Suchý február 2021

Aktuálne  obdobie koronakrízy žiaľ, ešte znásobilo spotrebu alkoholu.

Preto sme sa rozhodli podporiť osvetovú  kampaň mesiaca bez alkoholu.

Vďaka projektu si môžu účastníci vyskúšať, či majú pitie alkoholu pod kontrolou.

Projekt taktiež prináša možnosť naštartovať zdravšiu zmenu vo svojom živote a inšpirovať ostatných.

Začať môžete už dnes http://suchyfebruar.sk/

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631