Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Duchovná služba

Oltár kaplnky

Pravidelnú duchovnú službu v nemocnici poskytuje svojim chorým veriacim Rímskokatolícka cirkev.
Ostatné registrované cirkvi a cirkevné spoločenstvá poskytujú duchovnú službu svojim veriacim členom hospitalizovaným v nemocnici na požiadanie.
V súčasnosti má duchovná služba vo FN Trenčín, ktorú poskytuje Rímskokatolícka cirkev, tri základné formy.
Prvou a najrozšírenejšou je návšteva duchovného pri lôžkach pacientov na jednotlivých oddeleniach s cieľom rozhovoru, modlitby alebo udelenia sviatostí.
Druhou formou je rozdávanie svätého prijímania pacientom na oddeleniach kňazom, rehoľnými sestrami alebo laickými spolupracovníkmi.
Treťou formou duchovnej služby je slúženie svätých omší v kaplnke:

Deň Čas
Pondelok, Štvrtok 15:45 hod.
Utorok, Streda, Piatok 08:00 hod.
Nedeľa 10:30 hod.

 

Pol hodinu pred začiatkom svätej omše je v kaplnke prítomný
nemocničný kaplán, s ktorým je možné sa porozprávať, alebo ho požiadať o
udelenie sviatostí zmierenia resp. pomazania chorých. Taktiež je možné nahlásiť
chorých pacientov, ktorí si želajú návštevu pri lôžku. Návštevu pri lôžku
chorého príbuzného je možné nahlásiť aj telefonicky, na čísle 0907 772 446.

Nemocničná kaplnka sa nachádza medzi onkologickým a geriatrickým pavilónom.
Keďže sa jedná o prízemnú budovu, je tu zabezpečený bezbariérový prístup. Predsieň
kaplnky je celý deň prístupná všetkým záujemcom na osobnú reflexiu, modlitbu
alebo zotrvanie v tichu. Počas obeda, teda približne od 12:30 do 13:30 je v
kaplnke prítomný rímskokatolícky nemocničný duchovný, s ktorým sa môžu
záujemcovia pozhovárať.

 

Lokalizácia: kaplnku nájdete na mape areálu pod č.21 (mapa areálu).

Rímskokatolícky kaplán
Ing. Mgr. Pavol Benko

Kontaktné údaje:
Telefón: 0907 772 446


Gréckokatolícky farár
Mgr. Igor Cingeľ

Kontaktné údaje:
Telefón: 0911 812255


Evanjelický a. v. zborový farár
Mgr. Ján Bunčák

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6528044

Kaplnka

Modliaca miestnosť kaplnky


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631