Objednanie sa na mamografické a sonografické vyšterenie prsníkov

Vážené pacientky,

 chceli by sme Vás informovať, že naše mamografické pracovisko vo Fakultnej nemocnici Trenčín, aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, naďalej poskytuje mamografické vyšetrenia a sonografické vyšetrenia prsníkov.

Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 032 / 6566 860, prípadne 032 / 6566 383, počas pracovných dní, v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631