DOČASNÉ POZASTAVENIE PRIHLASOVANIE SA DO ZOZNAMU NÁHRADNÍKOV

!!!  Prihlasovanie sa do zoznamu náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID- 19 je od 5.2.2021 dočasne pozastavené z dôvodu veľkého množstva prihlásených osôb.

O opätovnej možnosti prihlasovanie sa do zoznamu Vás budeme informovať !!!

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631