Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Oddelenie - Prízemie: (muži) – sestry
032 6566 305

Oddelenie - Prízemie: (ženy) – sestry
032 6566 335

Oddelenie - Prízemie: pacienti
032 6566 581

Oddelenie - JIS
032 6566 585

Príjmová ambulancia
032 6566 284

Ambulancia EMG
032 6566 653

Ambulancia EEG
032 6566 380

Neurologický stacionár
032 6566 142

Ambulancia pre liečbu SM
032 6566 520

MUDr. Andrea Cimprichová
032 6566 285

MUDr. Alena Filipková
032 6566 305

Mgr. Gabriela Sokolová
032 6566 159

Miroslava Mišáková
032 6566 380

Neurologické oddelenie

FOTOGALÉRIA

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Neurologické oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s mozgovo-cievnymi, vertebrogénnymi, záchvatovými, neurodegeneratívnymi, autoimunitnými a demyelinizačnými ochoreniami v nepretržitom-  24/7 režime.

- Poskytuje hyperakútnu diagnostiku a liečbu mozgových príhod na jednotke intenzívnej starostlivosti, vrátane podávania systémovej trombolýzy pacientom s ischemickou cievnou mozgovou príhodou  (CMP) a v spolupráci s FN Trnava   zabezpečuje aj akútnu endovaskulárnu liečbu.
V liečbe akútnej ischemickej CMP dosahujeme veľmi dobré výsledky. Úroveň a výsledky liečby pacientov s CMP sú pravidelne monitorované a vyhodnocované na základe údajov, ktoré nemocnice hlásia do Národného centra zdravotníckych informácií. V roku 2020 získala Fakultná Nemocnica Trenčín platinové ocenenie ESO Angels Awards.

- Poskytuje liečbu  spasticity botulotoxínom  po CMP (úhrada poisťovňou je v prípade zahájenia liečby do 1roka od vzniku CMP) a u spastických dystónií.

- Zabezpečuje v spolupráci s Angiologickým a Rtg odd. FN Trenčín manažment pacientov so symptomatickou stenózou karotickej artérie v rámci sekundárnej prevencie ischemickej CMP.

- Poskytuje diagnostiku a liečbu záchvatových ochorení s využitím 24 hodinového video EEG monitoringu.

- Poskytuje komplexnú diagnostiku sklerózy multiplex vrátane vyšetrenia likvoru cestou lumbálnej punkcie s použitím atraumatickej spinálnej ihly, ako aj následnú dispenzárnu a liečebnú starostlivosť, vrátane rôznych foriem imunomnodulačnej liečby v rámci SM centra.

- Poskytuje diagnostiku a liečbu autoimunitne podmienených ochorení periférneho a centrálneho nervového systému s možnosťou aplikácie veľkoobjemovej plazmaferézy (v spolupráci s NTS) a intravenóznych imunoglobulínov.

- Poskytuje diagnostiku a liečbu neuromuskulárnych ochorení v spolupráci s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia UNB Ružinov

- Zabezpečuje diagnostiku a komplexnú liečbu vertebrogénnych ochorení (ochorení chrbtice)   vrátane paravertebrálnych obstrekov v C, Th, L oblasti, fazetovej blokády pod CT kontrolou v lumbálnej oblasti a  PRT pri foraminálnych herniách v lumbálnej oblasti pod CT kontrolou ozónom a kortikoidom, v spolupráci s Rádiologickým oddelením FN Trenčín.

Neurologické oddelenie úzko spolupracuje aj s Neurochirurgickou klinikou UNM Martin a Neurochirurgickým odd. FNsP Žilina a Rehabilitačným odd. NsP Nové Mesto nad Váhom.

Neurologické oddelenie plní úlohy aj ako výuková základňa pre Fakultu zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia: MUDr. Andrea Cimprichová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 285

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Vedúca sestra:
Mgr.Monika Vaculčiaková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 159
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


OŠETROVACIE JEDNOTKY


Neurologické oddelenie pozostáva z 3 samostatných ošetrovateľských jednotiek, s počtom lôžok 50  a 1 nadštandardná izba.Máme ošetrovateľské jednotky muži: 22 lôžok, ženy: 22 lôžok, JIS s počtom lôžok 6 a 1 nadštandardná izba. Oddelenie sa nachádza na mape pavilón č. 10a: (mapa areálu).
 
Lôžková časť – muži:
Tvorí ju šesť izieb (2-6 lôžkové) s počtom 22 lôžok

Vedúci lekár: MUDr. Zuzana Doktorová

Sestra: Mgr. Ivana Dúžeková

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 305
Telefón (sestry): 032 6566 305
Telefón (pacienti): 032 6566 581
Lokalizácia: prízemie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Na mape areálu označené číslom 10a: (mapa areálu).
 
Lôžková časť – ženy:
Tvorí ju šesť izieb (2-6 lôžkové) s počtom 22 lôžok

Sestra: Mgr. Ivana  Dúžeková

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 335
Telefón (sestry): 032 6566 335
Telefón (pacienti): 032 6566 581
Lokalizácia: prízemie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Na mape areálu označené číslom 10a: (mapa areálu).
 
Jednotka intenzívnej starostlivosti - JIS:
Tvorí ju 6 monitorovaných lôžok, 1 lôžko s možnosťou video EEG monitoringu.


Sestra: Mgr. Monika Vaculčiaková - staničná sestra
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 585
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie. Vchod je zo zadnej časti budovy.
Na mape areálu označené číslom 10b: (mapa areálu).

Nadštandardná izba
Izba č.7 – ošetrovacia jednotka ženy
Nadštandardná izba je jednoposteľová izba s vlastným sociálnym zariadením ( sprcha + toaleta). Súčasťou izby je moderný nábytok, LCD televízor, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, posteľ s plnoautomatickým ovládaním a Wi-Fi pripojenie na internet.
Poplatok za pobyt v nadštandardnej izbe je 30€/noc v zmysle platného Cenníka platených služieb FN Trenčín.


ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ


Príjmová ambulancia neurologického oddelenia:


Vykonáva prácu urgentného príjmu akútnych neurologických pacientov vrátane pacientov privezených sanitkami RZP, RLP, konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach.


Sestra: Daniela Kvetanová
Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 284

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30


Lokalizácia: suterén pavilónu neurológie a psychiatrie.
Na mape areálu označené číslom 10b: (mapa areálu).


EMG laboratórium:


Vykonáva EMG vyšetrenia všetkých hospitalizovaných pacientov a pacientov objednaných z ostatných odborných ambulancií.
Robí poradňu pre neuromuskulárne ochorenia a aplikáciu botulotoxínu pri cervikálnej dystónií, hemispazme n. facialis, blefarospazme a spasticite po cievnych mozgových príhodach.
Na vyšetrenie sa pacienti objednávajú.
Kontaktné údaje:
Sestra:  Jarmila Mináriková
Telefón: 032 6566 653
Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 10b: (mapa areálu).


Laboratórium evokovaných potenciálov:
Vykonáva vyšetrenia zrakových evokovaných potenciálov, sluchových kmeňových potenciálov a somatosenzorických evokovaných potenciálov.
Na vyšetrenie sa pacienti objednávajú.
Kontaktné údaje:
Sestra:  Jarmila Mináriková
Telefón: 032 6566 653
Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 10b: (mapa areálu).


EEG laboratórium:
Vykonáva EEG vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov a ambulantných pacientov na základe odporúčania odborného lekára.
Na vyšetrenie sa pacienti objednávajú.
Kontaktné údaje:
Sestra: Mgr. Jana Jančová
Telefón: 032 6566 380, objednávanie pacientov telefonicky na príjmovej amb. 032 6566 284
Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 10b: (mapa areálu).


Stacionár neurologického oddelenia:
Stacionár neurologického oddelenia pozostáva z ambulancie, kde je pacient vyšetrený a na základe odporučenia lekára je im podávaná ordinovaná terapia, hlavne podávanie infúzií. Je to ambulancia, ktorá je v prevádzke s počtom lôžok 4. Terapia sa podáva v pravidelných denných režimoch mimo víkendu. O chod celej ambulancie sa stará pridelený lekár a sestra.
Kontaktné údaje:
Lekár: MUDr. Mária Kiačiková
Sestra: Michaela Brázdovičová
Telefón: 032 6566 142


Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00


Lokalizácia: suterén pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 10b: (mapa areálu).


Ambulancia pre liečbu SM (sclerosis multiplex):
Náplňou ambulancie je komplexná starostlivosť o pacientov s ochorením SM vrátane indikovania a podávania  imunomodulačnej liečby.
Ambulancia pre liečbu SM schválená od  01.07.2013.
Vedúci lekár: MUDr. Mária Kiačiková
Sestra: Jarmila Varhaníková            
Telefón: 032 6566 520


Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Stredu 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30


Lokalizácia: 2. poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 10b: (mapa areálu).


Ambulancia urgentného príjmu:
je určená na vyšetrenie akútnych pacientov odoslaných z APS, privezených ZZS alebo odoslaných z inej ambulancie urgentného príjmu.
Neurologické vyšetrenie v pohotovosti sa vykonáva priamo na lôžkovom oddelení za poplatok podľa cenníka platených služieb zverejneného na stránke nemocnice (2,00 eur pri poskytnutí ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulancie pohotovostnej služby,  10,00 eur ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady).
Počas ÚPS prácu na ambulancii vykonávajú službukonajúci lekári a sestry z oddelenia.

 


Ambulancia klinickej logopédie:
je určená pre pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti vrátane dospelých pacientov a ako konziliárna ambulancia.

Kontaktné údaje:
Logopéd: Mgr. Janka Filová
Telefón: 032 6566 205


Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00

 


 

 

 

 

FOTOGALÉRIA  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631