Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Oddelenie - lekári
032 6566 218, 242, 356

Ambulancia chronickej bolesti
032 6566 855

Anestéziologická ambulancia
032 6566 855

MUDr. Tomáš Šulík
032 6566 418

MUDr. Ľubica Mišáková
032 6566 189

Mgr. Oľga Čaklošová
032 6566 184

Jana Dobiášová
032 6566 184

Oddelenie - sestry
032 6566 248

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Od 1.9.2020 sa režim anestéziologickej ambulancie mení nasledovne:

V zmysle  Odborného usmernenia MZ SR č. 12 826/214-SZ čl. 6, ods. 2 zo dňa 25.6.2014 sú anestéziologické vyšetrenia zabezpečované pacientom pred plánovaným zdravotným výkonom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý bude plánovaný zdravotný výkon aj realizovať.
Z tohto dôvodu je objednávanie a realizovanie anestéziologických predoperačných vyšetrení možné prioritne u pacientov podstupujúcich akúkoľvek anestéziu u poskytovateľa FN Trenčín.
Pacienti podstupujúci plánované zákroky  v inom zdravotníckom zariadení ako FN Trenčín nebudú, až na odôvodnené výnimky, akceptovaní k anestéziologickým vyšetreniam vo FN Trenčín.

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
POKYNY PRED PLÁNOVANOU OPERÁCIOU
INFORMÁCIE O EPIDURÁLNEJ PôRODNEJ ANALGÉZIÍ (EDA)

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Anestéziológia je medicínsky odbor, ktorého hlavnou úlohou je zaistenie bezbolestného vykonávania diagnostických a terapeutických invazívnych výkonov operačnej i neoperačnej povahy s použitím spôsobov celkovej a zvodovej anestézie a vytvorenie čo najvhodnejších podmienok k danému zákroku.
Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacienta počnúc prípravou na zákrok a končiac odovzdaním pacienta na pôvodné oddelenie alebo do domácej starostlivosti / v prípade jednodňovej chirurgie/.

Konziliárna činnosť je zabezpečovaná od 7:00 - 15:30 hod. anestéziológom II. stupňa z odboru anestéziológie a resuscitácie, počas lekárskej pohotovostnej služby t.j. po pracovnej dobe, cez dni pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov je zabezpečovaná taktiež anestéziológom s atestáciou II. eventuálne I. stupňa z daného odboru.

Resuscitácia a intenzívna medicína je jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich interdisciplinárnych odborov súčasnej medicíny. Pomocou diagnostických a terapeutických postupov zabezpečuje liečbu akútne zlyhaných a zlyhávajúcich základných vitálnych funkcii a orgánových systémov pri takých stavoch ako: ťažké otravy, mnohopočetné zranenia, úrazy mozgu, náhle srdcové zlyhania rôznej etiológie vyžadujúce takúto liečbu, akútne zhoršenia chronických ochorení kardiovaskulárneho alebo nervového systému atď.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny sa skladá z dvoch na sebe závislých a kooperujúcich častí.

 1. anestéziologická časť /perioperačná starostlivosť o pacienta/
 2. časť resuscitácie a intenzívnej medicíny.

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Tomáš Šulík

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 418
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zástupca primára/ koordinátor operačných sál:
MUDr. Ľubica Mišáková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 189
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zástupca primára pre lôžkovú časť:
MUDr. Beáta Kopčanová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566189
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vedúca sestra:

Mgr. Andrea Laiferová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 184
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dokumentačná sestra: 

Jana Dobiášová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 184

 

 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžková časť:

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 218, 6566 356, 6566 242
Telefón (sestry): 032 6566 248

Lokalizácia: v chirurgickom pavilóne na prízemí vpravo.
Na mape areálu označené číslom 5a: (mapa areálu).

Spádové územie:
Pre neodkladné stavy bez spádového územia, ostané stavy /preklady z iných zariadení/ je spádovým územím Trenčiansky kraj, primárne okresy: Trenčín, Ilava, Nové Mesto n/V, Bánovce n/B.

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Algeziologická ambulancia:


 Svojou činnosťou čiastočne nadväzuje na anestéziologický úsek, jej práca je zameraná na liečbu chronickej bolesti malígnej i benígnej povahy, ako aj liečbu neznesiteľnej bolesti najrôznejšieho druhu. Pretože liečba bolesti najmä chronického charakteru je multidisciplinárna záležitosť, vyžaduje spoluprácu s ďalšími špecialistami pri liečebných postupoch (neurológ, psychiater, ortopéd a podobne).

Lekár: MUDr. Daniel Kraus, MUDr. Anna Jánošiková
Sestra: Marta Čučová
 
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 855
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ordinačné hodiny
Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:00
Utorok -
Streda 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:00
Štvrtok -
Piatok 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:00

Lokalizácia:
Ambulancia je umiestnená na 1. poschodí pavilónu gynekologicko-pôronickej, ORL a očnej kliniky, na mape areálu č.4a (mapa areálu).


Anestéziologická ambulancia:

Zabezpečuje predovšetkým predanéstetické vyšetrenie niekoľko dní pred plánovaným elektívnym, bolestivým, liečebným alebo diagnostickým výkonom.

V rámci vyšetrenia pacient prichádza s predoperačným fyzikálnym vyšetrením lekárom internistom, u detí a adolescentov pediatrom a základným laboratórnym skríningom. S pacientom sa preberie tlačivo: „Poučenie pacienta o anestézii a informovaný súhlas“, ktoré na znak súhlasu s daným spôsobom anestézie podpíše.

Anestéziologická ambulancia zaisťuje taktiež konziliárnu službu pre hospitalizovaných pacientov, určuje požiadavku na eventuálne ďalšie odborné vyšetrenie, stanovuje stupeň anestéziologického a operačného rizika ako aj predoperačnú prípravu.

Lekár: podľa rozpisu
Sestra: Soňa Penčáková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 855
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00

Lokalizácia:
Ambulancia je umiestnená na 1. poschodí pavilónu gynekologicko-pôronickej, ORL a očnej kliniky, na mape areálu č.4a (mapa areálu).

Pokyny pred plánovanou operáciou:

 • na anestéziologické vyšetrenie sa objednáte elektronicky prostredníctvom www.fntn.sk - elektronické objednávanie pacientov - objednanie na vyšetrenie, (najlepšie hneď, ako sa dozviete termín operácie)  v prípade nemožnosti objednania elektronicky telefonicky (v čase od 14:00 do 15:00 hod.) na čísle 032 6 566 855,  osobne  v anestéziologickej ambulancii
 • 2 týždne pred termínom operácie zrealizovať cestou obvodného lekára požadované odbery.
 • S výsledkami sa objednať u interného lekára (deti u pediatrického lekára) na predoperačné vyšetrenie.
 • Na anestéziologické vyšetrenie treba prísť už s predoperačným vyšetrením, kompletnou zdravotnou dokumentáciou a s vyplneným dotazníkom: „Poučenie pacienta o anestézii - informovaný súhlas s anestéziou“.

Dotazník „Poučenie pacienta o anestézii - informovaný súhlas s anestéziou“ je možné vyplniť aj v čakárni Anestéziologickej ambulancie, kde sú k dispozícii. Bez anestéziologického vyšetrenia nie je možné, aby sa pacient podrobil celkovej alebo regionálnej anestézii pri plánovanom operačnom výkone! Vyhovením tejto požiadavke predídete dodatočným vyšetreniam a odloženiu operačného zákroku. Vzájomnou spoluprácou a pochopením dosiahneme obojstrannú spokojnosť.

 

 

Informácia o pôrodnej epidurálnej analgézii (PEDA):


   Pôrod je výrazne emocionálny zážitok, ale 95 % žien má pôrod spojený s nepríjemným pocitom, vyúsťujúcim až v nekontrolovateľnú bolesť. Intenzívne prežívanie bolesti môže spôsobiť u rodičky nadmernú psychickú a fyzickú záťaž, rodička prestane spolupracovať, nesprávne dýcha a tak hrozí vyčerpanie energetických zásob a kyslíka potrebných pre plod v tomto období.
Pôrodná epidurálna analgézia (PEDA) alebo „epidurálka“ je zlatým štandardom tlmenia pôrodných bolestí. Pôsobí len miestne na prenos bolestivých podnetov a pri dodržaní podmienok je spoľahlivou a vysoko bezpečnou ako pre matku, tak aj pre dieťa. Z pohľadu tíšenia bolesti patrí k najefektívnejším a najúčinnejším, preto sa hovorí aj o „bezbolestnom pôrode“, hoci ide skôr o stlmenie ako odstránenie bolesti. Epidurálna analgézia (tlmenie bolesti) zníži, alebo skôr odstráni reakciu tela na bolesť, preto sa neobjavujú také účinky ako rýchle dýchanie, tŕpnutie prstov, mdloby, rodička je schopná uvoľniť ľahšie svalstvo, nedochádza k vzostupu krvného tlaku, je znížená záťaž srdca, ako aj požiadavky tela na kyslík. Najpozitívnejším účinkom je, že ženy sa okrem utíšenia pôrodnej bolesti po zavedení epidurálky cítia lepšie, čo popisujú ako pocit uvoľnenia a relaxácie, spojený so schopnosťou tešiť sa z pôrodu.
Predtým než sa pre túto metódu rozhodnete, prečítajte si pozorne túto informáciu, ktorá Vás oboznámi o spôsobe aplikácie PEDA, výhodách, nevýhodách, možných nežiaducich účinkoch a komplikáciách spojených s PEDA. Spolu s ňou vyplňte prosím aj informovaný súhlas s touto technikou analgézie a ev. aj anestézie.

Komu sa EDA môže podať?
V prvom rade je to Vaše želanie, ktoré posúdi pôrodník a na základe Vašej žiadosti a jeho odporučenia budete vyšetrená anestéziológom. Pripomíname však, že v prípade epidurálnej pôrodnej analgézie nejde o liečebný výkon, ale o výkon zvyšujúci pôrodný komfort a znižujúci stres, nakoľko pôrod nie je choroba a ani patologický proces. Preto je absolútne nevyhnutné, aby ste ešte v odstupe niekoľko dní pred pôrodom t.j. pred začatím samotnej  „pôrodnej činnosti“ osobne absolvovali anestéziologické vyšetrenie a poučenie v anestéziologickej ambulancii FN Trenčín v pracovných dňoch,  v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. ev. prípadne aj v lokálne inej anestéziologickej ambulancii dľa spádu (toto poučenie a informovaný súhlas sú dostupné k vytlačeniu na webovej stránke www.fntn.sk). Bez tohto vyšetrenia s podpísaním informovaného súhlasu s výkonom nie je vôbec možné následne po začatí pôrodnej činnosti epidurálku (PEDA) v pôrodnici podať !
PEDA priaznivo ovplyvňuje aj priebeh rizikových pôrodov (predčasný pôrod, pôrod koncom panvovým, pôrody u matiek s diabetom a matiek s vysokým krvným tlakom), tu je však už indikácia PEDA pôrodníkom a ide teda o liečebný výkon.
Treba však zdôrazniť, že sú aj prípady, kedy túto metódu neodporúčame. Napr. pri alergii na lokálne anestetiká, ťažkých infekčných ochoreniach, poruchách krvnej zrážanlivosti, nadmernej hmotnosti alebo pri nespolupráci rodičky. Preto vhodnosť bude individuálne posúdená anestéziológom a pôrodníkom.

Spôsob podávania EDA
Vlastný výkon spočíva v zavedení tenučkej cievky – katétra k nervom v bedrovej oblasti (do chrbta) zodpovedajúcim za prenos bolestivých vnemov – nie do miechy. Cez túto cievku sa potom do okolia nervu podávajú buď anestetiká (znecitlivujúce látky) samotné, alebo v kombinácii s opioidmi (látky tíšiace bolesť). Anestetikum zabraňuje dočasne prenosu bolestivých podnetov a vzniku bolestivých pocitov. V intervale do 20 minút od podania sa bolesti strácajú a Vy pocítite úľavu. Činnosť maternice však nie je anestetikom ovplyvnená. Kontrakcie prebiehajú ďalej, len pre Vás už nie sú bolestivé. Podávaná koncentrácia anestetika je veľmi nízka len aby ovplyvnila vnímanie bolesti, nie však schopnosť pohybu a aktívnej spolupráce pri vlastnom pôrode. Ten sa prihlási nutkavým tlakovým pocitom na konečník.
V prípade ak už je zavedená epidurálna cievka a v priebehu pôrodu bude akútne nutné vykonanie cisárskeho rezu alebo inštrumentálneho pôrodu (vákuum extraktorom, pôrodnícke kliešte) je možné cez epidurálnu cievku podať lieky vo vyššej (anestetickej) koncentrácii do epidurálnej cievky, ako alternatívu oproti celkovej anestézii, ktorá má svoje riziká. Taktiež epidurálna analgézia sa môže použiť na pooperačné tlmenie bolesti po cisárskom reze aj niekoľko  desiatok hodín.
Epidurálna cievka môže byť zavedená v ktorejkoľvek fáze pôrodu, podanie samotného anestetika ale má svoje klinické optimum. Ak sa však pôrod uskutoční do ½ hodiny od podania, ťažko nájsť rozumný dôvod jej zavedenia. Musíme si uvedomiť, že zaviesť epidurálnu cievku môžeme iba v kľude, avšak s dávkou anestetika môžeme počkať na optimálny čas.

Aké sú vedľajšie účinky pri epidurálnej analgézii?
Výskyt a závažnosť vedľajších účinkov závií najmä od veľkosti dávky použitého anestetika. Ako väčšina iných vedľajších účinkov sú predpovedateľné a vymiznú po určitom čase. Sú zväčša viac nepríjemné ako v skutočnosti škodlivé.
                                                                                                      
Strata citlivosti
Pri vyšších dávkach anestetika môže rodička pociťovať oslabenie dolných končatín, nemusí cítiť kontrakcie, necíti plný močový mechúr. Nepociťovanie kontrakcií môže byť nepríjemné, najmä v prípade, ak Vás okolie povzbudzuje, aby ste tlačili, ale Vy pritom nepociťujete žiadne nutkanie. Navyše táto dávka môže zvýšiť riziko nutnosti zavedenia cievky do močového mechúra a inštrumentálneho pôrodu. Rozhodnutie o nutnosti inštrumentálneho pôrodu (vákuum extraktor, pôrodnícke kliešte) je v rukách gynekológa/pôrodníka.
 
Svalová slabosť
Vyššie koncentrácie spôsobujú svalovú slabosť v dolných končatinách, takže je ťažké nimi pohybovať. Hoci sa nejedná o komplikáciu, mnoho žien ju pociťuje nepríjemne, najmä ak svalová slabosť pretrváva niekoľko hodín po pôrode. Oslabenie sa môže týkať aj svalstva panvového dna, ktoré spoluúčinkuje pri otáčaní hlavičky dieťaťa v pôrodných cestách, takže je nutné umelo dopomôcť otočeniu. Predísť uvedenej komplikácii je možné použitím slabších dávok. Pri použití týchto dávok je rodička väčšinou schopná chôdze onedlho po podaní. Použitím nízkej koncentrácie klesla aj nutnosť inštrumentálneho (kliešťového) pôrodu.

Pokles tlaku krvi
Rozoznávame 2 príčiny poklesu tlaku. Prvá, fyziologická (normálna) príčina, je pokles tlaku po odstránení bolesti, čiže sa jedná o normalizáciu zvýšeného tlaku pri bolesti. Druhou príčinou je, že povolením svalstva aj v cievach zasiahnutej oblasti dochádza k poklesu tlaku, pretože krv prúdi cez otvorenejšie riečisko. Prvým príznakom úspešnosti PEDA je pocit tepla a sucha v nohách, čo je dôsledkom rozšírenia ciev. Ak nedôjde k úprave tlaku pri zmene polohy tela, môžeme upraviť tlak liekmi ktoré sú bezpečné pre Vás a Vaše dieťa. Opäť platí, že k výraznejšiemu poklesu tlaku dochádza pri použití vyšších dávok.

Triaška
Podávaním anestetických látok do epidurálnej cievky (katétra) môže dôjsť k triaške. Pravdepodobne opäť je výskyt spojený s podaním vyšších dávok a podanie pomocnej látky (opiátu) vedie k poklesu výskytu triašky.

Aké sú možné komplikácie pri PEDA?
Tak ako akýkoľvek medicínsky zákrok, aj PEDA môže byť spojená s komplikáciami. Väčšina z nich je prechodná a nezávažná. Život ohrozujúce komplikácie sú veľmi zriedkavé. Väčšina život ohrozujúcich komplikácií dobre odpovedá na liečbu a je im možné predísť.

Náhodná punkcia (prepichnutie) tvrdej pleny
V tomto prípade sa ihla dostane hlbšie ako by mala, a prepichne tvrdú plenu (obal v chrbticovom kanáli). Závisí to od skúseností anestéziológa ako aj anatomických pomerov rodičky. Vo veľkých centrách sa náhodné prepichnutie tvrdej pleny vyskytuje približne 1x na 300 rodičiek. Samotné prepichnutie nie je závažnou komplikáciou a bežne sa vykonáva pri iných operáciách alebo vyšetreniach. Prepichnutie však vo vysokom percente môže spôsobiť silné bolesti hlavy. Pre túto bolesť je typické, že vzniká na druhý deň, zhoršuje sa pri vzpriamení a je nepodobná bolestiam hlavy pociťovaným v minulosti, môže byť sprevádzaná tuhosťou šije. Takáto bolesť je liečiteľná liekmi alebo v prípade neúspechu podaním krvi do epidurálneho priestoru, čo znamená vlastne zopakovanie postupu „pichania do chrbta“ s podaním vlastnej krvi do tohto priestoru. Iným spôsobom je podanie malého množstva lokálneho anestetika hlboko do nosa blokovaním nervového ganglia. Pri oboch spôsoboch dochádza k úľave v priebehu niekoľkých hodín a úspešnosť je vysoká.

Náhodný vysoký spinálny blok
K tejto komplikácii môže dôjsť ak sa podajú anestetické látky pri nerozpoznanej punkcii tvrdej pleny (viď. Vyššie). V tomto prípade sa jedná o závažnú komplikáciu, ktorá je však pri správnom postupe veľmi nepravdepodobná. I v prípade, že by táto komplikácia nastala, pri nízkych koncentráciách väčšinou nezapríčiňuje vážnejšie ohrozenie.

Komplikácie vyplývajúce z nežiaducich účinkov lokálnych anestetík
Lokálne anestetiká môžu byť vstrebané do krvného obehu. V tomto prípade sú koncentrácie týchto látok veľmi nízke, aby spôsobili komplikácie. V prípade ak však je anestetikum náhodne podané priamo do cievneho riečiska, môže prechodne zvýšená koncentrácia spôsobiť kŕče a stratu vedomia. Tento účinok je väčšinou prechodný a nezanecháva vážnejšie následky. Opäť sa jedná o veľmi zriedkavú komplikáciu.

Infekcia
Infekcia po PEDA je extrémne zriedkavá. Incidencia sa pohybuje približne 1:10 000. Väčšinou pri správnej liečbe nezanechá žiadne následky. Ak sa nerozpozná včas, mohla by viesť k závažným komplikáciám.

Bolesti chrbta
Niekoľko dní môže žena pociťovať bolesti v mieste vpichu. Väčšinou tieto bolesti ustúpia spontánne. Mnohokrát sú epidurálne cievky (katétre) obviňované zo všetkých bolestí chrbta po pôrode. Je to veľmi nespravodlivé. Musíme si uvedomiť, že bolesti chrbta sú bežné aj po normálnom pôrode bez PEDA, a samozrejme že ak ste mali zavedenú cievku do chrbta budete automaticky tieto bolesti spájať s PEDA. Pri pôrode dochádza k uvoľneniu panvových kĺbov, počas posledného trimestra gravidity dochádza k zvýšenej záťaži bedrovej chrbtice, čo všetko môže viesť k bolestiam chrbta. Väčšina klinických štúdií dospela k záveru, že PEDA nespôsobuje zvýšený výskyt bolestí chrbta po pôrode.

Poškodenie nervov
Mnoho rodičiek sa obáva že „epidurál“ môže poškodiť nervy. Neurologické komplikácie sú však extrémne zriedkavé. Ihla pri „epidurále“ je umiestnená pod zakončením miechy, takže aj keby došlo k prepichnutiu tvrdej pleny, tak v tejto lokalizácii už obvykle miecha nie je, pretože táto končí vyššie, v týchto miestach sú len nervové korene, ktoré ihla ľahko odtlačí. Príčinou nervového poškodenia môže byť aj samotný pôrod. Vo svete sa odhaduje výskyt poškodenia na 1:20 000 eidurálov. Pochopiteľne by sa v uvedenom prípade musel pôrod ukončiť cisárskym rezom. Najťažšia forma komplikácie pôrodnej epidurálnej analgézie je priečna lézia – prerušenie miechy trvalým ochrnutím hlavne dolných končatín. Je extrémne zriedkavá a v stredoeurópskom priestore v histórii tejto metódy nebola v literatúre nikdy spomenutá. Okrem toho, tak ako sme spomenuli vyššie, PEDA sa zavádza pod úrovňou miechy, ktorá u 80% populácie končí na úrovni druhého (berového) stavca, z čoho logicky vyplýva, že takéto poškodenie pri korektnom vykonaní PEDA ani nie je možné.

Aký je účinok na dieťa?
Množstvo látky, ktoré prejde cez placentu je minimálne. Nezistil sa žiadny negatívny účinok na dieťa a skôr sa predpokladá, že epidurál má pozitívny vplyv na dieťa. Dôkazom toho je i to, že niekoľkokrát vyššie dávky potrebné pri cisárskom reze nevyvolajú u dieťaťa žiadne negatívne účinky. Dokonca sa popisuje že deti po PEDA boli „živšie“ oproti deťom bez akejkoľvek analgézie.

Slová na záver

 • Pôrodná epidurálna analgézia je najefektívnejšou metódou pôrodnej analgézie.
 • K odstráneniu bolestivého vnímania dochádza cca po 15 minútach.
 • Väčšina nežiaducich účinkov je bezvýznamná a neprítomná pri použití nízkych dávok.
 • Závažné komplikácie sú extrémne zriedkavé. Bolesti hlavy, ktoré sú najčastejšou komplikáciou sú odstrániteľné.
 • Nezistil sa nepriaznivý vplyv na plod.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631