Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Odd. dojčiat a batoliat, oddelenie väčších detí
+421 32 6566 320

Príjmová ambulancia
+421 32 6566 212

APS pre deti a dorast
+421 32 6566 609

Kardiologická ambulancia
+421 32 6566 635

Psychologická ambulancia
+421 32 6566 338

Endokrinologická ambulancia
+421 32 6566 846

Imuno-alergologická ambulancia
+421 32 6566 357

Gastroenterologická ambulancia
+421 32 6566 417

Neurologická ambulancia
032 6566 846

MUDr. Pavol Šimurka, PhD - primár
032 6566 482

Mgr. Anna Slivková
032 6566 316

Marcela Serišová
032 6566 216

Klinika pediatrie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
KLINIKA
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
FOTOGALÉRIA

 

Milí priaznivci našej kliniky,

chcete podporiť dobrú vec? Prostredníctvom 2% z dane, aj mimo nej, môžete prispieť k rozvoju Kliniky pediatrie cez naše Občianske združenie "Trenčianska klinika pediatrie a neonatológie".

Tlačivá a bližšie informácie nájdete tu :


Trenčianska klinika pediatrie a neonatológie

 

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Klinika pediatrie FN Trenčín zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení detí. Člení sa na časť nemocničnú a ambulantnú, obidve zložky tvoria jeden funkčný celok.

Ambulantná časť poskytuje deťom určeného spádového územia liečebno-preventívnu starostlivosť špecializovaných služieb – kardiologické, gastroenterologické, imunoalergologické, endokrinologické, neurologické, psychologické.

Lôžková časť kliniky poskytuje deťom (detský vek je definovaný do 18. narodením jedinca, vtedy sa stáva dospelým, hospitalizovaný je na lôžkových oddeleniach pre dospelých) kvalifikovanú a diferencovanú starostlivosť, včítane liečby závažných ochorení akútneho a chronického charakteru. Poskytuje konziliárnu pediatrickú starostlivosť deťom hospitalizovaným na iných nemocničných oddeleniach. Pobyt zodpovedá potrebám hospitalizovaných detí, zvlášť v prevencii citovej deprivácie – s možnosťou prijatia matky s chorým dieťaťom a čo najčastejším kontaktom dieťaťa s rodinou. Lôžkový fond kliniky predstavuje za bežnej prevádzky 25 lôžok - t.č. disponujeme 15 lôžkami.

Úsek pediatrie od roku 2008 pôsobí ako výuková základňa pre Fakultu zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

 


PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár a prednosta :

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 482

E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Vedúca sestra : 

Mgr. Anna Slivková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 316
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentačná sestra :

Marcela Serišová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 216
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

KLINIKA:

Kliniku pediatrie tvorí oddelenie väčších detí, dojčiat a batoliat s 15 lôžkami, herňou pre deti.

 

Oddelenie väčších detí, dojčiat a batoliat

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 320

Lokalizácia: 3. poschodie Kliniky pediatrie
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).

 

Lekári pediatrickej kliniky:
MUDr. Lenka Juráčková, MUDr. Dagmar Lalinská,  MUDr. Juraj Janek, MUDr. Zuzana Jahodková, MUDr. Eva Babicová, MUDr. Andrea Valapková, MUDr. Michaela Gregorovičová,  MUDr. Miriam Krivoklatská, MUDr. Silvia Santová

 

Rezidenti: MUDr. Naďa Tuffahaová, MUDr. Rebeka Sabová, MUDr. Iveta Hlístová, MUDr. Adriana Boková, MUDr. Ľubica Blahová, MUDr. Lenka Žákovič Antálková,

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová a konziliárna pediatrická ambulancia

Náplň práce:

 • príjem akútnych pacientov, ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu
 • príjem pacientov odoslaných na hospitalizáciu lekármi pre deti a dorast zo spádovej oblasti Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Ilava
 • príjem pacientov odoslaných na hospitalizáciu lekármi APS pre deti a dorast
 • vyšetrenia pacientov odoslaných na pediatrické konziliárne vyšetrenie lekármi z iných oddelení nemocnice Trenčín

Lekári: MUDr. Juraj Janek
Ambulantné sestry:  Bc. Lenka Polacec, Bc. Dana Zápotočná, Denisa Kompasová, Mgr. Karolína Kubištelová, Irena Zubáňová

Ordinačné hodiny: nepretržitá prevádzka

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 212

Lokalizácia: ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu Kliniky pediatrie
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).

 Pediatrická ambulancia II.

Náplň práce:

 • infúzna rehydratačná liečba
 • infúzna myorelaxačno-analgetická liečba  
 • parenterálne podanie liekov (hemokoagulačné faktory, feroterapia) 
 • odbery, ošetrenie a preplach centrálnych venóznych katétrov 
 • podanie klyzmy 
 • inhalačná liečba
 • krátke monitorovanie pacienta po úraze hlavy v nejasnom prípade (4-6 hod.)  
 • podanie očkovacej látky a odsledovanie pacienta s rizikom akútnej alergickej reakcie
Ambulantná sestra: 
Ordinačné hodiny:
 
Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30
 
- odoslanie pacienta prosíme telefonicky oznámiť!
 
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 183
Lokalizácia: 1.poschodie Kliniky pediatrie

Konziliárne vakcinologické vyšetrenia
Lekár: MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Kontaktné údaje:
032/6566 482 - objednávanie v čase od 8.00-9.00 hod.
Lokalizácia: ambulancia vedľa pediatrickej kardiologickej ambulancie na 1. poschodí Kliniky pediatrie, vchod zo zadnej časti traktu
 

Pediatrická kardiologická ambulancia

Poskytuje špecializovanú liečebnú aj dispenzárnu starostlivosť o deti s ochoreniami kardiovaskulárneho systému.

Lekár: MUDr. Zuzana Jahodková, MUDr. Pavol  Šimurka, PhD
Sestra: Bc. Daniela Kudlová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 635

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: 1. poschodie Kliniky pediatrie – vchod zadným traktom.
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).


Pediatrická gastroenterologická ambulancia
Poskytuje špecializovanú liečebnú aj dispenzárnu starostlivosť o deti s ochoreniami tráviaceho traktu.

Lekár: MUDr. Dagmar Lalinská
Sestra: Bc. Jana Fraňová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 417

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Endoskopické vyšetrenia
Pondelok 7:00 - 15:30  
Utorok 7:00 - 15:30  
Streda 7:00 - 15:30  
Štvrtok 7:00 - 15:30 7:00-10:00 hod. endoskopické vyšetrenia
Piatok 7:00 - 15:30  

Lokalizácia: prízemie Kliniky pediatrie
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).

Informácie o výsledkoch podávame denne od 14:30 - 15:00 hod. na tel. čísle 032/6566417 !


Pediatrická imunoalergologická ambulancia
Poskytuje špecializovanú liečebnú, diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť o deti s imunoalteračnými ochoreniami.

Lekár: MUDr. Eva Babicová
Sestra: Lenka Kvačkajová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 357

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

 

Lokalizácia: na prízemí Kliniky pediatrie
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).

  

Pediatrická endokrinologická ambulancia
Poskytuje špecializovanú liečebnú, diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť o deti s ochoreniami endokrinného systému.

Lekár: MUDr. Andrea Valapková
Sestra:  Bc. Zuzana Berková Rychlá

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 846

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 11:00
Streda 7:00 - 11:00
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

 

Lokalizácia: na prízemí Kliniky pediatrie
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).

Informácie o výsledkoch podávame denne od 14:30 - 15:00 hod. na tel. čísle 032/6566 846 !

 

Pediatrická neurologická ambulancia

 

Vzhľadom na rozsah personálneho pokrytia ambulancia poskytuje konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov,  vyšetrenie akútnych stavov, bez možnosti zaradenia nových pacientov do dispenzára.


Poskytuje špecializovanú liečebnú, diagnostickú a preventívnu starostlivosť o deti s ochoreniami centrálneho nervového systému. Lokalizovaná je na prízemí v priestoroch kliniky. Poskytuje konziliárne pediatrické neurologické vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice, USG vyšetrenia mozgu.

Lekár: MUDr. Lenka Juráčková
Sestra: Bc. Zuzana Berková Rychlá

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 846

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Utorok 11:30 - 15:30
Streda 11:30 - 15:30

 

Lokalizácia: na prízemí Kliniky pediatrie
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).

 

Psychologická ambulancia pre deti a dorast
Poskytuje diagnostiku a liečbu psychosomatických ochorení - vyšetrenia intelektových schopností, porúch učenia, organicity, testové vyšetrenia alebo diagnostické interview. Vykonáva psychoterapiu: individuálnu, rodinnú a párovú. Podstatnú časť práce psychológa tvorí prevencia, poradenská činnosť a psychoterapia.

Psychológ:  PhDr. Ružena Dobiášová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 338

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 - 11:00 14:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:00 14:00 - 15:00
Streda 8:00 - 11:00 14:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 11:00 14:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 11:00 14:00 - 15:00

Lokalizácia: na prízemí Kliniky pediatrie
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).

 

 Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast
Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast poskytuje ambulantnú liečebnú starostlivosť okresov Trenčín a Ilava. Poskytuje akútnu zdravotnú starostlivosť mimo ordinačných hodín obvodného pediatra pre pacientov vo veku od 0 – 18 rokov. Ambulancia pohotovostnej služby prvej pomoci pre deti a dorast sa nachádza na prízemí kliniky, v priestoroch príjmovej ambulancie.

Zameranie pracoviska
APS pre deti a dorast poskytuje ambulantnú liečebnú starostlivosť okresov Trenčín a Ilava.
 

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 609

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok - piatok 16:00 - 22:00
Sobotu, nedeľu a vo sviatok 7:00 - 22:00

 

 

Zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast od 22.00 – 7.00 hod. poskytuje ÚPS kliniky pediatrie a neonatológie (pediatrická príjmová ambulancia).

Lokalizácia: na prízemí Kliniky pediatrie
Na mape areálu č. 2 (mapa areálu).

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631