Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Povolenie návštev v nemocnici

Na základe nového Usmernenia k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 je s účinnosťou od 17.5.2021 potrebné:


si vopred dohodnúť povolenie na návštevu so zodpovednou osobou oddelenia s dohodnutím stanoveného času

• zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta, pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania  na pripravenom tlačive na oddelení
• zmerať telesnú teplotu prichádzajúcich a v prípade zistenia teploty nad 37,0°C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia nariadiť bezodkladné opustenie zariadenia
• poučiť návštevníkov o možnosti návštevy len jednej konkrétnej osoby, pre ktorú bola návšteva povolená a o zákaze pohybu po ostatných priestoroch zariadenia
• zabezpečiť dezinfekciu rúk pri príchode a odchode z oddelenia

Naďalej zostáva v platnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti č.205

Návštevy sú povolené pre :

a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

b) osoby, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo  umierajúce

Na návštevu za príbuznými sa môžu prihlásiť: 

- osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo    viac ako 14 dní,

- osoby, ktoré boli zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

- osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

- osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,g)osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Je nutné dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim - dezinfekcia rúk, nosenie respirátora, p.p. ochranný plášť, rukavice
 
Prosíme Vás taktiež o dodržiavanie návštevných hodín:
v pracovné dni od 15.00 do 17.00 hod.
v sobotu, v nedeľu a vo sviatok od 13.30 do 16.00 hod.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631