Kontakty

Geriatria - časť muži - sestry
032 6566 443

Geriatria - časť ženy - sestry
032 6566 277

Dlhodobo chorí
032 6566 634

Príjmová ambulancia
032 6566 170

Ambulancia ÚPS
032 6566 567

MUDr. Stanislava Mikulová
032 6566 243

MUDr. Tatiana Kiss-Tóthová
032 6566 399

Mgr. Janka Gajdošová
032 6566 130

Geriatria - časť muži - lekári
032 6566 269, 393

Geriatria - časť ženy - lekári
032 6566 775, 399

Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

 


CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť. Slúži na diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov a na zhodnotenie funkčného potenciálu pacientov.
Hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov najmä takých, ktorí okrem akútneho základného ochorenia majú charakteristické geriatrické komplikácie.

Geriatria sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o seniorov, t.j. osoby vo veku nad 65 rokov. Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbidity, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti starého organizmu. Zameriava sa na stanovenie funkčného stavu a potenciálu seniorov a rešpektuje vplyv sociálnych faktorov na zdravotný stav seniorov a sociálne následky ich chorôb. Geriatrická zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu. Pre veľký počet geriatrických pacientov je typická prítomnosť nasledovných faktorov determinujúcich ich zdravotný stav a prognózu:

 • zhoršenie pohyblivosti
 • porucha kognitívnych funkcií
 • depresia
 • malnutrícia
 • inkontinencia stolice a moču
 • poruchy stability, pády a úrazy
 • závažné zmyslové poruchy
 • viac ako 5 závažných diagnóz súčasne
 • závažné nežiaduce účinky liekov
 • potreba pomoci v bežných denných činnostiach (príjem potravy, umývanie, kúpanie, ...)
 • zložitá sociálna situácia

Tieto faktory kladú zvýšené nároky na starostlivosť a vyžadujú osobitný geriatrický prístup.

Na oddelení sa uplatňujú prvky moderných ošetrovateľských postupov. Geriatrické oddelenie je výukovou bázou študentov ústavu ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity.

Štruktúra a lokalizácia oddelenia
Geriatrické oddelenie je situované v  spoločnom pavilóne geriatrického oddelenia,  pľúcneho oddelenia a  rádiologického oddelenia. Nachádza sa v suteréne a na 1. poschodí. Tvorí ho ambulantná a lôžková časť.

 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Stanislava Mikulová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 243
Fax: 032 6566 243
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zástupca primára:
MUDr. Tatiana Kiss-Tóthová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 399
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vedúca sestra:
Mgr. Janka Gajdošová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 130
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka - muži
Tvorí ju osem izieb (1-6 lôžkové) s počtom 31 lôžok, personál, sociálne miestnosti - bezbariérová kúpeľňa, 4 toalety pre pacientov.
Lekári: MUDr. Radoslava Skukálková, MUDr. Katarína Žitňanová
Sestra: Bc. Gabriela Podhradská - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 269, 6566 393
Telefón (sestry): 032 6566 443

Lokalizácia: 1. poschodie pavilónu geriatrie.
Na mape areálu označené číslom 24: (mapa areálu).

Ošetrovacia jednotka - ženy
Tvorí ju deväť izieb (1-5 lôžkové) s počtom 31 lôžok, bezbariérová kúpeľňa, 4 toalety pre pacientky.
Lekári: MUDr. Tatiana Kiss-Tóthová, MUDr. Katarína Žitňanová                               
Sestra: Bc. Soňa Voznická - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 775, 6566 399
Telefón (sestry): 032 6566 277

Lokalizácia: 1. poschodie pavilónu geriatrie.
Na mape areálu označené číslom 24: (mapa areálu).

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová ambulancia geriatrického oddelenia
Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami, multimorbiditou a komplikáciami chorôb.
Na požiadanie geriater posudzuje zdravotný stav osôb žiadajúcich o prijatie do domova dôchodcov.
Poskytuje konziliárne služby hospitalizovaným pacientom nad 65 rokov, zabezpečuje príjem objednaných pacientov, vyšetruje akútnych geriatrických pacientov privezených na iné ambulancie.
Ambulancia geriatrického oddelenia štandardne neposkytuje ambulantné geriatrické služby pre nehospitalizovaných pacientov, tie poskytujú odštátnené ambulancie geriatrov.

Lekár (vedúci lekár): MUDr. Veronika Kvasnicová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 170

Lokalizácia: suterén pavilónu geriatrie.
Na mape areálu označené číslom 24: (mapa areálu).

  

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631