Vybavovanie pacientov v ambulantnej časti FRO

Ambulantná časť Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia aktuálne vybavuje nasledovné stavy:


- akútne úrazy
- parézy
- deti  vo veku do 1 roka
- predpis pomôcok

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 032 6566 260

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631