Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Sérologické vyšetrenia

Sérologické vyšetrenia
Vírusové infekcie (sérum)
Bakteriálne infekcie (sérum)
Parazitárne infekcie ( sérum )
Vírusové vyšetrenia v likvore
Bakteriálne infekcie  v likvore
Bakteriálne infekcie, iný materiál
(punktát, ascites...)
Predoperačné vyšetrenia (sérum)
Vyšetrenia v gravidite (sérum)

Sérologické vyšetrenia
Vírusové infekcie (sérum)
COVID -19 anti SARS CoV-2 IgM (S), IgG (N) kvant. S-aCOV M S k, aCOV G N k 
  anti SARS CoV-2  IgG (S) kvant.(vakc) S-aSARS CoV-2 IgG  (S) kvant.
Vírusová hepatitída typ A anti HAV IgM, IgG  S-aHAV IgM, IgG
Vírusová hepatidída typ B HBsAg - povrchový antigén hepatitídy B- ( austrálsky) S-HBsAg
  anti HBs S-aHBs
  HBeAg S-HBeAg
  anti HBe S-aHBe
  anti HB core IgM S-aHBc IgM
  anti HB core Total S-aHBc Total
Vírusová hepatitída typ C anti HCV v sére S-aHCV
Infekcia HIV HIV Ag/Ab v sére S-HIV Ab/Ag
Infekcia cytomelgalovírusom  anti CMV IgM, IgG v sére S-aCMV IgM, IgG
  anti CMV IgG Avidita S-CMVIgG Avi
Infekcia vírusom Epsteina - Baarovej Paul -Bunnelova reakcia v sére S-PB
  aEBV VCA IgM, IgG, aEBNA IgG v sére S-EBV VCA IgM, IgG
Infekcia vírusom rubeoly anti Rubeolla IgM, IgG v sére S-aRu IgM, IgG
Herpetická infekcia Herpes simplex anti HSV IgM, IgG v sére S-aHSV IgM, IgG
Herpetická infekcia Varicella zoster anti VZV IgM, IgG v sére S-aVZV IgM, IgG
Infekcia vírusom kliešťovej encefalitídy anti TBE igM, IgG ( kliešť. enc.) v sére S-aTBE IgM, IgG
Bakteriálne infekcie (sérum)
Syphilis Dôkaz reagínov S-RPR
  VDRL kardiolip. skúška kvalitat. VDRL test
  anti Syphilis v sére S-aSYPH
Borelióza anti Borrelia burgdorferi IgM, IgG v sére S-aBorrb IgM, IgG
  anti Borrelia afzelii IgM, IgG v sére, Western blot  S-aBorrafz. IgM, IgG (WB)
Chlamýdiové a mykoplazmové infekcie anti Chlamydia pneum. IgA, IgG v sére S-aChpne IgA, IgG
  anti Chlamydia trachom. IgA, IgG v sére S-aChtra IgA, IgG
  anti Mycoplasma v sére S-aMypne IgM
Listerióza anti Listeria monocytogenes aglutinačný test S-aLism Agl
  anti Listeria ivanovii  aglutinačný test S-Lisiva Agl
Salmonelóza Widalova reakcia ( a Salmonella ) v sére S-WIDAL
Tularémia Francisella tularensis v sére S-FratulAgl
Yersinióza anti  Yersinia enterolytica IgA, IgG  S-aYersIgA, IgG
  anti Bordetella pertussis 1.vzorka, 2.vzorka S-Bper1,2
  anti Bordetella parapertussis 1 vzorka, 2.vzorka S-aBpar1,2
Tuberkulózna infekcia Quantiferon (TB) Quantiferon (TB)
Parazitárne infekcie ( sérum )
Toxoplazmóza anti Toxoplazma gondii KFR, S-aToxg KFR
  anti Toxoplazma gondii IgM, IgG S-aTox IgM, IgG
  anti Toxoplazma gondii IgG, avidita (sérum ) S-ToxIgGAvi
Toxocaróza anti Toxocara canis IgG v sére S-aToxcIgG
Echinokokóza anti Echinococcus sp. IgG v sére S-aEchc IgG
  Echinococcus IgG WB S-aEch IgGWB
Vírusové vyšetrenia v likvore
Vyšetrenie kliešťovej encefalitídy SP-neuroinfekcia TBE IgM, IgG SP-neuroinfekcia TBE IgM, IgG
k hodnoteniu potrebné aj vyšetrenie hladín protilátok zo séra
Neuroinfekcia cytomegalovírusom  SP-neuroinfekcia CMV IgG SP-neuroinfekcia CMV IgG
Neuroinfekcia Epstein - Baarovej vírusom SP-neuroinfekcia EBV IgG SP-neuroinfekcia EBV IgG
Neuroinfekcia Herpes simplex SP-neuroinfekcia HSV IgG SP-neuroinfekcia HSV IgG
Neuroinfekcia Varicella zoster SP-neuroinfekcia VSV IgG SP-neuroinfekcia VSV IgG
Bakteriálne infekcie  v likvore
Vyšetrenie RPR Dôkaz reagínov SP- RPR
k hodnoteniu potrebné aj vyšetrenie hladín protilátok zo séra
Neuroborelie IgM, IgG anti Borrelia burgdorferi IgM, IgG SP-NeuBorIgM, IgG
anti Borellia afzeli IgM, IgG  anti Borellia afzeli IgM, IgG Western Blot SP-aBorafzIgM, IgG
Predoperačné vyšetrenia (sérum)
  HBsAg - povrchový antigén hepatitídy B- ( austrálsky) S-HBsAg
  anti HCV S-aHCV
  S-RPR, S-aSYPH S-RPR,  S-aSYPH
  HIV Ab/Ag S-HIV Ab/Ag
Vyšetrenia v gravidite (sérum)
  RPR v gravidite S-RPR Grav
  anti Syphilis v gravidite S-aSYPHG
  HBsAg v gravidite S-HBsAg Grav
  HIV Ab/Ag HIV Ab/Ag
  anti Rubeolla IgM, IgG v sére S-aRU IgM, IgG
  Toxoplazma gondii KFR, IgG, IgM v sére S-ToxoKFR, IgM, IgG

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631