Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmena v systéme prihlasovania osôb do zoznamu náhradníkov na očkovanie vo FN TN

Do zoznamu náhradníkov na očkovanie v našej nemocnici sa môžu nahlasovať osoby prostredníctvom:

Formulár - dočasne zastavený !

 

!!Do zoznamu náhradníkov sa v zmysle platnej vyhlášky MZSR č. 93/2021Z.z. môže nahlásiť osoba
vo veku nad 65 rokov resp. osoba trpiaca niektorým z ochorení uvedenými vo vyhláške :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/93/20210227?fbclid=IwAR3f39vnJxEoc3jLmGIMm1obypDgVGpAOSOgjd7YvBHHFdyo4uVb3I40vaM

 

Tlačivá potrebné na vakcináciu:

Anamnestický dotazník

Informovaný súhlas

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631