej v areáli FN Trenčín v priebehu 24 - 48 hodín. Rozhodnutie o vykonaní pitvy nemôže ošetrujúci lekár FN Trenčín ovplyvniť, toto rozhodnutie môže upraviť len obhliadajúci lekár. Dokumenty o pitve sú doručené na príslušné oddelenie/kliniku kde váš príbuzný zomrel
 • Vstup príbuzných do „Výdajne mŕtvych tiel“ je zakázaný nakoľko sa jedná o infekčné prostredie. Telo zosnulého je možné vidieť na oddelení/klinike do 2 hodín od úmrtia po tomto čase až v dome smútku, po jeho prevezení pohrebnou službou.

2) matrika MsÚ Trenčín (vzhľadom k tomu, že k úmrtiu došlo v meste Trenčín)

 • tu odovzdáte zdravotníckym zariadením vyplnené tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“  - minimálne 2 originály a občiansky preukaz zosnulého,
 • na základe týchto dokladov Vám matrika vystaví :
  • 1 krát „Úmrtný list“
  • potvrdenie do zamestnania na účasť na pohrebe pre jedného obstarávateľa pohrebu
 • zabezpečí
  •  nahlásenie úmrtia na Sociálnu poisťovňu, príslušnú zdravotnú poisťovňu a na Okresný súd, ktorý prideľuje notára na prejednanie dedičského konania.

3) pohrebná služba

 • s úmrtným listom pôjdete do Vami vybranej pohrebnej služby, kde si vybavíte všetky náležitosti spojené s prevozom tela zosnulého z nemocnice, jeho oblečením a úpravou, pochovaním, rozlúčkou
 • vystaví Vám potvrdenie o vybavovaní a zúčastnení sa na pohrebe pre rodinných príslušníkov za účelom ospravedlnenia neprítomnosti v práci
 • platba za pohrebné služby sa realizuje pri objednávke. Súčasťou platby je aj poplatok za uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia FN Trenčín (po uplynutí lehoty 48 hodín od úmrtia osoby) v zmysle platného cenníka FN Trenčín (v zmysle zák. 131/2010 Z.z. §5 ods. 2 pís. b, za každý začatý deň).
Vieme, že toto obdobie nebude pre Vás ľahké. Pokiaľ budete potrebovať ďalšie informácie alebo pomoc, môžete sa obrátiť na staničnú sestru kliniky/oddelenia, kde Váš príbuzný zomrel, alebo na námestníčku riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť (č. tel. 032/6566 556). Pomôžu Vám vyriešiť problém, prípadne zabezpečia kontakt s kompetentnou osobou.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631