WEBLIS

Oddelenie poskytuje lekárom možnosť služby kódovaného sprístupnenia výsledkov laboratórnych vyšetrení pacientov, realizovaných na našom pracovisku, elektronickou formou prostredníctvom internetu, v deň ich ordinácie, službu WEBLIS.

Po zaregistrovaní sa a obdržaní bezpečnostných kľúčov je pre klientov zabezpečený prístup k výsledkom biochemických, imunologických, hematologických, hemokoagulačných, imunohematologických vyšetrení, vyšetrení krvných skupín a protilátok ​a mikrobiologických vyšetrení, objednaných priamo, ale aj objednaných inými registrovanými lekármi, s možnosťou prístupu k histórii a ďalšej práce s údajmi.
Výsledky vyšetrení pacientov je možné jednoducho importovať do ambulantného (zdravotnej dokumentácie), prípadne nemocničného informačného systému a ďalej s nimi pracovať. Tieto výsledky sa zároveň posielajú aj do nemocničného informačného systému, kde v prípade hospitalizácie alebo ambulantného vyšetrenia pacienta sú k dispozícii príslušnému ošetrujúcemu lekárovi.
Systém dáva naviac možnosť obojsmernej komunikácie a výmeny informácií .


ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631