Kontakty

Oddelenie - III. poschodie
032 6566 427

Oddelenie - IV. poschodie
032 6566 227

Príjmová a odborná ambulancia
032 6566 382

MUDr. Angelika Drľová
032 6566 500

Mgr. Zuzana Teplanová
032 6566 734

Infekčné oddelenie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
PRÍJEM PACIENTA NA ODDELENIE

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Infekčné oddelenie je pracovisko, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pre chorých s prenosnými ochoreniami.
Zabezpečuje starostlivosť pre obyvateľov 8 okresov, ktoré patria do Trenčianskeho kraja, čo je asi 600 000 obyvateľov.
Náplňou práce infekčného oddelenia je hospitalizácia pacientov, ktorá je nutná podľa odborného usmernenia MZ SR z roku 2004 – Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd.
Stará sa o všetkých pacientov s komplikáciami, ťažkým  a predpokladaným rizikovým priebehom infekčných chorôb. Liečia sa tu pacienti, kde sa predpokladá, že hospitalizácia povedie k lepšiemu terapeutickému výsledku, pacienti, u ktorých sa predpokladá že z dôvodu infekcie, či kolonizácie patogénnym agens nemôžu byť umiestnení na inom  lôžkovom oddelení.
Izolačné zameranie sa dnes uplatňuje predovšetkým u infekcií, ktoré by povahou svojho šírenia mohli spôsobiť epidémiu (napr. pandemická chrípka).
Infekčné oddelenie poskytuje komplexnú  diagnostickú a liečebnú starostlivosť čo sa týka spektra diagnóz i vekových kategórií, s výnimkou detí do troch rokov veku a intenzívnej starostlivosti, nakoľko nedisponuje JIS.
Infekčné oddelenie okrem diagnostického a terapeutického procesu poskytuje tiež možnosť výučby lekárov iných oddelení v rámci prípravy na postupovú skúšku.

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Angelika Drľová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 500
Fax: 032 6522998
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Vedúca sestra:
Mgr. Zuzana Teplanová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 734
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Oddelenie vzduchom prenosných nákaz
Tvorí ju 8 izieb, 2 až 5 lôžkové, 1 kúpeľňa, 3 toalety pre pacientov.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 227

Lokalizácia: 4. poschodie interno-infekčného pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 10: (mapa areálu).


Oddelenie alimentárnych nákaz
Tvorí ju 5 izieb, 2 až 5 lôžkové, 1 kúpeľňa, 3 toalety pre pacientov.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 427

Lokalizácia: 3. poschodie interno-infekčného pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 10: (mapa areálu).

Súčasťou oboch ošetrovacích jednotiek je terasa.

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová ambulancia
Tu sa realizuje diagnostika ochorení, zvažuje sa forma liečby: ústavná alebo ambulantná, podľa závažnosti stavu.
Poskytuje tiež konzultačné služby v problematike infekčných ochorení, najmä v oblasti antiinfekčnej terapie.
Ambulancia poskytuje poradenskú činnosť pred vycestovaním do cudziny.
Súčasťou ambulancie je antirabické centrum.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 382

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00

 

Ambulancia pre rekonvalescentov
Sleduje pacientov po prekonaní infekčných ochorení:
Hepatitídy, infekčná mononukleóza, herpetické infekcie, neuroinfekcie, borelióza, zoonózy.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 382

 

PRÍJEM PACIENTA NA INFEKČNÉ ODDELENIE

Pri príjme je pacient a jeho príbuzný informovaný:
Informácie o zdravotnom stave podáva lekár osobne, v obmedzenej miere aj telefonicky po predchádzajúcom súhlase pacienta
Detskí pacient môžu byť hospitalizovaní v doprovode s rodičom (platba podľa smernice FN TN).
Návštevy hospitalizovaných pacientov pri lôžku sú často obmedzené vzhľadom k charakteru pracoviska a typu ochorení, môžu však byť individuálne dohovorené s ošetrujúcim lekárom.

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631