Poďakovanie spoločnosti Victory Slovakia

Srdečne ďakujeme pánovi Ing. Petrovi Komínkovi zo spoločnosti VICTORY SLOVAKIA za darované rúška a detské knižky,

ktorými spríjemnil našim malým pacientom strávený čas u nás.

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631