Sérologické vyšetrenia

Sérologické vyšetrenia
Vírusové infekcie (sérum)
Bakteriálne infekcie (sérum)
Parazitárne infekcie ( sérum )
Vírusové vyšetrenia v likvore
Bakteriálne infekcie  v likvore
Bakteriálne infekcie, iný materiál
(punktát, ascites...)
Predoperačné vyšetrenia (sérum)
Vyšetrenia v gravidite (sérum)

Sérologické vyšetrenia
Vírusové infekcie (sérum)
COVID -19 anti SARS CoV-2 IgM (S), IgG (N) kvant. S-aCOV M S k, aCOV G N k 
  anti SARS CoV-2  IgG (S) kvant.(vakc) S-aSARS CoV-2 IgG  (S) kvant.
Vírusová hepatitída typ A anti HAV IgM, IgG  S-aHAV IgM, IgG
Vírusová hepatidída typ B HBsAg - povrchový antigén hepatitídy B- ( austrálsky) S-HBsAg
  anti HBs S-aHBs
  HBeAg S-HBeAg
  anti HBe S-aHBe
  anti HB core IgM S-aHBc IgM
  anti HB core Total S-aHBc Total
Vírusová hepatitída typ C anti HCV v sére S-aHCV
Infekcia HIV HIV Ag/Ab v sére S-HIV Ab/Ag
Infekcia cytomelgalovírusom  anti CMV IgM, IgG v sére S-aCMV IgM, IgG
  anti CMV IgG Avidita S-CMVIgG Avi
Infekcia vírusom Epsteina - Baarovej Paul -Bunnelova reakcia v sére S-PB
  aEBV VCA IgM, IgG, aEBNA IgG v sére S-EBV VCA IgM, IgG
Infekcia vírusom rubeoly anti Rubeolla IgM, IgG v sére S-aRu IgM, IgG
Herpetická infekcia Herpes simplex anti HSV IgM, IgG v sére S-aHSV IgM, IgG
Herpetická infekcia Varicella zoster anti VZV IgM, IgG v sére S-aVZV IgM, IgG
Infekcia vírusom kliešťovej encefalitídy anti TBE igM, IgG ( kliešť. enc.) v sére S-aTBE IgM, IgG
Bakteriálne infekcie (sérum)
Syphilis Dôkaz reagínov S-RPR
  VDRL kardiolip. skúška kvalitat. VDRL test
  anti Syphilis v sére S-aSYPH
Borelióza anti Borrelia burgdorferi IgM, IgG v sére S-aBorrb IgM, IgG
  anti Borrelia afzelii IgM, IgG v sére, Western blot  S-aBorrafz. IgM, IgG (WB)
Chlamýdiové a mykoplazmové infekcie anti Chlamydia pneum. IgA, IgG v sére S-aChpne IgA, IgG
  anti Chlamydia trachom. IgA, IgG v sére S-aChtra IgA, IgG
  anti Mycoplasma v sére S-aMypne IgM
Listerióza anti Listeria monocytogenes aglutinačný test S-aLism Agl
  anti Listeria ivanovii  aglutinačný test S-Lisiva Agl
Salmonelóza Widalova reakcia ( a Salmonella ) v sére S-WIDAL
Tularémia Francisella tularensis v sére S-FratulAgl
Yersinióza anti  Yersinia enterolytica IgA, IgG  S-aYersIgA, IgG
  anti Bordetella pertussis 1.vzorka, 2.vzorka S-Bper1,2
  anti Bordetella parapertussis 1 vzorka, 2.vzorka S-aBpar1,2
Tuberkulózna infekcia Quantiferon (TB) Quantiferon (TB)
Parazitárne infekcie ( sérum )
Toxoplazmóza anti Toxoplazma gondii KFR, S-aToxg KFR
  anti Toxoplazma gondii IgM, IgG S-aTox IgM, IgG
  anti Toxoplazma gondii IgG, avidita (sérum ) S-ToxIgGAvi
Toxocaróza anti Toxocara canis IgG v sére S-aToxcIgG
Vírusové vyšetrenia v likvore
Vyšetrenie kliešťovej encefalitídy SP-neuroinfekcia TBE IgM, IgG SP-neuroinfekcia TBE IgM, IgG
k hodnoteniu potrebné aj vyšetrenie hladín protilátok zo séra
Neuroinfekcia cytomegalovírusom  SP-neuroinfekcia CMV IgG SP-neuroinfekcia CMV IgG
Neuroinfekcia Epstein - Baarovej vírusom SP-neuroinfekcia EBV IgG SP-neuroinfekcia EBV IgG
Neuroinfekcia Herpes simplex SP-neuroinfekcia HSV IgG SP-neuroinfekcia HSV IgG
Neuroinfekcia Varicella zoster SP-neuroinfekcia VSV IgG SP-neuroinfekcia VSV IgG
Bakteriálne infekcie  v likvore
Vyšetrenie RPR Dôkaz reagínov SP- RPR
k hodnoteniu potrebné aj vyšetrenie hladín protilátok zo séra
Neuroborelie IgM, IgG anti Borrelia burgdorferi IgM, IgG SP-NeuBorIgM, IgG
anti Borellia afzeli IgM, IgG  anti Borellia afzeli IgM, IgG Western Blot SP-aBorafzIgM, IgG
Bakteriálne infekcie, iný materiál
  anti Borellia burg. IgM, IgG I-aBoBurgIgM, IgG
(punktát, ascites...)
  anti Borellia afzelii IgM, IgG WB I-aBoafzIgM, IgG
  anti Chlamydia pneum. IgA, IgG I-aChpneuIgA, IgG
  anti Chlamydia trachomatis IgA, IgG I-aChtraIgA, IgG
  a Mycoplasma pneumonie IgM I-aMypneIgM
  a Yersinia sp. IgA, IgG I-aYers. IgA, IgG
Predoperačné vyšetrenia (sérum)
  HBsAg - povrchový antigén hepatitídy B- ( austrálsky) S-HBsAg
  anti HCV S-aHCV
  S-RPR, S-aSYPH S-RPR,  S-aSYPH
  HIV Ab/Ag S-HIV Ab/Ag
Vyšetrenia v gravidite (sérum)
  RPR v gravidite S-RPR Grav
  anti Syphilis v gravidite S-aSYPHG
  HBsAg v gravidite S-HBsAg Grav
  HIV Ab/Ag HIV Ab/Ag
  anti Rubeolla IgM, IgG v sére S-aRU IgM, IgG
  Toxoplazma gondii KFR, IgG, IgM v sére S-ToxoKFR, IgM, IgG

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631