Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Aktuality OKBHaM

Nové vyšetrenia OKBHM FNTN

 

PCR - RESPIRAČNÉ INFEKCIE

1, Triplex: SARS CoV2, Influenza A+B, RSV Odberová súprava  na SARS-CoV2
2, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae Odberová súprava  na SARS-CoV2, resp.odberová suchý dacronový tampón
3, Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica Odberová súprava  na SARS-CoV2, resp. suchý dacronový tampón
4, Legionella pneumophila Odberová súprava  na SARS-Cov2, resp. suchý dacronový tampón

 

PCR - SEXUÁLNE PRENOSNÉ OCHORENIA

REAL-TM PCR Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma sp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis

 Vzorky na detekciu DNA:

  • stery- cervix, uretra, spojovka
  • moč- 10-20 ml prvého prúdu moču do sterilnej skúmavky
  • prostatická tekutina do sterilnej skúmavky
  • ejakulát do sterilnej skúmavky

Odborné obmedzenia pre ordináciu vyšetrenia sú platné podľa aktuálnych usmernení zdravotných poisťovní.
Odberový materiál zašleme na požiadanie, kontaktujte vrchnú laborantku 032 6566132
Bližšie informácie: RNDr. Martina Grežďová – tel. 032 6566668, PCR laboratórium – tel. 032 6566206

 

PARACETAMOL ( acetaminofén ) kvantitatívne v sére

Acetaminofén (paracetamol) je účinnou látkou - liečivom v neopioidných analgetikách a antipyretikách. Liečba pri predávkovaní acetaminofénom vyžaduje jeho včasné stanovenie v krvnom obehu. Počiatočné príznaky môžu byť nejasné alebo chýbajúce ale neliečené predávkovanie môže viesť k zlyhaniu pečene a obličiek v priebehu niekoľkých dní. Toxicita býva zvyčajne zaznamenaná pri koncentráciách vyšších ako 150 mg/l po 4 hodinách a 4,7 mg/l po 24 hodinách. Najúčinnejšia terapia intoxikácie acetaminofénom je podanie N-acetylcysteínu ako antidóta do 10 hodín po požití acetaminofénu.

Indikácie:

  • Monitorovanie liečby acetaminofénom - eliminácia liečiva
  • Predávkovanie acetaminofénom - intoxikácia liečivom 

Materiál: sérum

Odberové podmienky: Vrcholová koncentrácia: odber po 4 hod. od podania liečiva. Odber opakovať v prípade užitia acetaminofénu vo veľkom množstve alebo po podaní lieku s postupným uvoľňovaním liečiva.

Očakávané hodnoty:

  • terapeutická hladina acetaminofénu: 10 - 30 mg/l
  • toxická hladina acetaminofénu, odber po 4 hod.: >150 mg/l

  • toxická hladina acetaminofénu, odber po 24 hod.: > 4,7 mg/l

Konverzia jednotiek: 1 μg/ml (1 mg/l) = 6,62 μmol/l 

Interpretácia výsledku: Koncentrácia acetaminofénu v krvi závisí od času podania poslednej dávky, súbežnej liečby, stavu vzorky, času odberu vzorky a individuálnych variácií v absorpcii, distribúcii, biotransformácii a vylučovaní. 

Bližšie info Ing. Jana Strigáčová PhD., kl. 032 6566262

 

METANEFRÍNY A KATECHOLAMÍNY V ZBERANOM MOČI

Metanefríny a katecholamíny v zberanom moči

Vyšetrenia sú súčasťou štandardného diagnostického a terapeutického postupu v diagnostike sekundárnej hypertenzie [1], štandardného postupu v endokrinológii, resp. neurológii pri sledovaní výskytu feochromocytómu a paragangliomu [2].
Podozrenie na feochromycytóm je u pacientov s veľmi ťažko kontrolovanou hypertenziou, s paroxyzmálnou hypertenziou, s hypertenziou pred 15. rokom života, s hypertenziou , vzniknutou po 60.roku života, so symptómami feochromocytómu. Je vhodné aj pri sledovaní ischemickej choroby srdca, kongestívnom zlyhaní srdca, diabete mellitus ,akútnej astme.
Senzitivita a špecificita plazmatických metanefrínov / metanefrínov v zberanom moči k diagnostike feochromocytómu nie je výrazne odlišná. [3]
Pre správnu realizáciu vyšetrenia sa odporúča diéta pacienta a správne vykonanie zberu moču.

 

diéta pacienta ( VMK, KA, MN )

diéta 2 dni bez ovocia, zeleniny, syrov, aromatických múčnikov, kávy ( aj bezkofeínovej), čokolády, orechov, čajov (aj bylinných a ovocných), ovocných štiav, alkoholu, fajčenia ak je to možné, podľa uváženia ošetrujúceho lekára ! vynechať lieky: 2 týždne bez: metyldopa, tricyklické antidepresíva, clonidin, guanfacin, moxonidin 2 dni bez: levodopy, theophyllinu, reserpinu, prazosinu, sulfonamidov, diuretík, nitroglycerínu, isoproterenolu, labetalolu, niacínu, riboflavínu, chinidínu, chinínu, tetracyklínových atb, erytromycínu, salicylátov, inhibítorov MAO, jódových kontrastných prípravkov

 

zber moču

Do zbernej nádoby, uchovávanej v chlade a tme sa vyleje konzervačné činidlo - Pozor, žieravina! Pacient prvý ranný moč nezberá, poznačí si čas. Ďalší moč v priebehu dňa zberá a vylieva do zbernej nádoby s konzervačným činidlom, vzorku po pridaní dávky vždy premieša, uchováva v chlade a tme. Posledný zber je ranný moč nasledujúceho dňa- do uplynutia 24 hod. Zaznačí sa čas. Zmeria sa objem moču (s presnosťou na 10ml), zberaného v priebehu 24 hod. Vzorka sa dôkladne premieša a asi 15 ml sa prinesie do ambulancie k lekárovi, prípadne s vyplnenou žiadankou, udaním diurézy a zberného obdobia (objem moču a čas) do laboratória. (Je možné naliať časť premiešanej vzorky zberaného moču do prázdnej nádobky od konzervačného činidla. )

Nádobka s konzervačným činidlom obsahuje 10-15 ml 25 % HCl. Môžete si ju vyzdvihnúť na oddelení OKBHM na 2.poschodí.

Odborné obmedzenia pre ordináciu vyšetrení sú platné podľa aktuálnych usmernení poisťovní.

Bližšie Info.: Ing. Bartková kl.: 154

 

LIPOPROTEÍN (a)

Stanovenie lipoproteínu (a) /Lp(a) je určené na použitie v spojení s klinickým hodnotením, inými testami lipidov na vyhodnotenie porúch metabolizmu lipidov a na zhodnotenie koronárnych ochorení srdca u špecifických populácií.

Charakteristika Lp (a) je LDL podobná lipoproteinová častica bohatá na cholesterol, na rozdiel od LDL obsahuje aj ApoA. Syntetizuje sa v pečeni nezávisle na triacylglyceroloch, polčas eliminácie je 3-4 dni. Molekula Lp(a) má vysokú heterogenitu spôsobenú výrazným polymorfizmom ApoA. Vďaka homológii ApoA s proteínmi fibrinolytického systému, hlavne plazminogénu, sa predpokladá podpora prokoagulačných stavov, účasť na rozvoji trombotického procesu a aterosklerotických zmien.

Plazmatická koncentrácia Lp(a) je daná geneticky, nie je ovplyvnená diétou, vekom alebo farmakologicky, stačí ju vyšetriť 1x za život. Za rizikovú je považovaná koncentrácia nad 75 nmol/l (0,3 g/l).

Lp(a) nie je terapeutickým cieľom v primárnej prevencii, ale je odporučený Guidelines ESC a EAS. Odborné obmedzenia pre ordináciu vyšetrenia sú platné podľa aktuálnych usmernení zdravotných poisťovní.

Indikáce vyšetrenia: Hodnotenie kardiovaskulárneho rizika, trombofilné stavy.

Bližšie info: Mgr. Uhrová kl.:154

 

LEVETIRACETAM

Levetiracetam je antikonvulzívny liek schválený pre použitie pri liečbe epilepsie. Je to pyrolidónový derivát, ovplyvňuje hladinu Ca2+ v neurónoch čiastočnou inhibíciou kalciových kanálov typu N a znížením uvoľňovania Ca2+ z intracelulárnych zásob v neurónoch. Levetiracetam a jeho analógy majú rôznu afinitu k väzbe na synaptický vezikulárny proteín 2A, ktorá koreluje s ich potenciálom k zábrane vzniku epileptických záchvatov.

Cirkulujúce koncentrácie levetiracetamu môžu byť ovplyvnené funkciou pečene, renálnou funkciou, tehotenstvom, interakciou medzi liekmi a načasovaním odberu vzorky. Pri renálnej insuficiencii sa denná

dávka upravuje individuálne. Rovnako sa odporúča redukcia dennej dávky pri závažnej poruche funkcie pečene vzhľadom k podhodnoteniu klírensu kreatinínu.

Odporúčané terapeutické rozmedzie lieku je 35 až 270 µmol/l. Pod spodnou hranicou terapeutického rozmedzia je terapeutická odpoveď relatívne nepravdepodobná. Koncentrácie liečiva v krvi vyššie ako je horná hranica terapeutického rozmedzia sa však vyznačujú relatívne pravdepodobnou toxicitou.

Čas odberu vzorky by mal byť štandardizovaný tak, aby minimálne koncentrácie liečiva boli merané tesne pred ďalšou dávkou.

Odber a stabilita: plazma (odber ako na KO - K2EDTA)
Do laboratória doručiť vzorku čo najskôr po odbere.
Vyšetrenie bude realizované v bežnej prevádzke (nie na CITO) 1x do týždňa – vo štvrtok.
Bližšie informácie: Ing. Jana Strigáčová PhD tel. 032 6566262 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631