Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

VIAC AKO NI(C)K

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb.

Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.

Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Odborné poradenstvo, pomoc a podporu poskytuje prostredníctvom bezplatnej online komunikácie 19 odborne vyškolených konzultantov. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Dieťa, ktoré sa cíti v ohrození môže požiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa mohli deti na ňu s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Zabezpečená je absolútna diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná a to z toho dôvodu, aby konzultant dokázal prostredníctvom osobných údajov poskytnúť pomoc adresne. Poskytnutie osobných údajov je na báze dobrovoľnosti. Ak z komunikácie vyplynie, že sú porušené práva dieťaťa a je v ohrození zdravia alebo života, alebo niekto z jeho okolia, konzultanti upovedomia zodpovedné orgány. Predovšetkým políciu, prokuratúru a príslušný ÚPSVaR.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození je prvá štátom garantovaná linka. Dopĺňa systém už existujúcich liniek. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže sú často jediným spojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Dištančná forma pomoci zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.

Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky. Je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorý implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Odborným garantom projektu v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2023 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631