TESTOVANIE NA SARS-CoV 2 VO FN TRENČÍN

Na ochorenie COVID-19 je možné sa u nás otestovať formou RT-PCR testu, alebo formou antigénového testu.
V prípade, že sa k nám chcete objednať na RT – PCR test môžete tak urobiť nasledovne:
 
- ako samoplatca:
 
Objednáte sa prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.fntn.sk/.../objedn.../na-pcr-test-rna-sars-cov-2
Cena RT- PCR testu je 50€, platba možná v hotovosti, alebo bankovým prevodom(GoPay).
 
- ako indikovaná osoba
( pred plánovanou operáciou, kontakt s pozitívnym, príznaky ochorenia COVID-19, alebo dieťa ktoré sa zúčastní letného tábora):
 
V takomto prípade je test bezplatný!!!
 
Ak sa chcete objednať na antigénový test, môžete tak urobiť prostredníctvom našej webovej stránky:
Cena antigénového testu je 14€, platba možná iba v hotovosti!!!
 
Testovanie formou RT-PCR testov a antigénových testov sa vykonáva pri hlavnom vstupe do nemocnice, na Legionárskej ulici 28, v Trenčíne.
Testovanie RT-PCR testom vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 12:30 hod., v sobotu od 7:30 hod. do 13:00 hod..
Testovanie antigénovým testom vykonávame v pracovných dňoch v čase od 12:30 hod. do 15:00 hod. a v sobotu od 13:30 hod. do 15:30 hod..

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631