Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Objednávanie pacientov na vyšetrenie
032 6566 260

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - rehabilitáciu
032 6566 260

Oddelenie - Sestry
032 6566 182

Oddelenie - Pacienti
032 6566 319

Príjmová ambulancia
032 6566 292

Ambulancia 1
032 6566 648

Ambulancia 2
032 6566 260

Ambulancia 3
032 6566 151

Telocvičňa + elektroliečba
032 6566 416

Ultrazvuk
032 6566 358

Lymfodrenáž
032 6566 688

MUDr. Martin Šťastný
032 6566 292, 151, 584, 543

PhDr. Miroslava Balážová
032 6566 224

Mgr. Iveta Jarábková
032 6566 664

Oddelenie - Lekári
032 6566 543

Oddelenie - Fyzioterapeuti
032 6566 569

Fyziatricko-rehabilitačná klinika

 
 
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - FRK - ambulantná časť  032 6566 260
  
 
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

 
CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Fyziatricko-rehabilitačná klinika ako súčasť FN a súčasne ako výuková základňa pre Fakultu zdravotníctva Trenčianskej univerzity A.Dubčeka plní úlohy dané v štatúte oddelenia. Fyziatria, balnoelógia a liečebná rehabiltácia (ďalej len „FBLR“) je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov, s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií. Odbor FBLR sa svojím interdisciplinárnym zameraním spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na starostlivosti o pacienta od prvých liečebných zásahov až po dovŕšenie možnosti zdravotníckej starostlivosti.
V širšom rozsahu sa odbor aktívne zúčastňuje na plnej alebo maximálne možnej reintegrácii poškodeného jedinca do spoločnosti po stránke pracovnej, sociálnej, technickej, ekonomickej, kultúrnej a výchovnej. V tejto polohe spolupracuje s nezdravotníckymi organizáciami podieľajúcimi sa na starostlivosti o postihnutých.

Konkrétnou náplňou odboru FBLR je:

 • v oblasti preventívnej:
  uplatňovanie preventívnych opatrení na odvrátenia funkčných, štrukturálnych porúch a handicapu
 • v oblasti diagnostickej:
  komplexné hodnotenie klinického stavu pacienta na základe objektívneho vyšetrenia prostriedkami rehabilitačnej propedeutiky a pomocou paraklinických vyšetrení
 • v oblasti liečebnej:
  1. zostavovanie rehabilitačného plánu a programu na optimálne využitie fyziatricko-rehabilitačných a balneologických prostriedkov v liečbe porúch, spôsobených chorobou alebo úrazom
  2. liečba prostriedkami odboru, uplatňujúca sa i v prípadoch intolerancie, či kontraindikácie medikamentov a invazívnych zákrokov
 • v oblasti konziliárnej a poradenskej:
  1. zhodnotenie funkčných porúch a funkčnej kapacity pohybového aparátu, kineziologický rozbor a návrh optimálnych postupov odboru pacientom odoslaných praktickým lekárom, prípadne špecialistom iného odboru
  2. vypracovanie posudkov vyplývajúcich z náplne činnosti odboru na požiadanie revíznych lekárov poisťovne
  3. spolupráca s rezortom práce a sociálnych vecí ohľadom náväznosti sociálnej starostlivosti na zdravotnícku starostlivosť

 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Prednosta kliniky:
PhDr. Miroslav Černický, PhD., MPH

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 664, 032 6566 543
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Primár kliniky:

MUDr. Martin Šťastný

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 584, 292,151, 543
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Vedúca sestra lôžkovej FRK:

PhDr. Miroslava Balážová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 224
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Vedúca fyzioterapeutka pre ambulantnú, lôžkovú a konziliárnu časť FRK:
Mgr. Iveta Jarábková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 664
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžková fyziatricko-rehabilitačná klinika:
Lôžková FRK je umiestnená v pavilóne geriaitrie  na 2.poschodí.  Klinika disponuje 1 telocvičňou, miestnosťou pre fyzikálnu terapiu, vyšetrovacími miestnosťami a miestnosťami pre personál. Profesionálna starostlivosť je poskytovaná kolektívom lekárov, sestier a fyzioterapeutov. Hlavnou úlohou lôžkovej fyziatricko-rehabilitačnej kliniky je poskytovanie komplexnej diagnosticko-liečebno-preventívnej starostlivosti a špecializovanej rehabilitačnej liečby pohybového systému. Fyziatricko-rehabilitačná klinika je výukovou bázou študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Fyziatricko-rehabilitačná klinika je určené pre chorých s poruchami lokomočného aparátu a iných orgánových systémov, vyžadujúcich intenzívnu fyzikálnu, liečebno-rehabilitačnú, ošetrovateľskú a medikamentóznu liečbu .
Na klinike sa uplatňujú prvky moderných ošetrovateľských a rehabilitačných postupov. Lekári a fyzioterapeuti zabezpečujú komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť, s vypracovaným celodenným režimom /(LTV-dýchacia gymnastika, cievna gymnastika, polohovanie, pasívne cvičenie, aktívne asistované cvičenie, aktívne cvičenie, ortostatický tréning, nácvik vertikalizácie a chôdze, reflexné a facilitačné techniky, masáže, cielená inštruktáž, nácvik používania kompenzačných pomôcok , cielená fyzikálna terapia - elektoliečba, svetloliečba, teploliečba, laser).
V rámci monitorovania efektivity rehabilitačného procesu sa priebežne hodnotí funkčný stav pacienta špeciálnymi testovacími metódami /goniometria, svalový test, dynamické testy chrbtice, FIM, zvládanie používania kompenzačných pomôcok…(pri príjme a pri ukončení hospitalizácie pacienta./ podľa potreby i v priebehu liečby).
Na hospitalizáciu sú prijatí pacienti prostredníctvom lekára fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie alebo cez prijímaciu ambulanciu lôžkovej časti kliniky po zvážení indikácií, kontraindikácií a so zreteľom na možnosti odboru a pracovísk.

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 584
Telefón (sestry): 032 6566 182
Telefón (fyzioterapeuti): 032 6566 569
Telefón (príjmová a konziliárna amb.): 032 6566 292

Lokalizácia: 2. poschodie pavilónu geriatrie.
Na mape areálu označené číslom 14b: (mapa areálu).

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová ambulancia lôžkového FRK:
Na ambulancii realizuje  lekár FRK evaluáciu funkčného stavu pacienta a na základe výsledku vyšetrenia rozhodne o prijatí pacienta na oddelenie. Následne určuje stavbu rehabilitačného programu. Na základe výsledkov kineziologického rozboru fyzioterapeut doplní konkrétny liečebný postup, metodický plán.

Lekár (vedúci lekár): MUDr. Martin Šťastný, MUDr. Renata Berová, MUDr. Jana Klemanová 

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 292

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: 2. poschodie pavilón geriatrie.
Na mape areálu označené číslom 14b: (mapa areálu)

1. Ambulancia Fyziatricko - rehabilitačnej kliniky:
Vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, evaluácia funkčného stavu, diagnostika, terapia, vyhodnocovanie a ukončenie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FRK (reflexná liečba, regionálne anestetické zákroky a infiltrácie periférnych kĺbov, cielené odborné inštruktáže). Laseroterapia. Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Objednávanie ku všetkým lekárom na tel. čísle 032 6566 260 u sestry.

Lekár: MUDr. Martin Šťastný, MUDr. Juraj Valach
Sestra: Jana Kyselicová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 260

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na prízemí, číslo dverí 1.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).
  

2. Ambulancia Fyziatricko - rehabilitačnej kliniky:
Vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, evaluácia funkčného stavu, diagnostika, terapia, vyhodnocovanie a ukončenie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FRK (reflexná liečba, regionálne anestetické zákroky a infiltrácie periférnych kĺbov, cielené odborné inštruktáže). Laseroterapia. Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Plynové injekcie. Objednávanie ku všetkým lekárom na tel. čísle 032 6566 260 u zdravotnej sestry.

Lekár: MUDr. Zuzana Martinková, MUDr. Filip Kollár
Sestra: Bc. Jela Hudeková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 260

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na prízemí, číslo dverí 5.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).
  

3. Ambulancia Fyziatricko - rehabilitačnej kliniky:
Vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, evaluácia funkčného stavu, diagnostika, terapia, vyhodnocovanie a ukončenie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FRK / reflexná liečba, regionálne anestetické zákroky a infiltrácie periférnych kĺbov, cielené odborné inštruktáže/. Laseroterapia. Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Objednávanie ku všetkým lekárom na tel. čísle 032 6566 260.

Lekár: MUDr. Renáta Berová, MUDr. Martin Šťastný
Sestra: Jana Kyselicová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 151

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 13:00 - 14:30
Utorok 13:00 - 14:30
Streda 13:00 - 14:30
Štvrtok 13:00 - 14:30
Piatok 13:00 - 14:30

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na prízemí, číslo dverí 2.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu)

4. Konziliárna ambulancia - rehabilitačnej kliniky:
Evaluácia funkčného stavu a určenie rehabilitačného programu u hospitalizovaných pacientov všetkých lôžkových oddelení FN (okrem vlastnej lôžkovej FRK). Účasť na interdisciplinárnom riešení pacienta s chronickou a akútnou bolesťou, prevažne nenádorovou, podľa potreby účasť na vizitách na jednotlivých lôžkových oddeleniach nemocnice,  posudková činnosť v rámci odboru, laseroterapia, predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Objednávanie ku všetkým lekárom na tel. čísle 032 6566 260.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 260

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na prízemí, číslo dverí 2, 5.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).

 

SVaLZ pracovisko fyzioterapeutov:
ku konziliárnej ambulancii lekárov FRK (č.4)

Špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy pri všetkých poruchách pohybového systému u pacientov hospitalizovaných na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice. Aplikácia vybraných druhov fyzikálnej liečby. Komplexná prevencia a edukácia.

Pozn.: Fyzioterapeuti ambulantnej, lôžkovej a konziliárnej časti sa striedajú na jednotlivých úsekoch v pravidelných štvrťročných intervaloch.

Menný zoznam fyzioterapeutov:

1. Mgr. Balaj Jozef                               
2. Bc. Balajová Beáta                                  
3. Mgr. Betáková  Petra                                
4. Bc. Garajová  Katarína                                           
5. Mgr. Habšuda Miroslav                         
6. Mgr. Hlávková Andrea                           
7. Bc. Holbová Zuzana
8. Mgr.Jarníková Dominika                               
9. Bc. Jaslovský  Michal   
10. Mgr. Kostelník René                                           
11. Bc. Kovačiková Mária                                         
12. Mgr. Krajčovič Vratislav  
13. Bc. Kroupová Anna                                       
14. Mgr. Krupárová Slávka                         
15. Mgr. Lišková Ivana      
16. Mgr.Lukáčová  Terézia                                                               
17. Bc. Makvová Soňa                                .  
18. Putera Peter                                                        
19. Bc.  Rapantová  Marcela                                       
20. Bc. Sonlajtnerová  Petra                     
21. Bc. Śmehýl Marek                                              
22.Mgr. Vendžúrová Michaela                  
23. Mgr. Žáčik Tomáš            

 

Všetci pracovníci FRK si trvalým individuálnym štúdiom ako aj účasťou na odborných vzdelávacích aktivitách a klinických seminároch oddelenia  zvyšujú svoju kvalifikáciu tak, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná na čo najvyššej úrovni s využitím najnovších poznatkov odboru , pričom mimoriadnu pozornosť venujeme efektívnej komunikácii s pacientom a príbuznými.

Lokalizácia:  všetky lôžkové oddelenia FN

 

Ambulantné pracoviská fyzioterapeutov:

TELOCVIČŇA
Vykonávajú sa špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy pri všetkých poruchách pohybového systému. Komplexná prevencia a edukácia.

Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 416

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na prízemí, číslo dverí 6.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).

 

ELEKTROLIEČBA
Elektroliečba s aplikáciou širokej škály liečebných prúdov, magnetoterapia.

Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 416

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na prízemí, číslo dverí 3.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).

 

DETSKÁ TELOCVIČŇA
Špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy u detí s centrálnou koordinačnou poruchou,vrodených vývojových vád, pooperačných a poúrazových stavov detí, skolióz.

 

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na prvom poschodí, číslo dverí 10.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).

 

FYZIKÁLNA TERAPIA
Fyzikálna terapia - aplikácia ultrazvuku, diatermie, svetloliečby

Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 358

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na 1. poschodí, číslo dverí 7.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).

 

LASEROTERAPIA A LYMFODRENÁŽ
Komplexná terapia lymfedému - manuálna, prístrojová lymfodrenáž, kompresívna liečba, LTV.

Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 688

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na 1. poschodí, číslo dverí 8.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).

 

MECHANOTERAPIA, TERMOTERAPIA, ELEKTROLIEČBA
Elektroliečba s aplikáciou vybraných liečebných prúdov, aplikácia teploliečby- parafín, solux, trakčná liečba - je vykonávaná fyzioterapeutom.

 

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRK na 1. poschodí, číslo dverí 9.
Na mape areálu označené číslom 18a: (mapa areálu).

 

 

 Ponuka nadštandardných služieb


Lôžková časť fyziatricko-rehabilitačnej kliniky ponúka v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb možnosť využitia 2-lôžkovej nadštandardnej izby .

Poplatok za jednu noc v nadštandardnej izbe pri 1 obsadenom lôžku  je 20 €/noc, pri oboch obsadených lôžkach je 10€ / noc. (viď aktuálny cenník platených služieb FN Trenčín).

 

FOTOGALÉRIA

Telocvičňa

 

Miestnosť na aplikáciu fyzikálnej terapie

 

Magnetoterapiu

 

Nadštandardná izba

 

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631