Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Preventívne prehliadky

 

Biochemické a hematologické vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok

Dg. Z00, preventívne prehliadky detí  
podľa prílohy č .2 k zákonu č. 577/2004 Z.z.
 5-6 mesiac 
 moč chemicky, močový sediment  9. rok
 moč chemicky, močový sediment
 3. rok
 moč chemicky, močový sediment  11. rok
 moč chemicky, močový sediment, cholesterol, FW
 5. rok
 moč chemicky, močový sediment  13. rok
 moč chemicky, močový sediment
 6- 7 rok  moč chemicky, močový sediment  15. rok
 moč chemicky, močový sediment
Dg. Z00, preventívne prehliadky dorastu a dospelých  
podľa prílohy č.2 k zákonu č. 577/2004 Z.z. poistenci starší ako 15 rokov, periodicita raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz ročne
 každý druhý rok  moč chemicky, močový sediment, kreatinín, glukóza,  FW, 5-parametrový hemogram, ALT
 17- 18. rok  moč chemicky, močový sediment, kreatinín, glukóza, cholesterol, triacylglyceroly, FW, 5-parametrový hemogram, ALT
 40. rok a viac  moč chemicky, močový sediment, kreatinín,  glukóza, cholesterol, triacylglyceroly, FW, 5-parametrový hemogram, ALT
 50. rok  okultné krvácanie v stolici - poistenci starší ako 50 rokov, alebo poistenci s anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka 

 

Preventívna gynekologická prehladka

Dg. Z01, Z80.4,  Z12.8, preventívne gynekologické prehliadky   
podľa prílohy č.2 k zákonu č. 577/2004 Z.z.- zmenené zákonom 661/2007.
 ročne 
 Ca 125 u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov
 polročne
 Ca 125 u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu od veku 30 rokov

 

Preventívna starostlivosť v materstve 

Dg. Z32, Z34, preventívne gynekologické prehliadky   
podľa prílohy č.2 k zákonu č. 577/2004 Z.z. a odborných usmernení MZSR 14631-3/2006, 09811/2009
 periodicky
 moč chemicky, močový sediment, glukóza, KO, FW 
 do 10. týždňa  TSH, aTPO,  krvná skupina+Rh, v prípade Rh negat. aj  Rh-Ab
 11-12. týždeň  PAPP-A, free βHCG
 14-16. týždeň  AFP, b-HCG, nekonjugovaný  Estriol
 24-28. týždeň  OGTT
 vyš. krvnej skup. AB0, Rh
 sérologické vyš. Rubeola ab, HIV ab, HbsAg, Treponema pallidum ab, Toxoplazma gondii ab

 

Preventívna urologická prehliadka

Dg Z01, Z12.5, N40,  preventívne prehliadky mužov nad 50 rokov (resp. 40 rokov s výskytom karc. prostaty v prvostupňovom príbuzenstve), vykonané urológom   
podľa prílohy č.2 k zákonu č. 577/2004 Z.z.
 trojročne
 moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA, fPSA, FW 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631