Kontakty

Oddelenie - Sestry
032 6566 191

Oddelenie - Pacienti
032 6566 616

Príjmová ambulancia
032 6566 163

Rádioterapeutická ambulancia
032 6566 763

Chemoterapeutická ambulancia
032 6566 896, 032 6566 401

Dispenzárna ambulancia
032 6566 767

Ambulantné podávanie chemoterapie
032 6566 644

Ambulantné podávanie rádioterapie
032 6566 884, 032 6566 749

Hĺbková RTG terapia
032 6566 268

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
032 6566 391

MUDr. Alžbeta Kohúteková
032 6566 491

Mgr. Eva Turčániová
032 6566 237

Mgr. Adriana Vigodová
032 6566 548

Oddelenie - Lekári
032 6566 650, 6566 750, 6566 850

Onkologická klinika

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
LÔŽKOVÉ ODDELENIE
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
PRÍJEM PACIENTA NA ONKOLOGICKÚ KLINIKU
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB
FOTOGALÉRIA ODDELENIA
INŠTALÁCIA NOVÝCH LINEÁRNYCH URÝCHLOVAČOV

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Onkologická klinika FN Trenčín vykonáva komplexnú nechirurgickú onkologickú starostlivosť; zaoberá sa, aj v spolupráci s inými oddeleniami,  diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou zhubných nádorov (solídnych nádorov, leukémií a lymfómov), ich komplikácií a liečbou (radiačnou, cytostatickou, hormonálnou, biologickou, imunoterapiou a podpornou) týchto nádorových chorôb a ich komplikácií. Okrem toho zabezpečuje sledovanie a dispenzarizáciu onkologických pacientov liečených rádioterapiou, chemoterapiou, hormonálnou, biologickou terapiou a i. Zabezpečuje klinický výskum a rozvoj radiačnej a medikamentovej liečby systémových onkologických chorôb a solídnych zhubných nádorov.

Úsek radiačnej onkológie
Ako jediné pracovisko radiačnej onkológie v trenčianskom kraji radiačnú liečbu poskytujeme pre pacientov celého kraja v plnom rozsahu. Stereotaktická rádioterapia akozriedkavá indikácia niektorých mozgových nádorov sa realizuje na OÚSA v Bratislave pre pacientov z celého Slovenska. Technické vybavenie úseku radiačnej onkológie je moderné (inštalácia 2020) a umožňuje poskytovanie rádioterapeutických služieb na úrovni porovnateľnej s vyspelými krajinami. Už v apríli 2005 sme uviedli do praxe najmodernejšiu techniku radiačnej onkológie IMRT (intensity-modulated radiation therapy, rádioterapia s modulovaním intenzity poľa) ako prvé pracovisko v SR, ktorá sa stáva vo svete štandardom pri niektorých nádoroch. Po inštalácii nových lineárnych urýchľovačov používame moderné techniky ožarovania (VMAT a pod.) u väčšiny pacientov. Ročne sa lieči na oddelení rádioterapiou cca 800 pacientov s nádorovým ochorením a 1500 pacientov s nenádorovým ochorením (protizápalová a analgetická rádioterapia pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov).

Úsek klinickej (internistickej) onkológie
Komplexná internistická onkologická liečba – chemoterapia, hormonálna liečba, biologická liečba a dispenzarizácia – sa od 1.1.2012 rozšírila pre celý Trenčiansky kraj. Na referenčné pracoviská odosielame pacientov s detskými nádormi, akútnymi leukémiami a niektorými zriedkavými nádorovými ochoreniami vyžadujúce centralizáciu alebo vysoko-dávkovú chemoterapiu s podporou krvotvorných buniek (transplantácia kostnej drene). Po súhlase zdravotných poisťovní/revízneho lekára podávame aj vysoko nákladovú liečbu (napr. kombinácia chemoterapie s biologickými látkami v liečbe lymfómov, rakoviny hrubého čreva a pod.). Chemoterapiou sa lieči na našej klinike cca 500 nových pacientov ročne. Liečba pacientov, a to radiačná aj internistická, sa vykonáva prednostne ambulantne (pacient dochádza na liečbu v pravidelných intervaloch).
Vzhľadom na veľký podiel ambulantnej liečby naša lôžková kapacita v rámci kraja (42 lôžok) tvorí len tretinu celoslovenského priemeru lôžok na kraj. Pacient po diagnostikovaní malígneho nádoru je manažovaný v multidisciplinárnom tíme prihliadajúc na najnovšie medzinárodné štandardné terapeutické postupy. Ako prvé onkologické pracovisko sme v SR zaviedli formálne multidisciplinárne mítingy (tzv. MDMs, MDTs, tumor boards) (každú stredu o 7:00) medzi onkológmi (radiačnými a klinickými), patológmi, rádiodiagnostikami a lekármi chirurgických oborov (chirurgia, gynekológia, ORL, urológia) a prizvaných špecialistov (gastroenterológia). Na týchto mítingoch sa stanovuje ďalšia diagnostika a liečba onkologického pacienta. Po zavedení od októbra 2011 sa zlepšila komunikácia, zdravotná starostlivosť a efektivita práce.

Vzdelávanie
Lekári kliniky si pripravujú pravidelné semináre a referáty z národných a medzinárodných kongresov, navštevujú vzdelávacie akcie v rámci špecializačnej prípravy na radiačnú alebo klinickú onkológiu. Ďalšie prvenstvo medzi onkologickými pracoviskami držíme v zavedení pravidelných seminárov (stredy o 13:00) akreditované SLK v rámci ďalšieho vzdelávania lekárov (CME) - tieto prebiehajú od októbra 2011. Klinika poskytuje výučbu a prax pre lekárov zaradených do špecializačných odborov radiačná onkológia a klinická onkológia.
Všetky sestry si v pravidelných mesačných intervaloch pripravujú a prezentujú seminárne práce, zúčastňujú sa na vzdelávacích aktivitách, dopĺňajú si vzdelanie špecializáciou z klinickej onkológie, vysokoškolským vzdelávaním I. a II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo. Na klinike sa uplatňujú prvky moderných ošetrovateľských postupov. Onkologická klinka je výukovou bázou študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (FZ TnUAD).


Klinické štúdie
Klinické štúdie onkologického oddelenia: aktuálne klinické štúdie
  

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár a prednosta kliniky:
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.,MPH

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 391
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: profesný životopis (linkedin.com)

 

Zástupca primára:
MUDr. Alžbeta Kohúteková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 491
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Vedúca sestra:
Mgr. Eva Turčániová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 237
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Dokumentačná sestra na ambulancii:
Mgr.  Adriana Vigodová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 548

 

LÔŽKOVÉ ODDELENIE

Tvorí ju 18 izieb (1, 2, 3 lôžkové) s počtom 42 lôžok,  personál, sociálne miestnosti - na prízemí oddelenia 1 bezbariérová kúpeľňa, 6 sprchovacích kútov, 7 toaliet  pre pacientov, na poschodí 1 toaleta pre pacientov a 1 sprchovací kút.

Kontaktné údaje:
Číslo telefónu - lekári: 032 6566 650, 6566 750, 6566 850
Číslo telefónu - sestry: 032 6566 191
Lekári: MUDr. Hatalová Zuzana, MUDr. Kurišová Vladimíra, MUDr. Martinka Karol, MUDr. Stratená Miroslava, MUDr. Zavřelová Silvia, MUDr. Bočák Miroslav, MUDr. Špánik Viliam, MUDr. Gorčíková Veronika, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Zuzana Miklátková
Sestra: Mgr. Lenka Zajacová - staničná sestra
Návštevné hodiny:

Deň Čas
 Pracovné dni 15:00 - 17:00
 Víkendy a sviatky 13:30 - 16:00

U ťažkých stavov po dohode s lekárom. Pred návštevou je potrebné hlásiť sa u službukonajúcej sestry.      

Lokalizácia: prízemie a 1. poschodie onkologického pavilónu, na mape areálu č.18 (mapa areálu)  

 

                    
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Rádioterapeutická ambulancia onkologickej kliniky:
Poskytuje radioterapeutickú starostlivosť pre pacientov s nádorovými aj nenádorovými ochoreniami.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 763
Lekári: MUDr. Zavřelová Silvia, MUDr. Martinka Karol, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Kurišová Vladimíra
Sestra: Mišáková Lenka

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Administratíva
Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č.18 (mapa areálu)


Rádioterapeutická ambulancia onkologickej kliniky– ortovoltážna RTG terapia:
Poskytuje rádioterapeutickú starostlivosť pre pacientov s nádorovými aj nenádorovými (zápalovými) ochoreniami liečenými hĺbkovou/ortovoltážnou RTG terapiou.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 268
Lekári: MUDr. Kohúteková Alžbeta, MUDr. Špánik Viliam, MUDr. Zavřelová Silvia, MUDr. Martinka Karol, MUDr. Filiup Kohútek PhD., MUDr. Kurišová Vladimíra
Rádiologický technik: Bc. Magyaricsová Gabriela
Lokalizácia: priestory starého pľúcneho pavilónu, na mape areálu č.27 (mapa areálu)

Objednávanie sa on-line na protizápalovú rádioterapiu: cez web stránku www.fntn.sk


Chemoterapeutická ambulancia onkologickej kliniky (A, B):
Poskytuje starostlivosť pre pacientov s nádorovými ochoreniami liečených chemoterapiou, immunoterapiou a inými biologickými liekmi.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 896 (A), 6566 401 (B)
Lekári: MUDr. Bystrický Branislav, PhD., MPH, MUDr. Hatalová Zuzana, MUDr. Stratená Miroslava, MUDr. Riedlová Katarína, MUDr. Kohútek Filip, PhD.
Sestra: Blašková Silvia, Mgr. Galbová Jana

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Administratíva
Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č.18 (mapa areálu).
 
Príjmová a konziliárna ambulancia onkologickej kliniky:
Zabezpečuje príjem objednaných pacientov na onkologické oddelenie a konziliárne vyšetrenia pre celý kraj.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 163
Lekári: MUDr. Bystrický Branislav, PhD., MPH, MUDr. Kohúteková Alžbeta, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Zavřelová Silvia
Sestra: Mgr. Amrichová Renáta

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Administratíva
Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č.17 (mapa areálu).
 
Dispenzárna ambulancia onkologickej kliniky:
Zabezpečuje dispenzarizáciu pacientov,  ktorí absolvovali liečbu na našom oddelení.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 767
Lekári: MUDr. Bočák Miroslav, MUDr. Kohúteková Alžbeta, MUDr. Stratená Miroslava, MUDr. Špánik Viliam, MUDr. Kohútek Filip, PhD., MUDr. Kurišová Vladimíra, MUDr. Zavřelová Silvia
Sestra: Mgr. Dohňanská Eva

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Administratíva
Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónuna mape areálu č.17 (mapa areálu)
 
Pracovisko aplikácie rádioterapie:
Tvoria ju:

 • lineárny urýchľovač Varian TrueBeam s fotónovým a elektrónovým žiarením, s mnoholamelovým kolimátorom a elektronickým zobrazením ožarovacieho poľa
 • lineárny urýchľovač Varian VitalBeam s fotónovým žiarením, s mnoholamelovým kolimátorom a elektronickým zobrazením ožarovacieho poľa
 • plánovací systém Eclipse pre externú terapiu s modernými technikami - VMAT, IGRT, IMRT a i.
 • 8 PC staníc
 • RTG simulátor Varian Acuity
 • CT simulátor Siemens pre potreby plánovania liečby (t.č. v inštalácii)
 • afterloading systém pre brachyterapiu Nucletron/Elekta 192Ir
 • plánovací systém pre brachyterapiu Oncentra
 • RTG C rameno BV 25
 • viaceré 3D a 2D dozimetrické systémy
 • prístroj pre konvenčnú/ortovoltážnu RTG terapiu do 250kV (TUR)

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 884 (TrueBeam), 6566 749 (VitalBeam)
Lekári: MUDr. Zavřelová Silvia, MUDr. Martinka Karol, MUDr. Kohútek Filip, PhD., MUDr. Kurišová Vladimíra, MUDr. Bystrický Branislav, PhD., MPH
Fyzici: RNDr. Cíbiková Jana, Bc. Kička Miloš, Ing. Milan Hikel, Ing. Marko Pavol, PhD.
Radiologickí technici: Gajdoš František, Kolárik Jaroslav, Kováčik Jaroslav, Bc. Vojtilová Adriana, Petrgalovičová Viera, Bc. Strápková Janka, Bc. Adamčíková Miroslava, Bc. Jarábková Diana, Bc. Takáčová Dominika, Bc. Zháňačová Petra

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č. 17 (mapa areálu)

Pracovisko aplikácie chemoterapie:
Denný stacionár pre podávanie chemoterapie má k dispozícií 17 kresiel a 2 lôžka.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 644
Lekári: MUDr. Bystrický Branislav, PhD., MPH, MUDr. Kohútek Filip, MUDr. Hatalová Zuzana, MUDr. Riedlová Katarína, MUDr. Stratená Miroslava
Sestra: Horňáčková Daniela, Mladošová Jarmila, Kellnerová Dorota, Mgr. Kučmínová Dagmar
Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č.17 (mapa areálu)

 

PRÍJEM PACIENTA NA ONKOLOGICKÚ KLINIKU:

Príjem pacienta na onkologickú kliniku prebieha štandardným postupom.
Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na kliniku a uložení na izbu:

Čas Program
5:00 Budíček (odbery krvi, moču, meranie teploty, podávanie ranných liekov).
6:00  - 7:00 Ranná hygiena, ustielanie lôžok, poriadok na izbe.
7:00  - 8:00 Vizita.
8:00 - 8:30 Raňajky, kŕmenie pacientov .
8:30 - 11:30 Konziliárne vyšetrenia, ožarovanie, príprava a podávanie cytostatickej liečby, rehabilitačné procedúry, podávanie infúzií, transfúzií a injekcií, príjmy a prepustenia pacientov.
11:30 - 12:00 Obed, obedňajšie ordinácie.
12:00 - 14:30 Písanie prepúšťacích správ, vybavovanie ordinácií novoprijatých pacientov.
14:30 - 15:00 Meranie telesnej teploty, olovrant.
15:00  17:00 Návštevy.
17:00 - 18:00 Večera, večerné ordinácie.
18:00 - 21:00 Voľný program, TV, iné.
21:00 - 21:30 Podávanie večerných injekcií, naordinovaných medikácií.
21:30 - 22:00 Príprava na spánok, večerná toaleta.
22:00 -   5:00 Nočný kľud.
Primárska vizita - štvrtok :   9,00 - 10,00 hod.
 • prezlečte sa do osobnej bielizne, podľa potreby sa na oddelení osprchujte
 • všetko šatstvo okrem bielizne uložíme v šatni (zabezpečí sestra)
 • osobné veci si skontrolujte, za peniaze a cenné veci zodpovedáte sami
 • väčší obnos peňazí odovzdajte príbuzným    
 • potraviny si možno uložiť v chladničke, za ich stratu však sestra nezodpovedá
 • v prípade nejasností o príjme jedla pred vyšetreniami treba konzultovať s lekárom, resp.  sestrou

Povinnosti pacienta:

 • riaďte sa pokynmi lekárov a zdravotných sestier
 • po prijatí až do vyšetrenia lekárom sa zdržiavajte na izbe
 • dodržiavajte základnú osobnú hygienu
 • udržiavajte čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách a ostatných priestoroch)
 • dodržiavajte separáciu odpadu podľa pokynov, použité stomické sáčky, znečistené obväzy, vatu, vložky neodhadzujte do smetných košov, ale do zbernej nádoby vo WC
 • počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia
 • pacienti liečení žiarením sú povinní zdržiavať sa na izbe do doby ožiarenia
 • po podaní infúzií a injekcií zotrvať určitý čas na lôžku
 • dodržiavať denný režim
 • vzďaľovanie z oddelenia je povolené len so súhlasom sestry

Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:

 • možnosť sledovania TV do 22.00 hod.
 • návštevy duchovných a náboženské úkony povolené od 15.00 do 17.00 hod. , v inom čase po dohode s ošetrujúcim lekárom
 • možnosť návštevy omší v kaplnke v areáli nemocnice - sv. omše streda 16.30 hod., nedeľa 11.00 hod .

Informácie o dennom programe oddelenia:


Inštrukcie potrebné k prepusteniu pacienta:
 - Odovzdať všetky zapožičané veci (teplomer, príbor, vešiak, pyžamo, uterák...)
- Prepúšťacia správa sa vydáva  do rúk (pacienta alebo príbuzných), s ktorou informujú svojho lekára v mieste bydliska do 3 dní, u mimorajónnych pacientov sa prepúšťacia správa vydáva aj pre spádového onkológa.
- Recept alebo lieky na 3 dni sú vydané do rúk pacientovi, príbuznému alebo vodičovi sanitky.
Sťažnosti pacientov - postup:
Prvý krok - pokus o vydiskutovanie problému s osobou, na ktorú sa chceme sťažovať.
Druhý krok - ak bol prvý krok neúspešný:
a) sťažnosť na  sestru                     podávajte u vedúcej sestry
b) sťažnosť na lekára                      podávajte u primára kliniky
c) sťažnosť na vedúcu sestru           podávajte u primára kliniky
d) sťažnosť na primára                    podávajte u riaditeľa nemocnice
e) sťažnosť na chod oddelenia         podávajte u primára alebo vedúcej sestry    

Pokyny pre návštevy:

 • Telefonické informácie o zdravotnom stave pacientov neposkytujeme, informácie poskytne iba lekár osobne príbuznému do 14,00 hod. Pri prijatí si pacient určí, kto z príbuzných môže byť informovaný o jeho zdravotnom stave.
 • Po 14,00 hod. sa môžete s pacientom telefonicky skontaktovať na tel.č. 032/6566 616
 • Pacientom nenoste potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, alkohol, cigarety, dodržiavajte diétny režim. Za cenné veci, ktoré si pacient ponecháva u seba (peniaze, šperky, mobil...) si zodpovedá pacient sám.
 • Na oddelení je zakázané fajčiť !                                  


PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

Onkologická klinika Vám v rámci svojich služieb ponúka pobyt v nadštandardne vybavených izbách.

Lôžková časť kliniky má v súčasnosti k dispozícii dve nadštandardné izby a to na izbe č. 7 a izbe č. 10, ktoré sa nachádzajú na prízemí kliniky.

Izby sú vybavené samostatným WC a samostatným sprchovým kútom, jednolôžkovou posteľou s plnoautomatickým ovládaním a antidekubitným matracom.

Do výbavy oboch nadštandardných izieb patrí aj druhé lôžko, ktoré môže slúžiť pre rodinného príslušníka (doprovod pacienta), ak prejaví záujem túto ponuku využiť. 

Súčasťou vybavenia je aj Wi-Fi pripojenie na internet, LCD televízor, samostatná chladnička, rýchlovarná kanvica, rádio, kreslo a nábytok. 

Poplatok za pobyt v nadštandardnej izbe je za 1 až 5 nocí: 15 €/noc
                                                                          6. a ďalšiu noc: 7,50 €/noc v zmysle platného Cenníka platených služieb FN Trenčín.     

 

 

FOTOGALÉRIA KLINIKY

 

INŠTALÁCIA NOVÝCH LINEÁRNYCH URÝCHLOVAČOV

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631