Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Hematologické vyšetrenia

Hematologické vyšetrenia 
Koagulačné vyšetrenia (plazma, citrát)
Vyšetrenie krvnej skupiny (plná krv -K3EDTA)
Vyšetrenie ďalších antigénov krvnej skupiny 
Vyšetrenie Rh fenotypu
Vyšetrenia protilátok 
Predtransfúzne vyšetrenia

Hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia
Hematologické vyšetrenia 
Krvný obraz (plná krv, K3EDTA) B-KO
Krvný obraz a diferen.rozpočet leukocytov (plná krv) B-KO+dif
Krvný obraz a diferen.rozpočet leukocytov a retikulocyty (plná krv) B-KO+dif + ret
Krvný obraz a retikulocyty (plná krv) B-KO+ret
Retikulocyty ( plná krv) B-Ret
Diferen. Rozpočet leukocytov mikroskopicky (plná krv) B-Dif
Sedimentačná rýchlosť erytrocytov B-Sed Ery
Leukocyty mikroskopicky (kapilárna krv)  cB-Leu
Fagocytóza neutrofilov (heparín)  θ B-Fagocytóza
Morfológia erytrocytov (plná krv) B-MORF.Er
Osmotická rezistencia erytrocytov (citrát) θ Or. Min, OR.max
Trombocyty (citrát) Tr-citrát
Trombocyty Sarstedt Tr- exact
Vyšetrenie kostnej drene mikroskopicky KD mikr.
Krvné elementy v inom materiáli (punktát, dialyzát, ascites, iné...) I-KO
Koagulačné vyšetrenia (plazma, citrát)
Protrombínový čas - Quick- INR P-Quick-INR
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas P-APPTratio
Fibrinogén  P-Fbg
Trombínový čas P-Tč
D-dimér P-D-dimér
Antitrombín III P-AT III
Faktor II P-F II
Faktor V P-F V
Faktor VII P-F VII
Faktor X P-F X
Faktor VIII P-F VIII
Faktor IX P-F IX
Faktor XI P-F XI
Faktor XII P-F XII
APCR ( rezistencia voči aktivovanému proteínu C) P-APCR-V
Proteín C -funkčná aktivita P-Proteín C
Proteín S- funkčná aktivita P-Proteín S
LA- lupus antikoagulans P-LA-PTT
Anti Xa LMWH P-anti Xa
Imunohematologické vyšetrenia 
Vyšetrenie krvnej skupiny (plná krv -K3EDTA)
Vyšetrenie krvnej skupiny V  AB0  Vyšetrenie KS
Vyšetrenie Rh faktora Rh faktor
Vyšetrenie KS novorodenca KS novorodenca
Vyšetrenie ďalších antigénov krvnej skupiny 
Vyšetrenie Kell fenotypu Vyšet. Inej KS - Kell
Vyšetrenie antigénu -  k Vyšet.inej KS-k
Vyšetrenie antigénu - M Vyšet.inej KS-M
Vyšetrenie antigénu - N Vyšet.inej KS-N
Vyšetrenie antigénu - S Vyšet.inej KS-S
Vyšetrenie antigénu - s Vyšet.inej KS-s
Vyšetrenie antigénu - Lua Vyšet.inej KS-Lua
Vyšetrenie antigénu - Lub Vyšet.inej KS-Lub
Vyšetrenie antigénu - Lea Vyšet.inej KS-Lea
Vyšetrenie antigénu - Leb Vyšet.inej KS-Leb
Vyšetrenie antigénu - Jka Vyšet.inej KS-Jka
Vyšetrenie antigénu - Jkb Vyšet.inej KS-Jkb
Vyšetrenie antigénu - Fya Vyšet.inej KS-Fya
Vyšetrenie antigénu - Fyb Vyšet.inej KS-Fyb
Vyšetrenie Rh fenotypu
Vyšetrenie Rh fenotypu - C Vyšet.Rh fenotypu-C
Vyšetrenie Rh fenotypu - c Vyšet.Rh fenotypu-c
Vyšetrenie Rh fenotypu - E Vyšet.Rh fenotypu-E
Vyšetrenie Rh fenotypu - e Vyšet.Rh fenotypu-e
Vyšetrenie Rh fenotypu - Cw Vyšet.Rh fenotypu-Cw
Vyšetrenie Rh antigénov D Week/v  Vyšet.Rh antigénov Dweek/v
Vyšetrenia protilátok 
Skríning tepelných protilátok STP
Chladové protilátky 4°C * Chladové protilátky 4°C
Nepriamy antiglobulínový test skúm. NAT-1
Nepriamy antiglobulínový test gélovým systémom NAT  Gélový systém
Priamy antiglobulínový test  Priamy antiglobulínový test
Priamy antiglobulínový test s gélovým systémom  PAT Gélový systém
Voľné protilátky Voľné protilátky
Anti-Er protilátky Anti-Er protilátky
Autoimúnne protilátky erytrocytov stĺpcová algutinácia Autoimún. Ery protil. stl.a
Autoimúnne protilátky erytrocytov skúmavkový test Autoimún. Ery protilát. skúm
Enzymatický test - alo Pl stĺpcovou aglutináciou Enzym. Test -alo Pl stl.ag.
Enzymatický test - alo Pl skúmavkový test Enzym. Test -alo Pl skumavka
AutoEryPl-enzym. test skumav AutoEryPl-enzym. test skumav
Typovanie panelom Typovanie panelom
Anti Rh protilátky gélovým systémom Anti Rh Gél.s.
Anti Rh protilátky manuálne Anti Rh protilátky manuálne
Titer anti Rh protilátok Titer anti Rh protilátok
Titer protilátok anti A Titer protilátok anti A
Titer protilátok anti B Titer protilátok anti B
Predtransfúzne vyšetrenia
Orientačná KS Orientačná krvná skupina
Vyšetrenie KS-darca Vyšetrenie KS- darca
Krížny pokus Krížna skúška
* - uchovať pri 37 °C, bez protizrážavého aditíva v skúmavke  
θ - po telefonickom dohovore  

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631