Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

PODÁVANIE MONOKLONÁLNYCH PROTILÁTOK V LIEČBE COVID-19 VO FN TRENČÍN

 
Naša nemocnica spustila podávanie monoklonálnych protilátok v liečbe COVID - 19 na pandemickej ambulancii FN TN.
Podanie monoklonálnych protilátok je určené pre pacientov s potvrdeným ochorením COVID - 19 metódou RT- PCR a najvyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia.
Liek môže indikovať lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, lekár v špecializačnom odbore pediatria, alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo.
Indikácia liečby:
  •  pacienti starší ako 65 rokov,
  •  pacienti s obezitou a BMI viac ako 35,
  •  pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom,
  •  pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie,
  •  pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti,
  •  pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií,
  •  pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti,
  •  pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami,
  •  pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19,
  •  imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára - medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie K/I v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.
V klinických štúdiách bol prínos potvrdený u pacientov, ktorí nevyžadovali liečbu kyslíkom (O2).
Monoklonálne protilátky K/I nie sú podané u pacientov, ktorí vyžadujú mechanickú pľúcnu ventiláciu, ECMO alebo podávanie O2 s vysokým prietokom.
 
Manažment pacienta:
Indikujúci lekár ( ako je uvedené vyššie) telefonicky dohodne dátum a čas podania liečiva na pandemickej ambulancii na telef. čísle 032 / 6566 550 alebo na mobilnom čísle : 0948 988 577 , kde uvedie dôvod indikácie pacienta, stav zaočkovanosti a dobu trvania príznakov.
 
Po podaní infúzie je pacient sledovaný 1 hodinu z dôvodu rizika alergickej reakcie!
 
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631