Odborné usmernenia MZ

 Odborné usmernenie MZ o ordinácii vyšetrení štítnej žľazy (Vestník MZ SR 12-15/2003)

Všetky vyšetrenia štítnej žľazy:

  • Internista ambulantný, ústavný
  • Geriater ambulantný, ústavný
  • Endokrinológ ambulantný, ústavný
  • Pediater ambulantný, ústavný
  • Odborný lekár nukleárnej medicíny

TSH:

  • Praktický lekár pre dospelých
  • Praktický lekár pre deti a dorast
  • Neurológ ambulantný, ústavný
  • Psychiater ambulantný, ústavný

TSH a TPO:

  • Gynekológ ambulantný, ústavný (odborné usmernenie MZ SR 8/2009)

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631