Kontakty

Oddelenie - I. poschodie: (muži) – sestry
032 6566 241

Oddelenie - I. poschodie: (ženy) – sestry
032 6566 341

Oddelenie - I. poschodie: pacienti
032 6566 795

Oddelenie - II. poschodie: sestry
032 6566 150

Oddelenie - II. poschodie: pacienti
032 6566 304

Príjmová ambulancia
032 6566 156

Denný psychiatrický stacionár
032 6566 168

Protidrogová ambulancia
032 6566 734

Ambulancia klinickej psychológie
032 6566 610

MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
032 6566 488

MUDr. Bohdana Bírešová
032 6566 129

Mgr. Zdenka Koprivňanská
032 6566 637

Mgr. Adriana Gregušová
032 6566 891

Spánkové laboratórium
032 6566 488

Psychiatrická klinika

SPÁNKOVÉ LABORATÓRIUM
FOTOGALÉRIA

 

 
CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Psychiatrická klinika poskytuje psychoterapeutickú (individuálnu, skupinovú a rodinnú) psychoterapiu, ergoterapiu, psychofarmakoterapiu a inú biologickú liečbu.

Všeobecné psychiatrické lôžkové oddelenie pre dospelých s celým spektrom psychických a psychosomatických ochorení.
Diagnostika a liečba v zmysle biopsychosociálneho modelu zdravia a choroby. Oddelenie poskytuje psychoterapeutickú (individuálnu, skupinovú a rodinnú) psychoterapiu, ergoterapiu, psychofarmakoterapiu a inú biologickú liečbu.
V organizačnej štruktúre chodu oddelenia sa výrazne uplatňujú princípy terapeutického spoločenstva (denné stretnutia personálu a pacientov za účelom diskutovania programu a riešenia problémov, akcent na utváranie priaznivej interpersonálnej atmosféry a korigujúcej emočnej skúsenosti).
Našou víziou je poskytovanie kvalitnej diagnostiky a komplexnej liečby z bio-psycho- sociálnych aspektov na úrovni súčasných overených poznatkov v našom odbore vo svete.

Veľká väčšina nášho lekársko-psychiatrického tímu má popri štandardnom tradičnom psychiatrickom vzdelaní a kvalifikácii aj vzdelanie často vo viacerých v zahraničí uznávaných psychoterapeutických metódach (Hlbinná/psychodynamická psychoterapia, Katatýmno-imaginatívna psychoterapia, koncentratívno-pohybová terapia, Kognitívno-behaviorálna terapia, Integratívna psychoterapia, Autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, Hypnoterapia, EMDR – Eye movement desensitization and reprocessing, Na mentalizovaní založená psychoterapia).

Spádové územie: okres Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a časť okresu Myjava.

 


 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
 
Prednosta a primár:
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 488
Fax: 032 6566 488
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zástupca primára:
MUDr. Bohdana Bírešová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 129
E-mail:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Vedúca sestra:
Mgr. Zdenka Koprivňanská
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 637
E-mail: zdenka.koprivnanskaTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.';document.getElementById('cloakab3c5385886ef1ec43554d99d8473661').innerHTML += ''+addy_textab3c5385886ef1ec43554d99d8473661+'<\/a>'; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentačná sestra:
Mgr. Adriana Gregušová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 891

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová a konziliárna psychiatrická ambulancia:
Konziliárne služby pre celú Fakultnú nemocnicu Trenčín

Lekár: MUDr. Paulína Ayaziová
Ambulantná sestra: Martina Csizmaziová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 156

Pracovníčky pre sociálnu prácu: PhDr. Ivana Ilavská, Mgr. Katarína Mažárová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 568, 6566 195

Náplň práce:

 • objednávanie pacientov na hospitalizáciu
 • príjem pacientov na hospitalizáciu
 • príjem akútnych pacientov, ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu počas pracovnej doby
 • vyšetrenie pacientov odoslaných ambulantným lekárom
 • vyšetrenie ambulantných pacientov
 • zabezpečenie konziliárnych vyšetrení pre ostatné oddelenia a kliniky nemocnice
 • preberanie pacientov privezených RZP, RLP

Ordinačné hodiny:

Ďeň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30


V čase ústavnej pohotovostnej služby (denne po 15:30 hod. a v sobotu a v nedeľu) sa platí poplatok 1,99 €.

Lokalizácia:  ambulancia sa nachádza v budove psychiatrie a neurológie v suteréne - vchod zo zadu budovy, na mape areálu č. 16 (mapa areálu).
 

Návštevné hodiny:

v pracovný deň: od 14:00 hod. do 20:00 hod.

cez víkend a vo sviatok: bez obmedzenia

 

Ambulancia pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí:
Lekár: MUDr. Michaela Bulková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 743
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lokalizácia: ambulancia sa nachádza v budove očných ambulancií.
Na mape areálu č. 27 (mapa areálu).

Náplň práce:

 • prevencia u užívateľov psychoaktívnych látok orientovaná na zamedzenie krvou prenosných infekčných ochorení /HIV/ AIDS, hepatitídy/ a predchádzanie zdravotných a spoločenských následkov zneužívania.
 • špecializované odborné diagnostické vyšetrenie pacienta a stanovenie diagnózy, plán vyšetrení
 • psychoterapeutické výkony
 • liečba v špecializovanej ambulancii prebieha v štyroch navzájom sa nepodmieňujúcich etapách:
 1. detoxifikácia
 2. odvykacia liečba
 3. substitučná udržiavacia liečba
 4. doliečovanie
 • súdom nariadené ambulantné ochranne protialkoholické a protitoxikomanicke liečenia podľa určenia sudu pre spádovú oblasť Trenčín a okolie.
 • možnosť prednostného poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti- vid ordinačne hodiny
 • preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva / úhrada žiadateľom, aktuálna cena v ambulancii

Ordinačné hodiny:

Ďeň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok

7:00 - 15:30

 

Pondelok  7:00 - 11:00 pacienti v substitučnom režime
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Utorok   7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov 
12:30 seminár lekárov na Psychiatrickej klinike
Streda   7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov 
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Štvrtok   7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov 
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Piatok   7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov 
13:00 - 15:30 sociálne intervencie

Spádové územie: okres Trenčín a podľa potreby aj z ostatných okresov Trenčianskeho VÚC.

 

Denný psychiatrický stacionár:
Vedúci lekár stacionára: MUDr. Daniel Ralaus

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 168
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lokalizácia: stacionár sa nachádza v budove FRO (ambulantná časť) na 2. poschodí.
Na mape areálu č. 34 (mapa areálu).

Ordinačné hodiny: denne 7:00 - 15:30 hod.

Úloha denného psychiatrického stacionára:

 • Intenzívna liečba duševných a psychosomatických porúch dospelých (s výnimkou akútnych organických) formou parciálnej hospitalizácie. Cez deň pacienti dochádzajú z domu na terapeutické programy, prespávajú doma.
 • Individuálna a /alebo skupinová psychoterapia, párová terapia, sociálna práca, ergoterapia, arteterapia, podľa individuálnej indikácie aj psychofarmakoterapia.
 • Psychiatrické vyšetrenia, najmä v súvislosti s plánovaním psychoterapie.
 • Psychoterapeutické programy využívajú integrovaný psychoterapeutický prístup založený na psychodynamickom základe, ale uplatňujú aj prístupy kognitívno– behaviorálnej terapie (napr. expozičný nácvik, asertívny tréning).
 • Nácvik relaxačných techník – autogénny tréning, Jacobsonova progresívna relaxácia.
 • Špecializovaná psychoterapeutická liečba psychotraumaticky podmienených syndrómov (posttraumatická stresová porucha) vrátane spracúvania traumy pomocou očných pohybov - EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Z hlbinných/psychodynamických prístupov sa o.i. uplatňuje hlbinno – interakčný model skupinovej psychoterapie, na tému orientovaná interakcia, práca so snami, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, koncentratívna pohybová terapia.
 • Systemický prístup k párovým a rodinným problémom a konfliktom.


 


Špecifické programy sú vypracované pre pacientov:

 • S neurotickými, adaptačnými, psychosomatickými poruchami, vrátane porúch osobnosti. Po 6.-8. týždňoch intenzívneho terapeutického programu možnosť pokračujúceho doliečovania vo forme ambulantnej skupinovej alebo individuálnej psychoterapie.
 • Pre pacientov s depresívnou epizódou alebo recidivujúcou depresiou – interpersonálna psychoterapia, psychoedukácia a osvojovanie si nových kognitívnych a behaviorálnych stratégií za účelom redukcie symptómov, stabilizácie remisie a zníženia rizika relapsov.
 • Pre pacientov v postpsychotickom štádiu ochorenia z okruhu schizofrénie – psychoedukácia, podporná psychoterapia, psychoedukácia príbuzných.
 • Ergoterapeutický a podporne psychoterapeutický program pre pacientov s chronickými poruchami za účelom podpory, rozvinutia zdravého potenciálu a znižovania rizika relapsov.


 

 


SPÁNKOVÉ LABORATÓRIUM

Spánkové laboratórium vo FN Trenčín je celonočné polysomnografické vyšetrenie rozšírené o celonočný videozáznam infračervenou kamerou.

Polysomnografické vyšetrenie je diagnostická a diferenciálna diagnostika pri podozrení na:

 • Spánkové poruchy dýchania
 • Syndróm nepokojných nôh a periodické pohyby končatín
 • Excesívna denná spavosť bez jasnej príčiny
 • Na objektivizáciu štruktúry spánku pri podozrení na pseudoinsomniu, hypersomniu, vo vybraných prípadoch pri insomnii, parasomniách, organickom poškodení mozgu a psychických poruchách, ak vyšetrenie indikoval ošetrujúci neurológ alebo psychiater
 • Určenie manuálnej alebo automatickej titrácie tlaku neinvazívnej pretlakovej ventilácie
 • Kontrolu dynamiky ( spontánnej či vplyvom liečby) predtým diagnostikovaných chorôb a syndrómov

Spánkové laboratórium FN Trenčín sa nachádza v budove číslo 27 (bývalé TAPCH) na 1 poschodí. Mimo Psychiatrickej kliniky aj oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb.
Termín vyšetrenia sa objednáva vopred na na tel.č. 032/6566488 v čase od 6,00 do 14,30 hod.
Pracovisko pozostáva z dvoch častí. V prvej časti sa nachádza ambulantný a monitorovací úsek. V druhej časti sa nachádzajú 2 spálne pre pacientov (každá pre 1 pacienta ), v ktorých sú umiestnené polysomnografické systémy ALICE 6.

Pred polysomnografickým vyšetrením je potrebné komplexné vyšetrenie na odporučenie z odborných ambulancií (ORL, interné, kardiologické, pľúcne, neurologické alebo psychiatrické).
Polysomnografické vyšetrenie a titrácie sa vykonávajú v pracovné dni počas noci od 18,00 do 6,00 hod. Na základe objednania na presný dátum. 

Lekári: 
MUDr. Moťovský Branislav PhD.  
MUDr. Kaliská Tatiana Mgr. 
MUDr. Nováček František 

Spánkové laborantky :
Mgr. Gregušová Adriana
Mgr. Gajdošová Monika
Bc. Fonosová Ľuba
Bc. Balážová Veronika

 

FOTOGALÉRIA

 

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631