Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Občianske združenie Novorodenček TN

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NOVORODENČEK TN


Cieľom občianskeho združenia Novorodenček TN je zlepšiť zdravotnú starostlivosť o všetkých novorodencov (predčasne narodených aj donosených) na Neonatologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.
Pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti potrebujeme nielen prístrojové vybavenie, adekvátne školený personál, ale i prostredie, v ktorom sa budeme spoločne dobre cítiť.
Svetom nehýbu len peniaze, svetom hýbu dobrí ľudia s vôľou a chuťou pomôcť.
Viac informácií o fungovaní občianskeho združenia a použití doteraz vyzbieraných peňazí nájdete na stránke:

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

IČO: 53728165
Sídlo: Legionárska 641/28, 911 71 Trenčín
Webové sídlo : www.novorodencek.sk
Registračné číslo: VVS/1-900/90-61475
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku:  17.05.2021

Členovia prípravného výboru
MUDr. Daša Žemberová
MUDr. Anna Šobáňová
MUDr. Lenka Jurikovičová
Mgr. Lujza Fraňová
Veronika Migašová

 

Tlačivo: darujte 2% dane - vyhlásenie,

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631