Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Oddelenie - I. poschodie: (muži) – sestry
032 6566 465

Oddelenie - II. poschodie: (ženy) – sestry
032 6566 365

Oddelenie - JIS
032 6566 535, 557

Príjmová ambulancia
032 6566 343

Ambulancia funkčnej diagnostiky
032 6566 127

Gastroenterologická ambulancia
032 6566 561, 032 6566 446

Sonografické pracovisko
032 6566 570

Imuno-alergologická ambulancia
032 6566 127, 032 6566 221

Diabetologická ambulancia
032 6566 343, 032 6566 127, 032 6566 221

Angiologická ambulancia
032 6566 127

Hyperbarická komora
032 6566 789

MUDr. Jana Šumichrastová
032 6566 737

MUDr. Tomáš Lipták
032 6566 557

Mgr. Andrea Krutáková
032 6566 729

Štefánia Obedová
032 6566 539

Oddelenie - I. poschodie: (muži) – lekári
032 6566 486

Oddelenie - II. poschodie: (ženy) – lekári
032 6566 244

Reumatologická ambulancia
032 6566 221

Interné oddelenie

FOTOGALÉRIA

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Hlavnou úlohou interného (vnútorného) lekárstva je poskytovanie diagnosticko - liečebno - preventívnej starostlivosti dospelej populácii pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s nadväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť.

Vnútorné lekárstvo je základný medicínsky klinický odbor multidisciplinárnej povahy. Vnútorné lekárstvo zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu funkciu najmä pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti.
Jeho náplňou je prevencia, diagnostika, liečba, rehabilitácia, prognostická stratifikácia, posudková činnosť, vedeckovýskumná činnosť a sústavné vzdelávanie sa v oblasti chorôb vnútorných orgánov.
Vnútorné lekárstvo má za úlohu poskytovať komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb. Je to predovšetkým včasná a správna diagnostika, liečba, určenie prognózy a prevencia vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.
Internista v spolupráci so špecialistami, odborníkmi nadstavbových špecializačných odborov, zaisťuje diagnostiku a koordinuje liečbu s prihliadaním predovšetkým na akútnosť, alebo chronickosť povahy choroby, na polymorbiditu a pripojené ochorenia, na racionálnosť terapie pre tieto stavy a na vzájomnú interakciu farmák.
Pri počte účinných liekov v súčasnosti, pri jeho narastaní, ako aj pri počte liečebných postupov, ktorými sa zasahuje i do integrity organizmu, je úlohou internistu riešiť komplikácie liečby a chrániť pacienta pred iatropatogénnym poškodením. Takýto postup vyžaduje rešpektovanie poznatkov o pokrokoch a o zásadách starostlivosti podľa "medicíny založenej na dôkazoch".
Na oddelení sa uplatňujú prvky moderných ošetrovateľských postupov. Interné oddelenie je výukovou bázou študentov ústavu ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity.

Lokalizácia: Interné oddelenie je situované v spoločnom interno-geriatrickom pavilóne na prízemí, 1. a 2. poschodí. Tvorí ho ambulantná a lôžková časť, na mape areálu č.7b (mapa areálu).


PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primárka oddelenia:
MUDr. Jana Šumichrastová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 737

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zástupca primárky:
MUDr. Tomáš Lipták

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 557
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vedúca sestra:
Mgr. Andrea Krutáková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 729
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dokumentačná sestra:
Štefánia Obedová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 539

 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka - muži:
Tvorí ju sedem izieb (1-7 lôžkové) s počtom 31 lôžok, personál, sociálne miestnosti - bezbariérová kúpeľňa, 3 toalety pre pacientov.
Lekári (vedúci lekár): MUDr. Ivan Lendvay
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sestra: Zdenka Kvasnicová - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 486
Telefón (sestry): 032 6566 465

Lokalizácia: 1. poschodie interno-geriatrického pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 7b: (mapa areálu).


Ošetrovacia jednotka - ženy:
Tvorí ju osem izieb (2-7 lôžkové) s počtom 31 lôžok, bezbariérová kúpeľňa, 2 + 1 bezbariérová toaleta pre pacientky.
Lekár (vedúci lekár): MUDr. Alena Borovanová
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sestra: 

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 244
Telefón (sestry): 032 6566 365

Lokalizácia: 2. poschodie interno-geriatrického pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 7b: (mapa areálu).

Jednotka intenzívnej starostlivosti - JIS:
Je tvorená zmiešaným systémom - s 8 monitorovanými lôžkami.
Lekár (vedúci lekár): MUDr. Martin Fabian
Sestra: Bc. Šimková Katarína - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 535, 6566 557
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizácia: prízemie interno-geriatrického pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 7b: (mapa areálu).

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová ambulancia interného oddelenia:
Poskytuje konziliárne služby mobilným hospitalizovaným pacientom, zabezpečuje príjem objednaných pacientov, preberanie pacientov privezených RZP, RLP a iných akútnych ambulantných pacientov, v obmedzenej miere zabezpečuje kontroly predtým hospitalizovaných pacientov interného oddelenia, riadi konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia/kliniky nemocnice.
Ambulancia interného oddelenia štandardne neposkytuje ambulantné interné služby pre nehospitalizovaných pacientov, tie poskytujú odštátnené ambulancie internistov a nemá vo svojej náplni nahrádzať činnosť centrálneho príjmu nemocnice.

Lekár (vedúci lekár): MUDr. Mária Greisigerová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566343

Lokalizácia: prízemie interno-geriatrického pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 7b: (mapa areálu).


Sonografické pracovisko
Lekári: MUDr. Ivan Lendvay,  MUDr.Martin Hatala, MUDr.Milan Hlista, MUDr. Tomáš Lipták

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566221

Lokalizácia: 1.poschodie interno-geriatrického pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 7b: (mapa areálu).


Gastroenterologické pracovisko
s 2 gastroenterologickými ambulanciami, poskytujúcimi komplexnú gastroenterologickú starostlivosť ambulantným a hospitalizovaným pacientom

Lekár (vedúci lekár): MUDr. Milan Hlista

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 561 - ambulancia
Telefón: 032 6566 441 - pracovňa
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lekár: MUDr. Martin Hatala

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 446 - ambulancia
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na gastroenterologickom pracovisku je možné sa objdenať na ERCP vyšetrenie. 

žiadanka na ERCP - tlačivo

žiadanka na ERCP - formulár na vyplnenie

Uvedené vyšetrenie odporúča vždy odborný lekár – gastroenterológ, internista, chirurg, geriater, a vykonávame ho pacientom formou hospitalizácie.
ERCP  vyšetrenie vykonávame pacientom v celkovej anestézii, ktorá zabezpečuje lepší komfort a bezpečnosť priebehu vyšetrenia pacientovi i endoskopickému tímu. Z tohto dôvodu je potrebné pred ERCP vyšetrením absolvovať interné predoperačné a predanesteziologické vyšetrenie.
Pacienta na ERCP vyšetrenie je možné objednať  každý pracovný deň, optimálne v čase medzi 13,00-14,00hod. na telefónnych číslach  032/6566 561 alebo 032/6566 446.

Súčasťou pracoviska je:
Centrum pre biologickú liečbu:
MUDr. Milan Hlista
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 561
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd typu B a C:
MUDr. Martin Hatala
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 221
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizácia: mimo budovy interného oddelenia – má pracoviská pre gastroenterologov a hepatológa interného oddelenia - príslušné priestory sú situované na prízemí v pavilóne infekčného oddelenia.
Na mape areálu označené číslom 14b: (mapa areálu).


Imunologická ambulancia


Vzhľadom na rozsah personálneho pokrytia ambulancia funguje ako konziliárna pre hospitalizovaných pacientov, bez možnosti zaradenia nových pacientov do dispenzára.


Lekár: MUDr. Jana Šumichrastová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566221, 032 6566127
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Diabetologická ambulancia
Poskytujúca konziliárnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566221, 032 6566127


Angiologická ambulancia
Poskytujúca konziliarnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov a pacientov, zaradených do vlastného dispenzára.
Lekár: MUDr. Marek Šumaj

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566127, 032 6566221

 

Nefrologická ambulancia
Poskytujúca konziliarnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov.
Lekár: MUDr. Tomáš Lipták

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566343
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Reumatologická ambulancia
Poskytujúca dominantne konziliárnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov a pacientov, zaradených do vlastného dispenzára - 1x v týždni (štvrtok - od 7,30 do 15,30 hod.)
Lekár: MUDr. Nina Marčeková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566221, 032 6566127

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631