Návštevné hodiny

 

Informácia, kedy môžete navštíviť pacientov pri lôžku:

Mimo návštevných hodín sú návštevy povolené iba po dohovore s primárom kliniky/oddelenia alebo ošetrujúcim lekárom!

 ODDELENIE, KLINIKA  PONDELOK - PIATOK  SOBOTA, NEDEĽA, SVIATOK
 Klinika pediatrie a neonatológie, úsek pediatrie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Gynekologicko - pôrodnická klinika  bez obmedzenia, s rešpektovaním vizít, vyšetrení,...
 Chirurgická klinika  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Infekčné oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Interné oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Neurologické oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Klinika pediatrie a neonatológie, úsek neonatológie  15,00 - 17,00 (aj v sobotu)  13,00 - 15,00 (okrem soboty)
 Očná klinika  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny  obmedzené, len po dohode s lekárom
 ORL klinika  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Oddelenie úrazovej chirurgie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Onkologické oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Ortopedické oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Psychiatrická klinika  bez obmedzenia, s rešpektovaním vizít, vyšetrení,...
 Urologické oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631