Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Rádiologické oddelenie

 

 CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Rádiologické oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín je nelôžkové oddelenie, ktoré patrí k najmodernejšie vybaveným pracoviskám diagnostického zobrazovania na Slovensku. Vykonáva široké spektrum diagnostických a terapeutických výkonov v rámci trenčianskeho kraja a širokého okolia.

Oddelenie je rozdelené na Centrálne diagnostické pracovisko a pracovisko v rámci chirurgického pavilónu. Pracoviská sú navzájom a aj s ostatnými oddeleniami FN Trenčín digitálne prepojené pomocou systému PACS (z ang. Picture Archiving And Communication System – obrázkový archivačný a komunikačný systém).
Oddelenie je kompletne digitalizované (bezfilmová prevádzka) s archiváciou dát vo forme DICOM na našom PACS serveri (CT pracovisko, USG, stereotaxia, digitálne skiagrafy, MMG, pojazdná skiaskopia a čiastočne i angiografia). V systéme PACS je možné spracovanie, prehliadanie a vyhodnocovanie obrázkov na všetkých pracoviskách nemocnice. Oddelenie je pripojené aj do siete T3C, čo umožňuje výmenu obrazovej dokumentácie s ostatnými nemocnicami. Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM napr. na CD, DVD.

Zabezpečujeme tieto činnosti:

 • MR vyšetrenia
 • skiagrafické vyšetrenia – konvenčné (klasické) snímkovanie pomocou rtg žiarenia
 • skiaskopické vyšetrenia – presviecovanie tela rtg žiarením
 • CT vyšetrenia – vyšetrenia pomocou celotelového počítačového tomografu rtg žiarením
 • mamografické vyšetrenia – vyšetrenia prsníkov rtg žiarením
 • ultrazvukové vyšetrenia – bez rtg žiarenia
 • interpretácia a popisovanie získanej obrazovej dokumentácie
 • terapeutické a diagnostické intervenčné výkony - pomocou rtg žiarenia a USG bez rtg žiarenia

Rádiologické oddelenie zaisťuje nepretržitú rádiodiagnostickú a sonografickú konziliárnu službu pre všetkých pacientov v spádovej oblasti.

Pracovná doba je od 7:00 do 14:00 hod.

RTG snímkovanie poskytujeme v rámci dennej kapacity oddelenia a ostatné vyšetrenia na základe telefonického a osobného objednania na jednotlivých pracoviskách. 

Pohotovostná služba je určená len pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a je zabezpečená lekárom a RTG technikom – je dostupná každý deň 24 hodín.
V službe je zabezpečená diagnostika skiagraficky, ultrazvukom - vrátane dopplerovskej diagnostiky a CT. Vyšetrenie CT a USG je len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Ku každému vyšetreniu je nutné doniesť kompletne a poriadne vyplnenú žiadanku podpísanú indikujúcim lekárom.


PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Ladislav Badík

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 161
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zástupca primára:
MUDr. Mário Bôžik

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 279
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Vedúci radiologický technik:
Juraj Šoltís

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 117
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      1``juraj.soltisTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ODBORNÉ PRACOVISKÁ

MR vyšetrenie:


Fakultná nemocnica Trenčín je koncovou nemocnicou, ktorá každý rok vygeneruje približne 4000 MR vyšetrení, disponuje MR prístrojom so silou magnetu 3T, typ prístroja: SIGNA Premier XT 3T, výrobca: GE Healthcare,  a predstavuje tak kvalitnejšiu diagnostiku a kratší čas potrebný na vyšetrenie pacienta v porovnaní s prístrojmi s 1,5T magnetom.

Kontaktné údaje:

Zodpovedný lekár: MUDr. Ladislav Badík

Telefón:

6566 802 - evidencia MR


Konvenčná rádiodiagnostika, skiaskopia a digitálna skiagrafia:

Zodpovedný lekár: MUDr. Mário Bôžik 

Kontaktné údaje:
Telefón:

6566 383 - evidencia RTG
6566 833 - evidencia digitálny RTG
6566 631 - popisovňa RTG
6566 833 - RTG technici (pohotovostná služba)

Prístrojové vybavenie:

 • digitálny skiagraf Eidos 3000
 • konvenčný RTG prístroj PAUSCH CS 3000
 • skiagraficko-skiaskopický komplet Chiraskop 2000
 • 4 pojazdné skiaskopické prístroje,
 • 1 pojazdný skiagrafický prístroj  

V rámci konvenčnej rádiodiagnostiky vykonávame:

 • skiagrafiu hrudníka, brucha, skeletu
 • kontrastné vyšetrenia tráviaceho traktu a uropoetického systému
 • fistulografie
 • v spolupráci s gastroenterologickým oddelením aj endoskopické cholangiopankreatikografie (ERCP)
 • s gynekologickým oddelením hysterosalpingografie (HSG)

Na skiagrafické vyšetrenie sa netreba objednávať osobne, vyšetrenia vykonávame priebežne v rámci kapacít pracovnej doby oddelenia. Skiaskopické vyšetrenia sa objednávajú telefonicky indikujúcim lekárom alebo priamo na evidencii pracoviska Centrálnej diagnostiky 032 6566 383.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 - 14:00
Pohotovostná služba 24 hod. denne

Lokalizácia: Pracoviská sú umiestnené v budove Centrálnej diagnostiky a chirurgického pavilónu, na mape areálu č.5a (mapa areálu).

 

 

Mamologická diagnostika:
Vykonávame kompletnú diagnostiku prsníkov pomocou mamografie a sonografie.

Zodpovedný lekár: MUDr. Mário Bôžik

Kontaktné údaje:
Telefón:
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Telefón: 032 – 6566 860 - evidencia MMG a sonografií, 6566 631 - popisovňa

Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 032 / 6566 860, prípadne 032 / 6566 383, počas pracovných dní, v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. !!!

Prístrojové vybavenie: Siemens Mammomat 3000 Nova

Z intervencií výkonávame:

 • stereotaktickú tenkoihlovú punkciu prsníka k odberu materiálu na cytologické a histologické vyšetrenie
 • aspiračné punkcie pod USG kontrolou
 • predoperačné označenie podozrivých ložísk lokalizačnou ihlou
 • tenkoihlové a Tru-cut biopsie

Na vyšetrenie sa objednáva osobne na evidencii pracoviska Centrálnej diagnostiky alebo telefonicky 032 6566 860, 6566 383.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 - 14:00

Lokalizácia: Pracovisko mamografie a stereotaxie sa nachádza v pavilóne Centrálnej diagnostiky, na mape areálu č.14a (mapa areálu).

 

 

Počítačová tomografia (CT, MSCT):

Zodpovedný lekár: MUDr. Ladislav Badík

Kontaktné údaje:
Telefón:
032 6566 101 - evidencia všetkých CT vyšetrení a CT pracovisko
032 6566 555 - MSCT pracovisko, pohotovostná služba MSCT

Prístrojové vybavenie:

 • Siemens Definition AS /2010/

Je vybavené:
2-radovým špirálovým počítačovým tomografom a moderným multidetektorovým 64-radovým špirálovým detektorom. Súčasťou CT prístroja sú rôzne softvérové aplikácie a automatické tlakové striekačky.

Na pracovisku výpočtovej tomografie vykonávame:

 • vyšetrenia všetkých orgánových systémov pri optimalizácii radiačnej záťaže a zachovaní vysokého rozlíšenia
 • vyšetrenia s podaním kontrastnej látky vo viacerých fázach výrazne zvyšujúce výťažnosť ako i špecificitu diagnostiky
 • CT angiografické vyšetrenia (nahradzujú vyšetrenia spojené s  katetrizáciou artérie)
 • CT enterografie a CT kolonografie (vyšetrenie tenkého a hrubého čreva)
 • CT koronarografie
 • intervenčné výkony pod CT kontrolou: 
 • chemické lýzy (alkoholom) a obstreky miešnych koreňov
 • (PRT - periradikulárna terapia kortikoidmi) pri liečbe chronickej bolesti
 • tenkoihlové biopsie k odberu materiálu na cytologické vyšetrenia
 • Tru-cut biopsie odber materiálu na histologické vyšetrenie
 • drenáže tekutých ložísk

Na vyšetrenie sa objednáva na evidencii CT pracoviska.
V pohotovostnej službe a akútne vyšetrenia aj telefonicky 032 6566 101, 6566 555.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 – 14:00
Pohotovostná služba 24 hod. denne

Lokalizácia: oddelenia sú umiestnené na prízemí chirurgického pavilónu, na mape areálu č.5a (mapa areálu).

 

 

Sonografická diagnostika:

Zodpovedný lekár: MUDr. Ladislav Badík

Kontaktné údaje:
Telefón:
032 6566 758 - evidencia SONO vyšetrení chir. pavilón
032 6566 860 - evidencia SONO vyšetrení centrálny pavilón

Prístrojové vybavenie:

 • Siemens Sonoline G60
 • GE HealthCare Logiq 9

Pracovisko centrálneho RTG je zamerané na diagnostiku hospitalizovaných pacientov a pre potreby mamologickej diagnostiky, pracovisko v rámci chirurgického bloku slúži predovšetkým pacientom FN a v obmedzenom počte i ambulantným pacientom.

Na sonografickom (USG) pracovisku je diagnostika zameraná:

 • orgány dutiny brušnej a malej panvy (pečeň, žlčník, žlčové cesty, obličky, slezina, pankreas, močový mechúr, pohlavné orgány, lymfatické uzliny, orientačne aj tráviaci trakt)
 • krk, štítnu žľazu, slinné žľazy, lymfatické uzliny
 • mäkké časti (svaly, šľachy a kĺby)
 • vyšetrenie ciev (duplexnou resp. triplexnou ultrasonografiou) - arteriálny a žilový systém
 • cievne zásobenie orgánov
 • intervenčné zákroky, odbery tkanív z patologických ložísk tenkou ihlou k cytologickým vyšetreniam alebo drenáže zápalovo zmenených dutín s odberom materiálu na kultiváciu

Na vyšetrenie sa objednáva osobne alebo telefonicky 032 6566 758.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 - 14:00
Pohotovostná služba 24 hod. denne

Lokalizácia: Oddelenia sú umiestnené na prízemí chirurgického pavilónu a v budove Centrálnej diagnostiky, na mape areálu č.5a a č.14a (mapa areálu).

 

 

Pracovisko angiografie a intervenčnej rádiológie:

Zodpovedný lekár: 

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 899 - objednávanie angiografických a intervenčných vyšetrení

Prístrojové vybavenie:

 • Siemens Angiostar Plus

Angiografia (AG) slúži na zobrazenie a posúdenie zmien na arteriálnom a žilnom systéme a orgánoch súvisiacich s cievnym systémom. Na tieto cievne vyšetrenia nadväzujú liečebné zákroky. Princípom AG je zobrazenie cievnych štruktúr jódovou kontrastnou látkou vstrekovanou katétrom zavedeným do cievneho riečiska.

Angiograficky vyšetrujeme:

 • cievy horných a dolných končatín, hlavy a krku, brucha a malej panvy
 • A-V dialyzačné fistuly
 • intervenčné zákroky - rozšírenie zúžených alebo uzavretých artérií katetrizačnou metódou (perkutánna transluminálna angioplastika, PTA/)
 • implantácie cievnych protéz (stentu) na zabezpečenie priechodnosti cievy
 • embolizácie krvácajúcich tepien GITu, tumorov, pri polytraume
 • trombolýzy akútnych periférnych arteriálnych uzáverov
 • liečebné zákroky na žlčovodoch - drenáž a stenting zúžených žlčových ciest (perkutánna transhepatálna drenáž žlčovodov - PTC, PTD)
 • implantácia stentov do GITu - pri nepriechodnosti (pažerák, črevá)
 • fistulografie a cholangiografie

Na vyšetrenie sa objednáva osobne na evidencii pracoviska alebo telefonicky 032 6566 899.

Pracovná doba: Po-Pi 7:00 – 14:00

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631