Preočkovanie 2. dávkou vakcíny MODERNA

20.3.2021 bude vo Vakcinačnom centre Fakultnej nemocnice Trenčín ( Legionárska ulica 28, Trenčín 911 01) prebiehať  preočkovanie osôb 2. dávkou vakcíny MODERNA.

!! V prípade, že by Vám neprišla SMS s časom, kedy  sa máte dostaviť,  dostavte sa približne v takom čase, v akom ste boli očkovaní 1. krát. Očkujeme od 7:30 hod. do 16:00 hod !!

Na vakcináciu je potrebné si priniesť nasledovné tlačivá:

Anamnestický dotazník

Informovaný súhlas

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631