Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Oddelenie
032 6566 489

Príjmová ambulancia
032 6566 595

Ambulancia pre cievne choroby
032 6566 505

Ambulancia VPMD
032 6566 672

Glaukomová ambulancia
032 6566 425

Ambulancia pre očné choroby detí
032 6566 272

MUDr. Zuzana Šustykevičová
032 6566 369

MUDr. Marek Káčerik, PhD.
032 6566 388

PhDr. Tulpíková Martina
032 6566 114

Ambulancia jednodňovej zdravotnej starostlivosti
032 6566 190

Recepcia očnej klinky
0940627191

Očná klinika

 

 

 

 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár:
MUDr. Zuzana Šustykevičová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 369
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prednosta a zástupca primára:
MUDr. Marek Káčerik, PhD.

Konaktné údaje:
Telefón: 032 6566 388
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Vedúca sestra:
Mgr. Daniela Žabčíková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 114
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Lekári: MUDr. Anwarzai Jamshed,  MUDr. Klánek Daniel,  MUDr. Sedláčková Dana, MUDr. Cagalincová Marianna, MUDr. Galajdová Zuzana, MUDr. Mihala Ján, MUDr. Šulavíková Zuzana, MUDr. Kišová Eva, MUDr. Jecková Monika, MUDr. Kováčiková Lenka, MUDr. Dorčiaková Kristína, MUDr. Hanicová Martina, MUDr. Mazanovská Karolína, MUDr. Palková Nina, MUDr. Lobíková Lucia, MUDr. Ivaničová Zuzana

Zdravotné sestry: Mgr. Žabčíková Daniela, Fabová Marta, Lehotská Monika, Bc. Vašková Anna, Bc. Antalová Sofia

Operačné sestry: Ďurčová Mária, Fílusová Lýdia, Bc. Krištofová Zuzana, Haljaková Alena, Bc. Černá Miroslava

Ambulantné sestry: Bc. Miškolciová Zuzana, Mgr. Meravá Zuzana, Koprivňanská Daniela, Krivá Anna, Bc. Jankovská Alena, Hromníková Katarína

Zdravotnícky asistent: Mgr. Kučerová Mária, Peťovská Andrea, Kulichová Zuzana, Ondrejková Natália, Horňák Miroslav, Krč - Šeberová Katarína, Sláviková Mária, Furičková Barbora 

Dokumentačné sestry: Malčeková Michaela

Sanitár: Poláčik Luboš

Pomocný pracovník v zdravotníctve: Orosiová Petra

 

Očná klinika ako súčasť krajskej nemocnice sa zaoberá komplexnou a špecifickou zdravotnou starostlivosťou pre detských, dospelých a geriatrických pacientov i nad rámec krajského územného celku. Zabezpečuje dôkladnú diagnostiku, sledovanie, konzervatívnu, ale najmä chirurgickú liečbu veľkého portfólia očných ochorení a úrazov.

V ambulantnej časti je poskytovaná zdravotná starostlivosť na šiestich odborných ambulanciách: príjmová a konzliliárna ambulancia, glaukómová ambulancia, ambulancia pre cievne ochorenia oka, ambulancia pre ochorenia sklovca a sietnice, pedooftalmologická ambulancia a ambulancia pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Neoddeliteľnou súčasťou komplexnej zdravotnej starosltivosti je zabezpečenie jedinej oftalmologickej pohotovostnej služby pre pacientov trenčianskeho kraja.

Lôžková časť s ôsmimi lôžkami je určená pre pacientov, ktorí potrebujú nevyhnutnú hospitalizáciu k diagnostike a liečbe akútnych očných ochorení, pre pacientov s úrazmi oka a jeho okolia, pre pacientov prijatých k náročnejším operáciám.

Lôžková časť disponuje dvomi operačnými sálami, kde je realizovaná jednodňová zdravotná starostlivosť, ako je operácia katarakty, extraokulárna chirurgia, intravitreálna aplikácia biologickej event. inej liečby, a v rámci hospitalizácií náročnejšie operácie zadného segmentu oka, antiglaukómové operácie, keratoplatiky atď.

 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžková časť:
Lôžková časť očnej kliniky je umiestnená v pavilóne orl, gynekologicko-pôrodníckej a očnej kliniky na druhom poschodí. Skladá sa zo 4 izieb pre hospitalizovaných pacientov, 3 izieb denného stacionáru, operačného traktu, vyšetrovacích miestností a miestností pre personál.

Lokalizácia: Na mape areálu označené číslom 4a: (mapa areálu).

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Na ambulancie je možnosť elektronického objednania, telefonický kontakt v pracovných dňoch: 032 6566389 v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. Pacienti sú objednávaní na presný čas vyšetrenia.

Počas pandémie je možnosť objednania elektronicky, alebo na ambulanciách.

 

Príjmová a konziliárna ambulancia:
Lekári:
podľa aktuálneho rozpisu
Sestry: Mgr. Meravá Zuzana
Telefón: 032 6566 595

Náplň práce:

 • objednávanie pacientov na hospitalizáciu a na plánované chirurgické výkony
 • objednávanie pacientov na ambulantné operačné zákroky
 • príjem objednaných pacientov na hospitalizáciu
 • príjem akútnych pacientov, ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu počas pracovnej doby
 • vyšetrenia pacientov odoslaných na konziliárne vyšetrenie spádovými očnými lekármi alebo lekármi z iných oddelení FN Trenčín

 

Ordinačné hodiny:

Deň 7:00 - 7:15 hod. 7:15-13:00 hod. 13:00-15:00 hod. 15:00-15:30 hod.
Pondelok

Príprava ambulancie

Vyšetrenie amb. pacientov 7:15 - 13:00

Konzília pre hospitalizovaných pancientov

Dezinfekcia a úprava ambulancie

Utorok

Príjem pacientov na plánované operácie

7:00 - 9:00

Vyšetrenie ambul. pacientov

9:00 - 13:00

Streda Príjem pacientov na plánované operácie 7:00 - 10:30 Vyšetrenie ambul. pacientov
10:30 - 13:00
Štvrtok

Vyšetrenie amb. pacientov

7:15 - 13:00

Piatok

Príjem pacientov na plánované operácie

7:00 - 9:00

Vyšetrenie ambul. pacientov
9:00 - 13:00

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.

Očné vyšetrenia ambulantných pacientov sú v pondelok a vo štvrtok po 7:15 hod., v utorok a v piatok po 9:00 hod. a v stredu po 10:30 hod. Ráno pripravujeme pacientov k operáciam a k hospitalizácii.

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 10.
Lokalizácia: Na mape areálu označené číslom 17: (mapa areálu).

 

Ambulancia - centrum pre diagnostiku a liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly:

Lekári: podľa aktuálneho rozpisu

Sestra: Hromníková Katarína

Zdravotnícky asistent: Mgr. Kučerová Mária

Telefón: 032 6566 672 - prosíme volať po 13:00 hod.!

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 2.
Na mape areálu označené číslom 17: (mapa areálu).

 

Ambulancia jednodňovej zdravotnej starostlivosti:

Lekári:  podľa aktuálneho rozpisu

zdravotnícky asistent: Krč - Šeberová Katarína

Telefón: 032 6566 190

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 10.
Na mape areálu označené číslom 17: (mapa areálu).

Náplň práce:

 • objednávanie pacientov na operáciu sivého zákalu – katarakty
 • objednávanie pacientov na iný ambulantný operačný výkon
 • kontrolné vyšetrenia u operovaných pacientov

 

Ordinačné hodiny:

Deň 7:00 - 7:15 hod. 7:15 - 14:00 hod. 14:00 - 15:00 hod. 15:00 - 15:30 hod.
Pondelok Príprava ambulancie Objenávanie pacientov na operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 7:15 - 14:00 hod.

 

Administratíva

 

Dezinfekcia a úprava ambulancie

Utorok

Príjem pacientov na plánované operácie 7:15 - 9:00 hod.

Objednávanie pacientov na operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 9:00 - 14:00hod.

Streda

Príjem pacientov na plánované operácie 7:15 - 9:00 hod.

Objednávanie pacientov na operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 9:00 - 14:00 hod.

Štvrtok

Objenávanie pacientov na operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 7:15 - 14:00 hod.

Piatok

Príjem pacientov na plánované operácie 7:15 - 9:00 hod.

Objednávanie pacientov na operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 9:00 - 14:00 hod.

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.


Ambulancia - ordinariát pre cievne choroby oka:

Lekári: podľa aktuálneho rozpisu

sestra: Krivá Anna

Zdravotnícky asistent: Peťovská Andrea, Furičková Barbora 

Telefón: 032 6566 505 - prosíme volať po 13:00 hod.!
Ordinačné hodiny:
 

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 5.
Lokalizácia: Na mape areálu označené číslom 17: (mapa areálu).

Náplň práce:

 • vyšetrenia pacientov s očnými prejavmi cievnych a metabolických ochorení
 • patria sem pacienti s diagnózou: diabetická retinopatia, hypertonické retinopatie, cievne oklúzie sietnice, zápalové ochorenia sietnice, chorioretinitídy, degeneratívne ochorenia sietnice, amócie sietnice
 • vyšetrenia , konzervatívna liečba, laserová liečba, prípadne objednanie k operačnému výkonu pacientov s hore uvedenými diagnózami
 • konziliárne vyšetrenia pre spádovýych očných lekárov, alebo dispenzarizácia pacientov s týmito diagnózami

 Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.

 

 

Glaukómová ambulancia:
Lekár:
MUDr. Sedláčková Dana

sestra: Mgr. Miškolciová Zuzana

Telefón: 032 6566 425

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 4.
Na mape areálu označené číslom 17: (mapa areálu).

Náplň práce:

 • starostlivosť o pacientov s glaukómovým ochorením alebo podozrením na glaukómové ochorenie očí
 • vyšetrenia pacientov odoslaných na konziliárne vyšetrenie ambulantnými očnými lekármi s diagnózou glaukóm
 • dispenzarizácia pacientov s glaukómom
 • objednávanie na hospitalizáciu a na operačné riešenie pacientov s glaukómom
 • komplexné vyšetrenie hospitalizovaných pacientov vyžadujúcich očné vyšetrenie

Ordinačné hodiny:

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.
Lokalizácia:
ambulantná časť č.d. 4.Na mape areálu označené číslom 17: (mapa areálu). 

 

Ambulancia pre očné choroby detí:

Ambulancia pre očné choroby detí funguje ako konziliárna ambulanci, objednávame pacientov, ktorí majú odporúčanie od spádového oftalmológa.
Lekár:
MUDr. Jecková Monika, MUDr. Kišová Eva

sestra: Jankovská Alena

Telefón: 032 6566 272
 
Lokalizácia: prízemie pavilónu pediatrie.
Na mape areálu označené číslom 2: (mapa areálu).Náplň práce:

 • starostlivosť o detských pacientov s rôznymi očnými problémami
 • vyšetrenia detí odoslaných na konziliárne vyšetrenie ambulantnými očnými lekármi
 • konziliárne vyšetrenia pacientov detského a novorodeneckého oddelenia
 • prvé a následné sledovanie predčasne narodených detí a vyšetrenie rizikových novorodencov
 • vykonávanie sondáže a preplachu slzných ciest u detí s dakryocystitídou a nepriechodnosťou slzných ciest

  

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok

-

 

 

Deň 7:00 - 8:00

8:00 - 10:00

10:00 - 12:00 12:00 - 12:30 12:30-14:30 14:30-15:00 15:00 - 15:30
 Pondelok

Príprava ambulancie

Operačná sála

Konziliárne vyšetrenia

Obedná prestávka

Ambulancia MUDr. Kišová

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

 Utorok

Príprava ambulancie

Ambulancia

MUDr. Kišová

Obedná prestávka

Ambulancia MUDr. Kišová

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

 Streda

Príprava ambulancie

Ambulancia

MUDR. Jecková

Obedná prestávka

Ambulancia MUDR. Jecková

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

 Štvrtok

Príprava ambulancie

Ambulancia

MUDR. Jecková

Obedná prestávka

Ambulancia MUDR. Jecková

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

 Piatok

Príprava ambulancie

Ambulancia

MUDr. Kišová

Obedná prestávka

Ambulancia MUDr. Kišová

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

 Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.Ústavná pohotovostná služba zabezpečovaná mimo pracovného času:

 • počas pracovných dní od 15,30 do 7,00 hod.
 • soboty, nedele a sviatky 24 hodín od 7,00 do 7,00 hod.

- Sužbu zabezpečuje 1 lekár a minimálne 1 zdravotná sestra
- ÚPS je určená na vyšetrenie, ošetrenie, prípadne hospitalizáciu náhlych, neodkladných očných ochorení
 Všetci pracovníci očnej kliniky trvalým štúdiom zvyšujú svoju kvalifikáciu tak, aby v rámci možností poskytovali kvalitnú zdravotnú starostlivosť s čo najlepším prístupom k pacientom.   

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631