Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Biochemické vyšetrenia

Základné biochemické vyšetrenia
Lipidový súbor
Vnútorné prostredie
Funkčné testy
Minerály, stopové prvky
Kardiomarkery
Vyšetrenia štítnej žľazy
Vyšetrenie diabetika
Hormóny
Zápal , špeciálne proteíny
Elektroforetické vyšetrenia
Imunoglobulíny, komplement
Onkomarkery
Hladiny liekov, vitamíny
Vyšetrenia v gravidite
Vyšetrenie plodovej vody
Základné vyšetrenia moču
Špeciálne vyšetrenia moču
Vyšetrenia likvoru
Vyšetrenia stolice
Vyšetrenia iného biologického materiálu
( dialyzát, pleur. punktát, ascites,
 plodová voda, pot, iné)
Toxikologické vyšetrenia
Poznámky a vysvetlivky

Biochemické vyšetrenia
Základné biochemické vyšetrenia
Glukóza v kapilárnej krvi fcB-GLU !
Glukóza vo venóznej plazme fvP-GLU !
Urea v sére S-UREA !
Kreatinín v sére S-Kreat !
Kyselina močová  v sére S-Kys.moč. !
Celkové bielkoviny v sére S-C.bielk. !
Albumín v sére S-ALB !
Prealbumín v sére S-Prealb !
Bilirubín celkový v sére S-BIL !
Bilirubín priamy v sére S-BIL-pr !
Bilirubín novor. v sére S-BILnov !
AST v sére (aspartátaminotransferáza) S-AST !
ALT v sére  (alanínaminotransferáza) S-ALT !
GMT v sére (gama-glutamyltransferáza) S-GMT !
GMT v moči (gama-glutamyltransferáza) U-GMT !
U-GMT/U-Kreatinín U-GMT/U-KRE !
ALP v sére (alkalická fosfatáza) S-ALP !
ALP pečeňový izoenzým v sére S-ALPhept.  
ALP kostný izoenzým v sére S-ALPkost  
AMS v sére (amyláza) S-AMS !
AMS v moči (amyláza) U-AMS !
FE AMS (frakčná exkrécia amylázy) FE AMS !
AMS pankreatický izoenzým v sére S-AMSpank !
Lipáza v sére S-Lipáza  
AMS pankreatický izoenzým v moči U-AMSpank !
LD v sére (laktátdehydrogenáza) S-LD  
CK v sére (kreatínkináza) S-CK !
CK MB aktivita v sére S-CKMBa !
CK MB izoenzým v sére S-CKMB !
Homocysteín v sére *Δ S-HCYSTE  
CHS v sére (cholinesteráza)  S-CHS !
Žlčové kyseliny v sére S-Žlč.kys. !
Makroformy enzýmov  θ    
Lipidový súbor
Cholesterol v sére   S-CHOL  
LDL cholesterol v sére ( priame stanovenie) S-LDLchol  
LDL cholesterol výpočtom v sére S-LDLch-v  
HDL cholesterol v sére S-HDLchol  
TAG (triacylglyceroly)e v sére S-TAG  
Lipoproteín(a) S-Lp(a)  
Apolipoproteín A1 v sére S-APO A1  
Apolipoproteín B v sére S-APO B  
Vnútorné prostredie
Nátrium v sére, kap. krvi*  S-Na, cB-Na !
Nátrium v moči U-Na !
Nátrium v zberanom moči  dU-Na !
FE- Nátrium  (frakčná exkrécia nátrium) FE-Na !
Kálium v sére, kap. krvi* S-K, cB-K !
Kálium v moči U-K !
Kálium v zberanom moči dU-K !
FE- Kálium   (frakčná exkrécia nátrium) FE-K !
Chloridy v sére, kap. krvi* S-Cl, cB-Cl !
Chloridy v moči U-Cl !
Chloridy v zberanom moči dU-Cl !
FE-Chloridy (frakčná exkrécia chloridy) FE-Cl !
Kalcium v sére S-Ca !
Kalcium ionizované v kap. krvi* cB-Ca !
Kalcium v moči U-Ca !
Kalcium v zberanom moči dU-Ca !
FE-Kalcium  (frakčná exkrécia kalcium) FE-Ca !
U-Ca/U-Kreat U-Ca/U-Krea !
Magnézium v sére S-Mg  
Magnézium v moči U-Mg  
Magnézium v zberanom moči dU-Mg  
Fe-Magnézium ( frakčná exkrécia magnézium) FE-Mg  
Fosfor anorganický v sére S-P  
Fosfor anorganický v moči U-P  
Fosfor anorganický v zberanom moči dU-P  
FE-Fosfor (fračkná exkrécia fosfor) FE-P  
Urea v moči U-UREA !
Urea v zberanom moči dU-UREA !
Kreatinín v  moči U-KREAT !
Kreatinín v zberanom moči dU-KREAT !
Kys. močová v moči U-KM  
Kys. močová v zberanom moči dU-KM  
Celkové bielkoviny v moči U-CB !
Kvantitatívna proteínúria ( CB v zb. moči) dU-KVP !
Laktát v plazme P-Laktát !
Amoniak v plazme  P-NH3 !
Amoniak v moči U-NH3  
Acidobázická rovnováha kapilára, véna, artéria* cB-ABR, vB-ABR, aB-ABR !
Osmolalita v sére S-OSMO !
Osmolalita v moči U-OSMO !
FE-osmolalita (frakčná exkrécia osmolalita) FE-OSM !
FE-voda (frakčná exkrécia vody) FE-H2O !
Mikroalbumínúria v jednorázovom moči  U-Albumín !
Mikroalbumínúria v zberanom moči dU-Albumín !
Pomer alb/kreat v jednorázovom moči U-Alb/U-Krea !
Funkčné testy
Clearance kreatinínu (sérum, zb. moč) S,dU-CLEA  
Clearance kreatinínu/1,73 m2  S,dU-CLCR  
Clearance kreatinínu -odhad (deti) S-COCK  
cB-Laktózový test S-Lakt.t.  
Minerály, stopové prvky
Železo v sére S-Fe  
Väzbová kapacita železa voľná (sérum) S-FeVKvoľ  
Väzbová kapacita železa celková (sérum) S-FeVKcel  
Resorpčná krivka železa (sérum) S-REZFe  
Saturácia transferínu (sérum) S-Trfsat  
Meď v sére S-Cu  
Meď v zberanom moči *** dU-Cu  
Zinok v sére S-Zn  
Kardiomarkery
Troponín T v sére S-cTnT !
Myoglobín v sére S-Myoglob !
NT-pro BNP v sére S-NT-proBNP !
Vyšetrenia štítnej žľazy
TSH (tyreoideu stimulujúci hormón) v sére S-TSH  
voľná frakcia trijódtyronínu S-fT3  
voľná frakcia tetrajódtyronínu S-fT4  
protilátky proti tyreoglobulínu S-aTg  
protilátky proti tyreoperoxidáze S-aTPO  
protilátky proti TSH receptorom  S-aTSHR  
Tyreoglobulín v sére S-TG  
Vyšetrenie diabetika
Glukóza v kapilárnej krvi fcB-GLU !
Glukóza 2 hod po záťaži B-GLU 2h. !
Glykovaný hemoglobín v krvi vB-HbA1c  
Glukóza v moči U-GLUK k !
Glukóza v zberanom moči dU-GLUK !
Anti GAD (protilátky proti dekarboxyláze kys. glutámovej) v sére  S-aGAD  
Index inzulínovej rezistenice HOMA  
OGTT ( orálny glukózový tolerančný test ) , kapilárna krv cB-GLU 0,...  
Mikroalbumínúria v jednorázovom moči  U-Albumín !
Mikroalbumínúria v zberanom moči dU-Albumín !
Pomer alb/kreat v jednorázovom moči U-Alb/U-Krea !
Vyšetrenie moču chemicky , glukóza v moči kvant. U-glu, biel, keto, glu kvan !
Glykozurický profil cB-GLU, U-GLU, U-KETO 1,2,3 !
Hormóny
Kortizol v sére S-KORTIZ  
Kortizol v moči dU-fKORT.  
Kortizol v slinách Sa-KORT  
Renín v sére, plazme ležiaci (ortostaticky) P-RENÍNle  
Renín v sére, plazme  stojaci (ortostaticky) P-RENÍNSt  
Aldosterón v sére, plazme ležiaci S-ALDO le  
Aldosterón v sére, plazme stojaci (bdelý) S-ALDO st  
Aldosterón v zberanom moči dU-ALDOST  
ACTH ( adrenokortikotropný hormón) v plazme* P-ACTH  
Inzulín v sére S-INZULIN !
C-peptid v sére S-Cpeptid  
Prolaktín v sére S-PROL  
βHCG ( b podjednotka ľudského choriového gonadotropínu) v sére S-βHCG !
FSH ( folikulostimulačný hormón) v sére S-FSH  
LH ( luteinizačný hormón) v sére S-LH  
Estradiol v sére S-ESTRAD  
Progesterón v sére S-PROGEST  
Testosterón v sére S-TESTOS  
SHBG (globulín, viažúci pohlavné hormóny) v sére S-SHBG  
FAI (index voľných androgénov) (sérum) FAI  
DHEA - sulfát ( dehydroepiandrosterón sulfát ) v sére S-DHEA-S  
PTH intaktný  (parathormón) v sére S-PTH  
GH  (rastový hormón) v sére S-GH  
IGF-1 (inzulínu podobný rastový faktor 1) v sére S-IGF-1  
Erytropoetín v sére S-Epoetin  
17-OH-progesterón v sére S-17OHPRG  
Androstendión v sére S-ANDROST  
Kyselina 5 -hydroxyindoloctová v zberanom moči ** dU-HIOK  
Kyselina vanilmandľová v zberanom moči ** dU-VMK  
Katecholamíny v zberanom moči ** ( adrenalín, noradrenalín, dopamín ) dU-ADREN.,dU-NORADR, dU-DOPAM.  
Metanefríny v zberanom moči ** (metanefrín, normetanefrín, 3-metoxytyramín) dU-MN,dU-NMN,dU-3-MT  
Zápal , špeciálne proteíny
CRP, C-reaktívny proteín v sére, v kap. krvi S-CRP, cB-CRP !
Prokalcitonín Q v sére S-PCT Q !
Interleukín 6 v sére S-IL6 !
Antistreptolyzín O  v sére S-ASLO  
Reumatoidný faktor v sére S-RF  
Protilátky proti cyklickému citrulínovanému peptidu v sére S-aCCP  
Celkový N-terminálny propeptid prokolagénu typu 1 v sére S-tP1NP  
Alfa -1-antitrypsín v sére S-A1 AT  
Haptoglobín v sére S-HAPTOGL  
Ceruloplazmín v sére S-CRLP  
B-2- mikroglobulín v sére S-B2MGLOB  
A-1-mikroglobulín v moči U-A1Mikro  
Transferín v sére S-TRANSF  
Solubilný transferínový receptor v sére S-sTrfR  
Osteokalcín v sére S-Ocalcin  
β-CrossLaps  v sére S-βCTx  
Elektroforetické vyšetrenia
Elektroforéza bielkovín v sére S-ELFO CB  
Imunofixácia v sére S-IMUNOFI  
M-proteín v sére S-M-prot  
Elektroforéza bielkovín v moči (typ proteínúrie) U-ELFO typ.  
Imunofixácia v moči ( Bence -Jones) U-ELFO BJ  
Imunoglobulíny, komplement
IgG v sére S-IgG  
IgM v sére S-IgM  
IgA v sére S-IgA  
IgE v sére S-IgE  
Podtriedy IgG v sére  (IgG 1, 2 ,3 ,4) S-IgG1, S-IgG2, S-IgG3, S-IgG4  
Voľné reťazce Kappa, Lambda v sére S-Kappa f,S-Lambda f  
Voľné reťazce Kappa, Lambda v moči U-Kappa f, U-Lambda f  
Cirkulujúce imunokomplexy v sére S-CIK  
C3 zložka komplementu v sére S-C 3  
C4 zložka komplementu v sére S-C 4  
CH50  (funkčná aktivita komplementu) v sére S-CH50  
Onkomarkery
CEA (karcinoembryonálny antigén) v sére S-CEA  
CA 19-9 (onkofetálny antigén 19-9) v sére  S-CA 19-9  
CA 72-4 (onkofetálny antigén 72-4) v sére S-CA 72-4  
CA 125 (onkofetálny antigén 125) v sére S-CA 125  
HE4 (humánny epididymálny proteín 4) v sére # S-HE4  
ROMA index  # ROMA  
CA 15-3  (onkofetálny antigén 15-3) v sére  S-CA15-3  
SCCA (antigén skvamóznych buniek) v sére S-SCCA  
CYFRA 21-1 (cytokeratínový fragment 21-1) v sére S-CYFRA  
NSE (neuron špecifická enoláza) v sére S-NSE  
Pro GRP v plazme P-ProGRP  
β HCG (ľudský choriový gonadotropín, β podjednotka) v sére S-βHCG  
AFP (alfa1-fetoproteín) v sére S-AFP  
PSA (prostatický špecifický antigén) v sére S-PSA  
fPSA ( prostatický špecifický antigén) voľný, v sére S-fPSA  
Feritín v sére S-FERIT.  
Tyreoglobulín v sére S-TG  
Kalcitonín  v sére *Δ S-Kalcit.  
Chromogranín A v sére S-CgA  
Proteín S100 v sére S-ProS100  
Hladiny liekov, vitamíny
Vitamín B12 v sére S-B12  
Aktívny vitamín B12 (holotranskobalamín) v sére S-activB12  
Folát (kyselina listová) v sére S-Folát  
Vitamín D celkový v sére S-D 25-OH  
Carbamazepín v sére S-CARBAMA !
Digoxín v sére S-DIGOXÍN !
Teofylín v sére S-TEOFYL !
Kyselina valproová v sére S-K.valp. !
Lamotrigín v sére S-Lamtrig  
P-Levetiracetam P-Levetir  
Cyklosporín v krvi vB-CYCLOS !
Fenobarbital v sére S-FENOBARB !
Vankomycín max, min v sére S-VANKmax,S-VANKmin !
Gentamicín max, min v sére S-GENTmax,S-GENTmin !
Lítium v sére S-Li  !
Paracetamol v sére S-Paracetam.  
Vyšetrenia v gravidite
Vyšetrenie v prvom trimestri ( 10-13. týždeň)    
PAPP (plazmatický proteín A, súvisiaci s graviditou) S-PAPP A  
voľný β HCG S-fβHCG  
Vyšetrenie v druhom trimestri ( 15-17. týždeň)    
AFP (alfafetoproteín) v sére S-AFP gr  
βHCG (podjednotka β ľudského choriového gonadotropínu) S-βHCG gr  
voľný estriol  S-uESTRIOL  
Vyšetrenie plodovej vody
AFP (alfafetoproteín) v plodovej vode I-AFPpl.v.  
Základné vyšetrenia moču
moč chemicky U-chemicky !
močový sediment US !
Addisov sediment US-ADDEry, US-ADDLeu, US-ADDVal  
Špeciálne vyšetrenia moču
Porfyríny v moči## U-PORFYR  
Porfyríny v zberanom moči## dU-PORF  
Kyselina homogentisová U-K.HGENT  
Redukujúce látky  U-Reduk.l  
Vyšetrenia likvoru
Pándyho reakcia SP-Pándy !
Elementy v likvore SP-Elem !
Erytrocyty v likvore SP-Ery !
Glukóza v likvore SP-Glu !
Celkové bielkoviny v likvore SP-CB !
Chloridy v likvore SP-Cl !
Laktát v likvore SP-Laktát !
Albumín v likvore SP-Alb  
Q (Alb) Q(Alb)  
IgG v likvore SP-IgG  
Q (IgG) Q(IgG)  
IgM v likvore SP-IgM  
Q(IgM) Q(IgM)  
Spektrofotometria likvoru SP-Spektr  
Cytológia likvoru SP-Cytol  
Izofokusácia likvoru SP-Izofok  
Vyšetrenia stolice
pH v stolici F-pH  
Stolica na zvyšky- svalové vlákna F-ZVSVAL  
Stolica na zvyšky-škrobové zrná F-ZV ŠKRO  
Stolica na zvyšky-tukové kvapky F-ZV TUKV  
Žlčové farbivá v stolici F-Žlč.fa.  
Hemoglobín v stolici kvantitatívne F-Hb kvant  
Pankreatická elastáza v stolici F-ELSpan  
Kalprotektín v stolici F-Calprot.  
Alfa 1 antitrypsín v stolici F-A1 AT  
Vyšetrenia iného biologického materiálu ( dialyzát, pleur. punktát, ascites, plodová voda, pot, iné)
Glukóza v inom materiáli I-GLU !
Urea v inom materiáli I-UREA !
Kreatinín v inom materiáli I-KREAT !
Kyselina močová v inom materiáli I-KM  
Celkové bielkoviny v inom materiáli I-CB !
Albumín v inom materiáli I-ALB !
Bilirubín celkový v inom materiáli I-BILcelk. !
Cholesterol v inom materiáli I-CHOL  
TAG (triacylglyceroly) v inom matreriáli I-TAG  
Amyláza v inom materiáli I-AMS !
Laktátdehydrogenáza v inom materiáli I-LD  
Nátrium v inom materiáli I-Na !
Kálium v inom materiáli I-K !
Chloridy v inom materiáli I-Cl !
Kalcium v inom materiáli I-Ca !
Fosfor anorg. v inom materiáli I-P  
C-reaktívny proteín v inom materiáli I-CRP !
HCO3 v inom materiáli I-HNO3 !
pH v telových tekutinách I-pH !
ADA (adenozíndeamináza) v punktáte  I-ADA  
Chloridy v pote  POT-Cl  
Toxikologické vyšetrenia
Etanol kvantitatívne v sére S-Etanol !
Etylénglykol v sére, moči T-Et.Glykol  
COHb kvantit. v kapilárnej krvi cB-FCOHb !
Methemoglobín kvant. v kapilárnej krvi cB-FMetHb !
Salicyláty v moči U-SALIC. !
Barbituráty orientačne v moči U-Barb. !
Benzodiazepíny orientačne v moči U-BZO !
Tricyklické antidepresíva orientačne v moči U-TCAD !
Amfetamín orientačne v moči U-Amfet. !
Metamfetamín orientačne v moči U-Metamf. !
Metyléndioxymetamfetamín orientačne v moči U-Extáza !
Tetrahydrokannabinol orientačne v moči U-THC !
Opiáty orientačne v moči U-Opiáty !
Kokaín orientačne v moči U-Kokaín !
Ketamín orientačne v moči U-Ket  
Dietylamid kyseliny lysergovej U-LSD !
Buprenorfín orientačne v moči U-Buprenor.  
Tramadol orientačne v moči U-Tramadol  
Skríning drog - 10 parametrový test Skríning drog 10 !
( Amf, Metamf, Ext, THC, TCA, Morf, Metadon, Kokaín, Barb, BZO)    
Poznámky a vysvetlivky
S-sérum    
U-moč    
dU-zberaný moč ( uviesť zberné obdobie a diurézu)    
fvB- kapilárna krv, na lačno    
fvP-venózna plazma, na lačno    
vP- venózna plazma    
P- plazma    
vB-venózna krv    
cB- kapilárna krv    
US-močový sediment    
SP-likvor    
F-stolica    
POT- pot    
Sa - sliny    
I-iný materiál ( punktát, ascites...)    
FE-frakčná exkrécia    
Q- kvocient    
T-toxikologické vyšetrenie     
*-transport na ľade    
Δ-scentrifugovať, odsať    
**- zber do HCl    
***-zber a transport v plaste    
θ - po telefonickom dohovore    
#- uviesť pred menopauzou, po menopauze    
& - min. 70 ml moču alebo žal. obsahu ( uviesť predpokladanú škodlivinu)    
● - transport v chlade ( 2-8 °C)    
! - cito    

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631