Bakteriologické vyšetrenia

Kultivačné vyšetrenia - respiračný trakt
Urogenitálny trakt - kultivačné vyšetrenia
Iný biologický materiál - kultivačné vyšetrenia
Iné kultivačné a mikroskopické vyšetrenia
Parazitologické vyšetrenia
Dôkaz antigénov v stolici
Dôkaz antigénu Chlamydie trachomatis, ster z cervixu a uretry
Dôkaz antigénov zo steru - nasopharyng
Stanovovanie citlivosti izolovaných patogénov na antimikrobiálne látky kvalitatívne
Stanovovanie citlivosti izolovaných patogénov - sledovanie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC)
Identifikácia izolovaných patogénov biochemicky systémom Vitek
Stanovovanie minimálnej inhibičnej koncentrácie systémom Vitek
Identifikácia patogénov v likvore - Multiplex PCR

Bakteriologické vyšetrenia
Kultivačné vyšetrenia - respiračný trakt
Výter z nosovej dutiny
Výter z tonzíl
Výter z laryngu
Spútum
Aspirát
Bronchoalveolárna laváž
Bronchoskopia
Urogenitálny trakt - kultivačné vyšetrenia
Moč - stredný prúd
Moč - cievkovaný
Moč - permanentý katéter
Výter z uretry
Prostatický sekrét
Ejakulát
Výter z cervixu
Výter z pošvy
Ster z vulvy
Iný biologický materiál - kultivačné vyšetrenia
Výter z dutiny ústnej
Vločka z výplachu pri sinusitíde
Likvor
Krv- hemokultúra aeróbna, anaeróbna kultivácia 
Ster kože pred hemokultúrou 
Výter z oka
Výter z vonkajšieho zvukovodu
Výter zo stredného ucha
Ster z kožných lézií
Výter z rany- ložiska
Cievky, katétre, drény, flexily, kanyly
Operačný materiál
Tkanivá
Hnis, punktát, Absces
Plodová voda
Placenta, lochie
Materské mlieko
Dialyzát
Výter z rekta
Stolica
Iný materiál
Iné kultivačné a mikroskopické vyšetrenia
Kvasinky mikroskopicky, kultivačne
Mycoplazma, Ureaplazma kultivačne
Neisseria gonorrhoeae, kultivačne, mikroskopicky
Parazitologické vyšetrenia
Črevné prvoky a vajíčka helmintov
Cysty črevných prvokov -Giardia ( Lamblia ) intestinalis
Perianálny zlep, ster, Enterobius vermicularis
Duodenálna šťava - Giardia ( Lamblia ) intestinalis
Vyšetrenie Trichomonas vaginalis
Dôkaz antigénov v stolici
F-Rotavírus
F-Adenovírus
F-Norovírus
F-Astrovírus
F-Helicobacter pylori
F-toxíny Clostridium difficile
F-Campylobacter jejuni
Dôkaz antigénu Chlamydie trachomatis, ster z cervixu a uretry
I-Chlamydia trachomat.
Dôkaz antigénov zo steru - nasopharyng
N-antigén SARS-CoV-2
N-Streptococus pyogenes
N-Chrípka A, B
N-Adenovírus
N-RSV -respiračný syncyciálny vírus
Stanovovanie citlivosti izolovaných patogénov na antimikrobiálne látky kvalitatívne
Stanovovanie citlivosti izolovaných patogénov - sledovanie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC)
Identifikácia izolovaných patogénov biochemicky systémom Vitek
Stanovovanie minimálnej inhibičnej koncentrácie systémom Vitek
Identifikácia patogénov v likvore - Multiplex PCR

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631